ORDIN nr. 533 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 13 din unitatea administrativ-teritorială Mircea Vodă, județul Brăila
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 16 iunie 2017    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se declară închise vechile evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 13 din unitatea administrativ-teritorială Mircea Vodă, județul Brăila, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru și deschiderii noilor cărți funciare.  +  Articolul 2(1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru sectorul cadastral 13 din unitatea administrativ-teritorială Mircea Vodă, județul Brăila, cu planul cadastral și noile cărți funciare.(2) Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric.  +  Articolul 3Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare pe sectorul cadastral 13 din unitatea administrativ-teritorială Mircea Vodă, județul Brăila, își pierd valabilitatea.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu Codruț Ștefănescu
    București, 22 mai 2017.Nr. 533.-----