HOTĂRÂRE nr. 428 din 9 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în domeniul public al județului Ialomița
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea anumitor elemente de descriere tehnică a imobilelor cu numerele MF 162146, 103673, 154184, 155934, 155935, 155936, 162147, 162148 și a coloanei „Baza legală“ pentru pozițiile aferente bunurilor cu nr. M.F.: 103673, 154184, 155934-155936, 162138, 162143-162183, 162330, 162206-162217 prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unor imobile, teren și construcții, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în domeniul public al județului Ialomița.(2) Bunurile prevăzute în anexa nr. 2 se declară din bunuri de interes public național în bunuri de interes public județean.(3) După preluare, imobilele prevăzute la alin. (1) vor fi reabilitate și vor fi utilizate în vederea realizării unor investiții în comuna Alexeni, județul Ialomița.  +  Articolul 3În situația în care imobilele transmise nu sunt folosite în conformitate cu destinația prevăzută la art. 2 alin. (3), respectiv reabilitarea acestora și realizarea unor investiții în comuna Alexeni, județul Ialomița, în termen de 20 de ani, acestea revin în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în condițiile legii.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș Titea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 9 iunie 2017.Nr. 428.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în domeniul public al
  statului și în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale,
  Administrației Publice și Fondurilor Europene, parțial modificate
  *Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale    │               │  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI        ││administrației publice centrale)                                   │    26369185   │  FONDURILOR EUROPENE                                                │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite                                   │               │                                                                     │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤                                                                     ││3. Ordonator terțiar de credite                                                    │                                                                     │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea           │                                                                     ││ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care         │                                                                     ││funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 aprobată cu modificări și   │                                                                     ││completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare                      │                                                                     │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                     Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)                                                        │├────┬──────┬────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────────────────────┬───────────┤│    │      │        │             │                  Date de identificare                │      │             │                              │  Situația ││Nr. │ Nr.  │ Cod de │             ├──────────────────┬────────────────────┬──────────────┤ Anul │ Valoare de  │      Situația juridică       │  juridică ││crt.│ M.F. │ clasi- │             │    Descrierea    │    Vecinătăți      │    Adresa    │dobân-│  inventar   ├────────────────┬─────────────┼───────────┤│    │      │ ficare │  Denumire   │     tehnică      │    (după caz,      │              │dirii/│  (în lei)   │  Baza legală   │     În      │Concesiune/││    │      │        │             │    (pe scurt)    │     pe scurt)      │              │dării │             │                │administrare/│ închiriat/││    │      │        │             │                  │                    │              │ în   │             │                │ concesiune  │  dat cu   ││    │      │        │             │                  │                    │              │folo- │             │                │             │  titlu    ││    │      │        │             │                  │                    │              │sință │             │                │             │  gratuit  │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  0 │  1   │    2   │      3      │        4         │         5          │       6      │  7   │     8       │        9       │      10     │     11    │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  1 │103673│ 8.20.01│Teren agricol│Suprafață teren = │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │46.058.040,00│OT nr. 542/     │în           │           ││    │      │        │extravilan - │2.088.800 mp      │De146/2             │județ:        │      │             │10.09.1955      │administrare │           ││    │      │        │Tarla 29     │CF nr. 20.214/2011│E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │parcela N147 │UAT Alexeni,      │persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │- Alexeni    │nr. cadastral: 251│domeniul privat al  │              │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │                  │(perdea de          │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │protecție) și       │              │      │             │nr. 295/2011,   │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  2 │154184│ 8.20.03│Teren cu     │Suprafață teren = │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │ 3.415.545,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │construcții  │154.925 mp        │al comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │intravilan   │Suprafață         │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │imobil       │construită =      │E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │669 C1 - C26 │10.106,60 mp      │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │- Alexeni    │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 295/2011,   │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni,      │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul public │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │nr. 1.041/2012, │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │                  │                    │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │                    │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  3 │155934│ 8.20.14│Teren cu     │Suprafață teren = │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │   412.136,55│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │construcții  │18.691 mp         │al comunei Alexeni  │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │extravilan   │Suprafață         │proprietăți         │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │C1, Tarla 32 │construită =      │persoane fizice     │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │parcela      │378,44 mp         │E - proprietate     │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │Cc 153 -     │CF nr. 20.213/2011│persoană fizică,    │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │Alexeni      │UAT Alexeni       │drum exploatare     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 247│De154 și De152      │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │S - domeniul privat │              │      │             │nr. 1.041/2012, │             │           ││    │      │        │             │                  │al comunei Alexeni  │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │                  │(perdea de          │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │protecție)          │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul privat │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al comunei Alexeni  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │(perdea de          │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │protecție)          │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  4 │155935│ 8.20.01│Teren cu     │Suprafață teren = │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │25.853.206,05│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │construcții  │1.172.500 mp      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │extravilan   │Suprafață         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │C1 - C55,    │construită =      │persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │Tarla 29     │10.381,68 mp      │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │parcela N147 │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │- Alexeni    │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 1.041/2012, │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  5 │155936│ 8.20.14│Teren cu     │Suprafață teren = │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │   932.825,25│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │construcții  │42.305 mp         │al comunei Alexeni  │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │extravilan   │Suprafață         │(pășune și arabil), │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │C1 - C2,     │construită =      │drum exploatare     │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │Tarla 40/1   │181,80 mp         │De 184/1            │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │parcela N182 │CF nr. 20.211/2011│E - R.A. Romsilva   │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │- Alexeni    │UAT Alexeni       │(pădure)            │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 248│S - R.A. Romsilva   │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │(pădure), râul      │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │Ialomița            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul privat │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al comunei Alexeni  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │(pășune)            │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  6 │162138│ 8.20.14│Ateliere +   │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    60.400,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │magazii (C23)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │195,21 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  7 │162143│ 8.27.07│Baracă grajd,│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     4.100,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1982 (C37)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │101,84 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  8 │162144│ 8.20.14│Baracă       │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    18.000,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │magazie, an  │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │1980 (C35)   │453,35 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│  9 │162145│ 8.20.14│Baracă       │Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │    13.200,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │metalică P,  │construită -      │al comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │an 1980 (C22)│331,88 mp         │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul public │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 10 │162146│ 8.20.14│Cămară (C32) │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     1.200,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │9,49 mp           │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 11 │162147│ 8.28.13│Casa pompe   │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    11.400,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │(C17)        │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │36,94 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 12 │162148│ 8.28.13│Casă pompe   │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     7.500,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │(C18)        │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │24,11 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 13 │162149│ 8.28.13│Casă vane,   │Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │     3.200,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1985 (C12)│construită -      │al comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │12,77 mp          │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul public │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 14 │162150│ 8.20.15│Cășărie (C41)│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    32.100,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │100,87 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 15 │162151│ 8.28.12│Cazare       │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    15.300,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │îngrijitori  │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │(C29)        │123,65 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 16 │162152│ 8.28.13│Centrală     │Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │    11.500,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │termică (C20)│construită -      │al comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │185,57 mp         │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul public │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 17 │162153│ 8.20.14│Chioșc (C14) │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     4.800,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │15,60 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 18 │162154│ 8.20.15│Clădire (C13)│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     5.200,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │16,65 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 19 │162155│ 8.20.15│Clădire (C51)│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     3.800,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │60,82 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 20 │162156│ 8.27.07│Coteț porci, │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    10.600,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1983(C40) │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │133,77 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 21 │162157│ 8.25.05│Crematoriu   │Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │     1.000,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │gunoi,       │construită -      │al comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │an 1952 (C8) │8,23 mp           │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul public │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 22 │162158│ 8.28.13│Decantor     │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     5.300,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │(C28/1)      │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │17,13 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 23 │162159│ 8.20.14│Depozit (C16)│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     3.500,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │56,53 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 24 │162160│ 8.20.14│Depozit (C50)│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     4.900,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │15,84 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 25 │162162│ 8.20.14│Depozit (C53)│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     5.900,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │94,66 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 26 │162163│ 8.20.10│Depozit      │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    21.500,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │uleiuri (C20)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │69,58 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 27 │162164│ 8.20.14│Depozit (C2) │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     1.000,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │16,41 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 28 │162165│ 8.20.14│Depozit (C10)│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     4.400,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │14,33 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 29 │162166│ 8.20.14│Depozit (C11)│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │   168.600,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │454,25 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 30 │162167│ 8.20.14│Depozit (C8) │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     4.500,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │14,54 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 31 │162330│ 8.28.12│Dormitoare   │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    32.600,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │(C49)        │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │204,79 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 32 │162168│ 8.28.12│Dormitoare   │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    19.100,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │(C46)        │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │60,02 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 33 │162169│ 8.20.15│Dormitoare + │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    68.100,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │Birouri, an  │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │1972 m (C5)  │213,98 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 34 │162170│ 8.28.12│Dormitor - C1│Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │     5.100,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │al comunei Alexeni  │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │64,66 mp          │(pășune și arabil), │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│drum exploatare     │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De 184/1            │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.211/2011│E - R.A. Romsilva   │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │pădure)             │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 248│S - R.A. Romsilva   │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │(pădure), râul      │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │Ialomița            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - Domeniul privat │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al comunei Alexeni  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │(pășune)            │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 35 │162171│ 8.27.07│Grajd +      │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    30.800,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │Cotețe porci │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │(C39)        │257,74 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 36 │162172│ 8.27.07│Grajd,       │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    68.300,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1936 (C36)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │859,15 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 37 │162173│ 8.27.07│Grajd (C3)   │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     2.100,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │33,50 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 38 │162174│ 8.28.13│Grup         │Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │    11.500,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │electrogen,  │construită -      │al comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │an 1952 (C25)│92,69 mp          │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - Domeniul public │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 39 │162175│ 8.20.14│Magazie (C47)│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     2.600,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │21,03 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 40 │162176│ 8.20.14│Magazie,     │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     2.900,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1952 (C30)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │23,51 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 41 │162177│ 8.20.14│Magazie,     │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     4.700,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1952 (C31)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │38,34 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 42 │162178│ 8.20.14│Magazii +    │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    11.200,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │birouri      │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │(C34/1)      │90,89 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 43 │162179│ 8.20.14│Magazii +    │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    82.600,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │birouri (C25)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │444,86 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 44 │162180│ 8.27.07│Maternitate  │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     7.000,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │porci,       │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │an 1982 (C38)│176,87 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 45 │162206│ 8.27.01│Moara,       │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     6.400,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1980 (C34)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │51,83 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 46 │162181│ 8.28.13│Pichet PSI,  │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     2.400,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1952 (C26)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │19,20 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 47 │162182│ 8.28.13│Post trafo   │Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │     3.700,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │(C23)        │construită -      │a1 comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │20,08 mp          │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul public │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 48 │162183│ 8.20.10│Punct        │Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │     1.200,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │alimentare   │construită -      │al comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │carburanți,  │9,50 mp           │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │an 1952 (C7) │Regim de înălțime:│E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul public │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 49 │162207│ 8.28.10│Punct comandă│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    97.000,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │balizaj (C12)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │305,03 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 50 │162208│ 8.28.10│Punct        │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     2.700,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │comandă,     │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │an 1952 (C52)│43,05 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 51 │162209│ 8.28.13│Punct control│Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │     7.500,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │auto (C6)    │construită -      │al comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │23,55 mp          │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul public │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 52 │162210│ 8.28.13│Punct control│Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    23.600,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │carburanți   │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │lubrifianți  │76,22 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │(C21)        │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 53 │162211│ 8.20.09│Șopron,      │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │       800,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1980 (C33)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │40,34 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 54 │162212│ 8.28.13│Stație       │Suprafață         │N - domeniul privat │Țara: România,│ 2003 │     6.500,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │hidrofor     │construită -      │al comunei Alexeni -│județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │(C11)        │52,91 mp          │perdea de protecție │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│E - drum exploatare │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │De3/1               │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.212/2011│S - drum stradal -  │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │zonă specială -     │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 250│domeniul public al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │V - domeniul public │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │al statului (zonă   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │specială și teren   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │extravilan)         │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 55 │162213│ 8.27.07│WC AMC, P,   │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     1.900,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1972 (C48)│construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │15,34 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 56 │162214│ 8.27.07│WC AMC,      │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     2.900,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1972 (C4) │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │15,48 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 57 │162215│ 8.27.07│WC, an 1952  │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     1.600,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │(C15)        │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │12,83 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 58 │162216│ 8.20.14│Depozit,     │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │    71.600,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │an 1985 (C7) │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │231,43 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 59 │162217│ 8.20.14│Depozit (C9) │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │     4.400,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │14,19 mp          │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │├────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ 60 │162161│ 8.20.14│Depozit (C6) │Suprafață         │N - drum exploatare │Țara: România,│ 2003 │   168.100,00│Hotărârea       │în           │           ││    │      │        │             │construită -      │De146/2             │județ:        │      │             │Guvernului      │administrare │           ││    │      │        │             │452,92 mp         │E - proprietăți     │Ialomița,     │      │             │nr. 611/2003,   │             │           ││    │      │        │             │Regim de înălțime:│persoane fizice,    │comuna Alexeni│      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │P                 │domeniul privat al  │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │CF nr. 20.214/2011│comunei Alexeni     │              │      │             │nr. 1.132/2011, │             │           ││    │      │        │             │UAT Alexeni       │(perdea de          │              │      │             │Hotărârea       │             │           ││    │      │        │             │nr. cadastral: 251│protecție) și       │              │      │             │Guvernului      │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │nr. 958/2016    │             │           ││    │      │        │             │                  │statului            │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │S - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul privat al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │comunei Alexeni,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │domeniul public al  │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │statului, drum de   │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │exploatare De159    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │V - proprietăți     │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │persoane fizice,    │              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │drumul de exploatare│              │      │             │                │             │           ││    │      │        │             │                  │De 150              │              │      │             │                │             │           │└────┴──────┴────────┴─────────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┘
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care trec din domeniul public al statului
  și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale,
  Administrației Publice și Fondurilor Europene în
  domeniul public al județului Ialomița
