ORDIN nr. 627 din 7 iunie 2017privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul științific și tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2017    În temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se adoptă amendamentele necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul științific și tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1ADRAnexele A și B la ADR, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, înțelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu sintagma «stat membru2. În anexa nr. 2, secțiunea 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins:2.1. RID Anexa la RID, care figurează în anexa C la COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, înțelegându-se că sintagma «stat contractant la RID» se înlocuiește cu sintagma «stat membru», după caz.3. În anexa nr. 3, secțiunea 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. ADN Regulamentele anexate la ADN, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, precum și art. 3 lit. (f) și (h), art. 8 alin. (1) și (3) din ADN, înțelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu sintagma «stat membru  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2016/2309 a Comisiei din 16 decembrie 2016 de adaptare, pentru a patra oară, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 345 din 20 decembrie 2016.
    Ministrul transporturilor,
    Alexandru-Răzvan Cuc
    București, 7 iunie 2017.Nr. 627.-----