ORDIN nr. 146 din 11 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 18 mai 2017    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control nr. 244.238 din 20.04.2017,având în vedere prevederile art. 23 alin. (2) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare, ale art. 43 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016, şi ale art. 30, 31 şi 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În spaţiile specializate pentru comercializarea vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, denumit în continuare vin, pot fi puse în consum direct (către consumator) în recipiente de volum mai mic decât cel al recipientului în care au fost îmbuteliate şi vinuri cu denumire de origine controlată, cu indicaţie geografică şi varietale, ambalate în sistem bag-in-box.  +  Articolul 3(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Verificarea şi controlul respectării prevederilor prezentului ordin, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.(3) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, comercianţii cu amănuntul ai vinului au obligaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul ordin în spaţiile pentru comercializarea vinului, autorizate anterior.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 224/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 26 iunie 2008.
    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    Bucureşti, 11 mai 2017.Nr. 146.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICE din 11 mai 2017