DECRET nr. 486 din 17 mai 2017privind conferirea Ordinului naţional Steaua României
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 18 mai 2017  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală avută la dezvoltarea şi promovarea relaţiilor bilaterale franco-române pe multiple planuri,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNIC Se conferă Ordinul naţional Steaua României în grad de Comandor Excelenţei Sale, domnului François Saint-Paul, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Franceze la Bucureşti.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Bucureşti, 17 mai 2017.Nr. 486.-----