DECIZIE nr. 455 din 16 iunie 2017pentru exercitarea atribuțiilor secretarului general al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2017  Având în vedere refuzul secretarului general al Guvernului de a îndeplini obligația de a contrasemna deciziile prim-ministrului, prevăzută de prevederile art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2013, constatat conform Adresei înregistrate la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/11.039 din 16 iunie 2017, precum și absența acestuia din cadrul instituției, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru-Mihai Ghigiu, secretar de stat, exercită atribuțiile secretarului general al Guvernului, pentru asigurarea conducerii instituției, până la eliberarea, respectiv numirea conducătorului Secretariatului General al Guvernului, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  București, 16 iunie 2017.Nr. 455.-----