ORDIN nr. 1.232 din 29 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 octombrie 2016  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași.(2) Unitățile administrativ-teritoriale și sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-4*) la prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 2-4 sunt reproduse în facsimil.
   +  Articolul 3Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  București, 29 septembrie 2016.Nr. 1.232.  +  Anexa 1
  LISTA
  unităților administrativ-teritoriale și a sectoarelor cadastrale
  în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
  ┌────┬──────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea unității│ Județul │ Sectoarele cadastrale în care încep ││crt.│administrativ-    │         │     lucrările de înregistrare       ││    │  teritoriale     │         │      sistematică a imobilelor       │├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│  1 │Chirnogi          │Călărași │              1, 2, 3, 4             │├────┼──────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤│  2 │Mitreni           │Călărași │                   1                 │└────┴──────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────┘ (la 16-06-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 532 din 22 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 16 iunie 2017 )
   +  Anexa 2 (la 16-06-2017, Anexa 3 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 532 din 22 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 16 iunie 2017 )  +  Anexa 4----