HOTĂRÂRE nr. 427 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran la 17 septembrie 2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran la 17 septembrie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Simona Olimpia Negru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 9 iunie 2017.Nr. 427.MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE din 17 septembrie 2016