HOTĂRÂRE nr. 399 din 31 mai 2017privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 16 iunie 2017  Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea de inventar a unui bun aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Senatului României, înregistrat la poziția MF 153629 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții date în folosință, în condițiile legii.  +  Articolul 2Senatul României, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 31 mai 2017.Nr. 399.  +  Anexă
  Bunul înscris în domeniul public al
  statului, aflat în administrarea Senatului României, la care se
  modifică valoarea de inventar ca urmare a investițiilor date în folosință
  *Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│                                                     │       Cod fiscal          │            Denumire              │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│1. Ordonator principal de credite                    │        4284070            │         Senatul României         │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite                     │                           │                                  │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│3. Ordonator terțiar de credite                      │                           │                                  │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│4. Regii autonome și companii/societăți              │                           │                                  ││naționale subordonate ordonatorului principal        │                           │                                  │└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┘┌──────┬────────┬────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────┬────────────┬─────────────────────────┐│ Nr.  │ Cod de │ Tip bun│           │             │          │           │ Anul │ Valoare de │    Situația juridică    ││ M.F. │ clasi- │ (mobil/│           │ Descrierea  │Vecinătăți│  Adresa   │dobân-│  inventar  ├───────────┬─────────────┤│      │ ficare │ imobil)│ Denumirea │  tehnică    │          │           │dirii/│   (lei)    │Baza legală│Administrare/││      │        │        │           │             │          │           │dării │            │           │ concesiune  ││      │        │        │           │             │          │           │ în   │            │           │             ││      │        │        │           │             │          │           │folo- │            │           │             ││      │        │        │           │             │          │           │sință │            │           │             │├──────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────────┼───────────┼─────────────┤│153629│ 8.29.04│ Imobil │Clădire    │Clădire      │Parte din │România;   │ 2008 │ 682.319.510│Hotărârea  │Administrare ││      │        │        │adminis-   │(integral sau│imobilul  │municipiul │      │            │Guvernului │             ││      │        │        │trativă    │parțial în 10│Palatul   │București; │      │            │nr. 1.555/ │             ││      │        │        │           │corpuri)     │Parla-    │sectorul 5;│      │            │2007       │             ││      │        │        │           │Sd =         │mentului  │str. Izvor │      │            │Hotărârea  │             ││      │        │        │           │67.798 mp    │          │nr. 2-4    │      │            │Guvernului │             ││      │        │        │           │             │          │           │      │            │nr. 670/   │             ││      │        │        │           │             │          │           │      │            │2014       │             │└──────┴────────┴────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
  -----