DECRET nr. 488 din 17 mai 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 18 mai 2017  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor meritorii obţinute în crearea, menţinerea şi dezvoltarea unui ambient cultural modern, flexibil şi operaţional, pe baza cunoaşterii şi preţuirii valorilor fundamentale ale culturii naţionale, în strânsă legătură cu domeniul militar, contribuind astfel la îmbunătăţirea imaginii Armatei României,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F „Promovarea Culturii“, Ansamblului Artistic al Armatei.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Bucureşti, 17 mai 2017.Nr. 488.-----