  *Font 7*┌────┬──────┬────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │ Nr.  │Codul de│ Denumirea bunului│      Datele de identificare         │   Valoarea   │   Persoana juridică      │  Persoana juridică   ││crt.│ M.F. │clasifi-│                  ├────────────────────┬────────────────┤  de inventar │     de la care se        │      la care se      ││    │      │ cație  │                  │ Descrierea tehnică │     Adresa     │   (în lei)   │   transmite imobilul     │ transmite imobilul   ││    │      │        │                  │(pe scurt) a bunului│                │              │                          │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0  │  1   │    2   │            3     │        4           │          5     │       6      │             7            │         8            │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│ 1  │103673│ 8.20.01│Teren agricol     │Suprafață teren =   │Țara: România,  │ 46.058.040,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │extravilan-tarlaua│2.088.800 mp,       │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │29 parcela N147 - │CF nr. 20.214/2011  │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │Alexeni           │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │                    │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│ 2  │154184│ 8.20.03│Teren cu          │Suprafață teren =   │Țara: România,  │  3.415.545,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │construcții       │154.925 mp,         │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │intravilan imobil │suprafață construită│comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │669 C1 - C26 -    │= 10.106,60 mp,     │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │Alexeni           │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │CUI - 26369185            │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │                          │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  3 │154186│ 8.20.15│Clădire corp      │Suprafață construită│Țara: România,  │    595.300,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │administrativ C16 │= 391,61 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P+1,   │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni,        │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │nr. cadastral: 250  │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  4 │154187│ 8.28.11│Clădire sală mese │Suprafață construită│Țara: România,  │  1.347.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │C10               │= 1.181,93 mp, regim│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: S+P+M, │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  5 │154188│ 8.20.14│Clădire depozit   │Suprafață construită│Țara: România,  │    270.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │alimente C9       │= 392,3 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: S+P+M,    │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  6 │154189│ 8.20.15│Clădire popotă    │Suprafață construită│Țara: România,  │    465.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │cadre C13         │= 612,38 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P+M,   │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  7 │154190│ 8.28.12│Clădire dormitor  │Suprafață construită│Țara: România,  │    527.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │C14               │= 1.657,59 mp, regim│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P      │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  8 │154191│ 8.28.12│Clădire dormitor  │Suprafață construită│Țara: România,  │    525.900,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │C15               │= 1.653,05 mp, regim│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  9 │154192│ 8.20.09│Clădire hangar C24│Suprafață construită│Țara: România,  │    368.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │= 1.603,42 mp, regim│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│ 10 │154193│ 8.20.12│Clădire corp gardă│Suprafață construită│Țara: România,  │     99.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │1 C2              │= 312,86 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  11│154194│ 8.20.12│Clădire Post      │Suprafață construită│Țara: România,  │     26.300,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │control C1        │= 55,19 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │(corp gardă 2)    │înălțime: P         │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  12│154195│ 8.20.14│Clădire depozit   │Suprafață construită│Țara: România,  │    393.800,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │materiale tehnice │= 571,26 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │C28               │de înălțime:        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │S + P + 1,          │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │CUI - 26369185            │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │                          │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  13│154196│ 8.25.07│Clădire infirmerie│Suprafață construită│Țara: România,  │    226.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │C18               │= 711,87 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  14│154197│ 8.28.13│Clădire simulator │Suprafață construită│Țara: România,  │    125.800,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │zbor C24          │= 330,91 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │(uzina electrică) │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  15│154198│ 8.28.12│Clădire baie      │Suprafață construită│Țara: România,  │    126.300,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │spălătorie C19    │- 332,41 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  16│154199│ 8.28.08│Construcție garaj │Suprafață construită│Țara: România,  │     67.100,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │auto C5           │= 690,52 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  17│154200│ 8.25.06│Bloc școală C17   │Suprafață construită│Țara: România,  │    248.600,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │= 327,15 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P + 1, │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  18│154201│ 8.20.09│Hangar 2 C22      │Suprafață construită│Țara: România,  │    557.800,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │= 970,97 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  19│154202│ 8.28.13│Clădire drenajori │Suprafață construită│Țara: România,  │     17.100,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │C21 (uzina        │= 276,93 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │electrică)        │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  20│154203│ 8.20.03│Drum betonat      │Suprafață = 15.500  │Țara: România,  │  1.438.300,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │mp pe terenul cu nr.│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │cadastral 250,      │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │înscris în CF nr.   │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │20.212/2011 UAT     │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │Alexeni             │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  21│154204│ 8.20.01│Pistă betonată    │Suprafață = 105.600 │Țara: România,  │ 17.498.