ORDIN nr. 2.052 din 2 februarie 2017privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului B al Casei din bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul București
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017    Având în vedere Referatul nr. 2.491 din 14 iulie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de declasare parțială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului B al Casei din bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul București,în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3) lit. c), ale art. 13 alin. (2) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se declasează parțial monumentul istoric Casă, situat în bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul București, din categoria monument, grupa valorică B, având codul B-II-m-B-18339 în Lista monumentelor istorice, respectiv se declasează corpul B. (2) Se menține regimul de monument istoric pentru corpul principal al imobilului Casă, situat în bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul București, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-18339.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și identității naționale,
    Ioan Vulpescu
    București, 2 februarie 2017.Nr. 2.052.-----