HOTĂRÂRE nr. 311 din 11 mai 2017pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 18 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 332/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017, în limita echivalentului în lei al sumei de 20.392,51 euro.  +  Articolul 2Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.  +  Articolul 3Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei aprobat pentru anul 2017.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiţiei,
  Sofia Mariana Moţ
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 11 mai 2017.Nr. 311.----