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(inclusiv căi de  │mp, pe terenul cu   │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │rulare), pista    │nr. cadastral 251,  │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │naturală          │înscris în CF       │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │nr. 20.214/2011     │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │                    │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  22│155934│ 8.20.14│Teren cu          │Suprafață teren =   │Țara: România,  │    412.136,55│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │construcții       │18.691 mp, suprafață│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │extravilan C1,    │construită =        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │tarlaua 32 parcela│378,44 mp,          │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │Cc 153 - Alexeni  │CF nr. 20.213/2011  │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │CUI - 26369185            │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 247      │                │              │                          │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  23│155935│ 8.20.01│Teren cu          │Suprafață teren =   │Țara: România,  │ 25.853.206,05│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │construcții       │1.172.500 mp,       │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │extravilan        │suprafață construită│comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │C1 - C55, tarlaua │= 10.381,68 mp      │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │29 parcela N147 - │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │Alexeni           │UAT Alexeni, nr.    │                │              │CUI - 26369185            │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │                          │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  24│155936│ 8.20.14│Teren cu          │Suprafață teren =   │Țara: România,  │    932.825,25│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │construcții       │42.305 mp, suprafață│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │extravilan        │construită =        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │C1 - C2, tarlaua  │181,80 mp,          │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │40/1, parcela N182│CF nr. 20.211/2011  │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │- Alexeni         │UAT Alexeni, nr.    │                │              │CUI - 26369185            │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 248      │                │              │                          │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  25│162138│ 8.20.14│Ateliere + magazii│Suprafață construită│Țara: România,  │     60.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C23)             │- 195,21 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  26│162143│ 8.27.07│Baracă grajd, an  │Suprafață construită│Țara: România,  │      4.100,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │1982 (C37)        │- 101,84 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  27│162144│ 8.20.14│Baracă magazie, an│Suprafață construită│Țara: România,  │     18.000,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │1980 (C35)        │- 453,35 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  28│162145│ 8.20.14│Baracă metalică P,│Suprafață construită│Țara: România,  │     13.200,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │an 1980 (C22)     │- 331,88 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  29│162146│ 8.20.14│Cămară (C32)      │Suprafață construită│Țara: România,  │      1.200,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 9,49 mp, regim de │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  30│162147│ 8.28.13│Casă pompe (C17)  │Suprafață construită│Țara: România,  │     11.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 36,94 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  31│162148│ 8.28.13│Casă pompe (C18)  │Suprafață construită│Țara: România,  │      7.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 24,11 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  32│162149│ 8.28.13│Casă vane, an 1985│Suprafață construită│Țara: România,  │      3.200,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C12)             │- 12,77 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  33│162150│ 8.20.15│Cășărie (C41)     │Suprafață construită│Țara: România,  │     32.100,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 100,87 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  34│162151│ 8.28.12│Cazare îngrijitori│Suprafață construită│Țara: România,  │     15.300,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C29)             │- 123,65 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  35│162152│ 8.28.13│Centrală termică  │Suprafață construită│Țara: România,  │     11.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C20)             │- 185,57 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  36│162153│ 8.20.14│Chioșc (C14)      │Suprafață construită│Țara: România,  │      4.800,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 15,60 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  37│162154│ 8.20.15│Clădire (C13)     │Suprafață construită│Țara: România,  │      5.200,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 16,65 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  38│162155│ 8.20.15│Clădire (C51)     │Suprafață construită│Țara: România,  │      3.800,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 60,82 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  39│162156│ 8.27.07│Coteț porci, an   │Suprafață construită│Țara: România,  │     10.600,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │1983 (C40)        │- 133,77 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  40│162157│ 8.25.05│Crematoriu gunoi, │Suprafață construită│Țara: România,  │      1.000,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │an 1952 (C8)      │- 8,23 mp, regim de │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  41│162158│ 8.28.13│Decantor (C28/1)  │Suprafață construită│Țara: România,  │      5.300,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 17,13 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  42│162159│ 8.20.14│Depozit (C16)     │Suprafață construită│Țara: România,  │      3.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 56,53 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  43│162160│ 8.20.14│Depozit (C50)     │Suprafață construită│Țara: România,  │      4.900,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 15,84 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  44│162162│ 8.20.14│Depozit (C53)     │Suprafață construită│Țara: România,  │      5.900,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 94,66 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  45│162163│ 8.20.10│Depozit uleiuri   │Suprafață construită│Țara: România,  │     21.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C20)             │- 69,58 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  46│162164│ 8.20.14│Depozit (C2)      │Suprafață construită│Țara: România,  │      1.000,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 16,41 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  47│162165│ 8.20.14│Depozit (C10)     │Suprafață construită│Țara: România,  │      4.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 14,33 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  48│162166│ 8.20.14│Depozit (C11)     │Suprafață construită│Țara: România,  │    168.600,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 454,25 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  49│162167│ 8.20.14│Depozit (C8)      │Suprafață construită│Țara: România,  │      4.