HOTĂRÂRE nr. 430 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanța și pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2017  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția cu nr. 101.126, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.  +  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Transporturilor, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Transporturilor își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificările intervenite potrivit prezentei hotărâri în anexele nr. 1 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Maria-Cristina Manda,
  subsecretar de stat
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș Titea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 9 iunie 2017.Nr. 430.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor
  Interne a cărui valoare de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării
  *Font 9*┌────────┬────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐│  Număr │Codul de    │         │Persoana juridică ce   │                 │Valoarea de  ││  M.F.P.│clasificație│Denumirea│administrează imobilul │Adresa imobilului│  inventar   ││        │            │         │          CUI          │                 │(actualizată)││        │            │         │                       │                 │     lei     │├────────┼────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 101126 │  8.19.01   │Imobil   │MAI - Unitatea Militară│                 │             ││        │            │45-111   │     0406 Constanța    │                 │             ││        │            │         │       CUI 4300582     │județul Constanța│   358.919,98│└────────┴────────────┴─────────┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care trece din domeniul public al
  statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea
  Militară 0406 Constanța în administrarea Ministerului Transporturilor
  *Font 7*┌────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬───────────┐│Numărul │Codul de│Denumirea │Adresa    │Persoana juridică    │Persoana juridică │Datele de identificare│Valoarea de││de iden-│clasi-  │imobilului│imobilului│de la care se        │la care se        │ale imobilului care se│ inventar  ││tificare│ficație │transferat│          │transmite imobilul   │transmite imobilul│transmite             │   (lei)   ││al imo- │        │          │          │                     │                  │                      │           ││bilului │        │          │          │                     │                  │                      │           ││atribuit│        │          │          │                     │                  │                      │           ││de      │        │          │          │                     │                  │                      │           ││M.F.P.  │        │          │          │                     │                  │                      │           │├────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────┤│ 101126 │ 8.19.01│  45-111  │Județul   │Ministerul Afacerilor│Ministerul        │  Pavilion C1         │           ││        │        │          │Constanța │Interne - Unitatea   │Transporturilor   │Sc = 658 mp;          │           ││        │        │          │          │Militară 0406        │CUI 13633330      │  Pavilion C2         │           ││        │        │          │          │Constanța            │                  │Sc = 29 mp;           │           ││        │        │          │          │CUI 4300582          │                  │Teren = 2.106 mp      │           ││        │        │          │          │                     │                  │CF nr. 102785         │ 358.919,98│└────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴───────────┘
  ----