ORDIN nr. 532 din 22 mai 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.232/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 16 iunie 2017  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.232/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 11 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 2. Anexa nr. 3 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  București, 22 mai 2017.Nr. 532.  +  ANEXĂ
  LISTA
  unităților administrativ-teritoriale și a sectoarelor cadastrale
  în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
  ┌────┬──────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea unității│ Județul │ Sectoarele cadastrale în care încep ││crt.│administrativ-    │         │     lucrările de înregistrare       ││    │  teritoriale     │         │      sistematică a imobilelor       │├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│  1 │Chirnogi          │Călărași │              1, 2, 3, 4             │├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│  2 │Mitreni           │Călărași │                   1                 │└────┴──────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┘
  -----