DECRET nr. 487 din 17 mai 2017privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 18 mai 2017  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 392/2004 privind Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei,cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înfiinţare, în semn de înaltă apreciere pentru asigurarea unui mediu concurenţial modern, care are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei, în vederea promovării intereselor consumatorilor,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Meritul Industrial şi Comercial în grad de Ofiţer Consiliului Concurenţei.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Bucureşti, 17 mai 2017.Nr. 487.-----