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 14,54 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  50│162330│ 8.28.12│Dormitoare (C49)  │Suprafață construită│Țara: România,  │     32.600,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 204,79 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  51│162168│ 8.28.12│Dormitoare (C46)  │Suprafață construită│Țara: România,  │     19.100,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 60,02 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  52│162169│ 8.20.15│Dormitoare +      │Suprafață construită│Țara: România,  │     68.100,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │birouri, an 1972 m│- 213,98 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │(C5)              │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  53│162170│ 8.28.12│Dormitor - C1     │Suprafață construită│Țara: România,  │      5.100,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 64,66 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.211/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 248      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  54│162171│ 8.27.07│Grajd + cotețe    │Suprafață construită│Țara: România,  │     30.800,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │porci (C39)       │- 257,74 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  55│162172│ 8.27.07│Grajd, an 1936    │Suprafață construită│Țara: România,  │     68.300,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C36)             │- 859,15 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  56│162173│ 8.27.07│Grajd (C3)        │Suprafață construită│Țara: România,  │      2.100,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 33,50 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  57│162174│ 8.28.13│Grup electrogen,  │Suprafață construită│Țara: România,  │     11.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │an 1952 (C25)     │- 92,69 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  58│162175│ 8.20.14│Magazie (C47)     │Suprafață construită│Țara: România,  │      2.600,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 21,03 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  59│162176│ 8.20.14│Magazie, an 1952  │Suprafață construită│Țara: România,  │      2.900,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C30)             │- 23,51 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  60│162177│ 8.20.14│Magazie, an 1952  │Suprafață construită│Țara: România,  │      4.700,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C31)             │- 38,34 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  61│162178│ 8.20.14│Magazii + birouri │Suprafață construită│Țara: România,  │     11.200,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C34/1)           │- 90,89 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  62│162179│ 8.20.14│Magazii + birouri │Suprafață construită│Țara: România,  │     82.600,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C25)             │- 444,86 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  63│162180│ 8.27.07│Maternitate porci,│Suprafață construită│Țara: România,  │      7.000,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │an 1982 (C38)     │- 176,87 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  64│162206│ 8.27.01│Moara, an 1980    │Suprafață construită│Țara: România,  │      6.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C34)             │- 51,83 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  65│162181│ 8.28.13│Pichet PSI, an    │Suprafață construită│Țara: România,  │      2.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │1952 (C26)        │- 19,20 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  66│162182│ 8.28.13│Post Trafo (C23)  │Suprafață construită│Țara: România,  │      3.700,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 20,08 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  67│162183│ 8.20.10│Punct alimentare  │Suprafață construită│Țara: România,  │      1.200,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │carburanți, an    │- 9,50 mp, regim de │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │1952 (C7)         │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  68│162207│ 8.28.10│Punct comandă     │Suprafață construită│Țara: România,  │     97.000,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │balizaj (C12)     │- 305,03 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  69│162208│ 8.28.10│Punct comandă, an │Suprafață construită│Țara: România,  │      2.700,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │1952 (C52)        │- 43,05 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  70│162209│ 8.28.13│Punct control auto│Suprafață construită│Țara: România,  │      7.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C6)              │- 23,55 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  71│162210│ 8.28.13│Punct control     │Suprafață construită│Țara: România,  │     23.600,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │carburanți        │- 76,22 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │lubrefianți (C21) │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  72│162211│ 8.20.09│Șopron, an 1980   │Suprafață construită│Țara: România,  │        800,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C33)             │- 40,34 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  73│162212│ 8.28.13│Stație hidrofor   │Suprafață construită│Țara: România,  │      6.500,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C11)             │- 52,91 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.212/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 250      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  74│162213│ 8.27.07│WC AMC, P, an 1972│Suprafață construită│Țara: România,  │      1.900,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C48)             │- 15,34 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  75│162214│ 8.27.07│WC AMC, an 1972   │Suprafață construită│Țara: România,  │      2.900,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C4)              │- 15,48 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  76│162215│ 8.27.07│WC, an 1952 (C15) │Suprafață construită│Țara: România,  │      1.600,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 12,83 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  77│162216│ 8.20.14│Depozit, an 1985  │Suprafață construită│Țara: România,  │     71.600,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │(C7)              │- 231,43 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  78│162217│ 8.20.14│Depozit (C9)      │Suprafață construită│Țara: România,  │      4.400,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 14,19 mp, regim de│județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │înălțime: P,        │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │├────┼──────┼────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤│  79│162161│ 8.20.14│Depozit (C6)      │Suprafață construită│Țara: România,  │    168.100,00│Statul român, din         │Unitatea administrativ││    │      │        │                  │- 452,92 mp, regim  │județ: Ialomița,│              │administrarea Ministerului│-teritorială: județ   ││    │      │        │                  │de înălțime: P,     │comuna Alexeni  │              │Dezvoltării Regionale,    │Ialomița              ││    │      │        │                  │CF nr. 20.214/2011  │                │              │Administrației Publice și │                      ││    │      │        │                  │UAT Alexeni, nr.    │                │              │Fondurilor Europene       │                      ││    │      │        │                  │cadastral: 251      │                │              │CUI - 26369185            │                      │└────┴──────┴────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────┘
  -----