HOTĂRÂRE nr. 320 din 27 aprilie 2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 4 mai 2006    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, ale art. 23 alin. (1) și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,având în vedere prevederile art. 48, 49 și ale art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 283/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 25 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Iulian Gîlcă
    București, 27 aprilie 2006.Nr. 320.  +  AnexăREGULAMENT din 27/04/2006