HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 16 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 9 iunie 2017.Nr. 416.  +  AnexăMINISTERUL ECONOMIEISOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.Sediul/Adresa: Calea Plevnei nr. 46-48Cod unic de înregistrare: 1590430
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2017
  -----