ANEXE din 10 aprilie 2017la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7 din 2017
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 bis din 11 aprilie 2017   +  Anexa A1 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........,sectorul .........., str .......... Cod clasă CAEN │_│_│_│_│nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Bilanţ
  la data de 31 decembrie......
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐│ │ Identificarea indicatorului │Rând │ Sold la │ Sold la ││ │ │ │ începutul │ sfârşitul ││ │ │ │exerciţiului│exerciţiului││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Cheltuieli de dezvoltare │ │ │ ││ │(ct. 203-2803-2903) │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci │ │ │ ││ │comerciale, drepturi şi active similare dacă│ │ │ ││ │acestea au fost achiziţionate cu titlu │ │ │ ││ │oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Fondul comercial (ct.2071-2807) │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Avansuri (ct. 4094) │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Terenuri şi construcţii │ │ │ ││ │(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ ││ │(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ │ │ ││ │(ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs│ │ │ ││ │de execuţie (ct. 231-2931+4093) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate │ │ │ ││ │(ct. 261-2961) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate│ │ │ ││ │(ct. 2671+2672-2965) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Acţiuni deţinute la entităţile asociate │ │ │ ││ │şi la entităţile controlate în comun │ │ │ ││ │(ct. 263-2962-2963) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Împrumuturi acordate entităţilor de care │ │ │ ││ │entitatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ │ │ ││ │(ct. 2675+2676-2967) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Investiţii deţinute ca imobilizări │ │ │ ││ │(ct.265 + 2677- 2964) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Alte împrumuturi (ct. 2673*) + 2674*) + │ │ │ ││ │2678*) + 2679*) - 2966*) - 2969*)) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Imobilizări financiare pentru acoperirea │ │ │ ││ │provizionului tehnic (ct. 270 - 279) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 12 la 18) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 06 + 11 + 19) │ 20 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. STOCURI │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Materiale consumabile │ │ │ ││ │(ct. 302 + 303 + 322 + 323 - 392) │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ │ │ ││ │(ct. 4091) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 21 la 22) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie │ │ │ ││ │încasate după o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │trebuie prezentate separat pentru fiecare │ │ │ ││ │element.) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Creanţe comerciale*) │ │ │ ││ │(ct. 2673*) + 2674*) + 2678*) + 2679*) - │ │ │ ││ │2966*) - 2969*) + 4092 + 411 + 413 + 418 - │ │ │ ││ │491) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume de încasat de la entităţile afiliate│ │ │ ││ │(ct. 4511**) + 4518**) - 4951*)) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Sume de încasat de la entităţile de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare (ct. 453-4952) │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Alte creanţe (ct.425 + 4282 + 431**) + │ │ │ ││ │437**) + 4382 + 441**) + 4424 + 4428**) + │ │ │ ││ │444**) + 445 + 446**) + 447**) + 4482 + 4582│ │ │ ││ │+ 461 + 473**) - 496 + 5187) │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Creanţe privind capitalul subscris şi │ │ │ ││ │nevărsat (ct. 456-4953) │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate │ │ │ ││ │(ct. 501-591) │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Alte investiţii financiare pe termen │ │ │ ││ │scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114- │ │ │ ││ │595 - 596 - 598) │ 31 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Investiţii pe termen scurt pentru │ │ │ ││ │acoperirea provizionului tehnic │ │ │ ││ │(ct. 520 + 526 + 527 - 528 - 529) │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 30 la 32) │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112 + 5121│ │ │ ││ │+ 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + │ │ │ ││ │5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 23 + 29 + 33 + 34) │ 35 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37 + 38) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Sume de reluat într-o perioadă de până la│ │ │ ││ │un an (din ct. 471) │ 37 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare │ │ │ ││ │de un an (din ct. 471) │ 38 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,│ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din │ │ │ ││ │emisiunea de obligaţiuni convertibile │ │ │ ││ │(ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)│ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ ││ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682│ │ │ ││ │+ 5191 + 5192 + 5198) │ 40 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419)│ 41 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 42 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerţ de plătit │ │ │ ││ │(ct. 403 + 405) │ 43 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităţilor afiliate │ │ │ ││ │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511***) │ │ │ ││ │+ 4518***) │ 44 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităţilor de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ │ │ ││ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)) │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi│ │ │ ││ │datorii pentru asigurările sociale │ │ │ ││ │(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 │ │ │ ││ │+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + │ │ │ ││ │437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) │ │ │ ││ │+ 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 4551 │ │ │ ││ │+ 4558 + 456***) + 457 + 4581 + 462 + │ │ │ ││ │473***) + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 │ │ │ ││ │+ 5196 + 5197) │ 46 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 39 la 46) │ 47 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││ │(rd. 35+37-47-73-76) │ 48 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ ││ │(rd. 20 + 38 + 48) │ 49 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│G│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,│ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din │ │ │ ││ │emisiunea de obligaţiuni convertibile │ │ │ ││ │(ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)│ 50 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ ││ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682│ │ │ ││ │+ 5191 + 5192 + 5198) │ 51 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419)│ 52 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 53 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerţ de plătit │ │ │ ││ │(ct. 403 + 405) │ 54 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităţilor afiliate │ │ │ ││ │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511***) │ │ │ ││ │+ 4518***)) │ 55 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităţilor de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ │ │ ││ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) │ 56 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi│ │ │ ││ │datorii pentru asigurările sociale │ │ │ ││ │(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 │ │ │ ││ │+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + │ │ │ ││ │437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) │ │ │ ││ │+ 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 4551 │ │ │ ││ │+ 4558 + 456***) + 457 + 4581 + 462 │ │ │ ││ │+ 473***) + 509 + 5186 + 5193 + 5194 │ │ │ ││ │+ 5195 + 5196 + 5197) │ 57 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 50 la 57) │ 58 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│H│PROVIZIOANE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Provizioane tehnice specifice sistemului │ │ │ ││ │de pensii private (ct. 150), (rd. 60 + 61) │ │ │ ││ │din care: │ 59 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1. Provizioane tehnice specifice │ │ │ ││ │sistemului de pensii private - Pilon 2 │ │ │ ││ │(ct. 1501) │ 60 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2. Provizioane tehnice specifice │ │ │ ││ │sistemului de pensii private - Pilon 3 │ │ │ ││ │(ct. 1502) │ 61 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Provizioane nespecifice (ct. 151), │ │ │ ││ │(rd. 63 la 69) din care: │ 62 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511) │ 63 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.2. Provizioane pentru garanţii acordate │ │ │ ││ │clienţilor (ct. 1512) │ 64 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.3. Provizioane pentru restructurare │ │ │ ││ │(ct. 1514) │ 65 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.4. Provizioane pentru pensii şi obligaţii │ │ │ ││ │similare, altele decât cele prevăzute la │ │ │ ││ │provizioane tehnice specifice sistemului de │ │ │ ││ │pensii private (ct. 1515) │ 66 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) │ 67 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.6. Provizioane pentru terminarea │ │ │ ││ │contractului (ct. 1517) │ 68 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.7. Alte provizioane (ct. 1518) │ 69 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62) │ 70 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:│ 71 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) │ │ │ ││ │(rd. 73 + 74) din care: │ 72 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1. Sume de reluat într-o perioadă de până │ │ │ ││ │la un an (din ct. 475) │ 73 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare│ │ │ ││ │de un an (din ct. 475) │ 74 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) │ │ │ ││ │(rd. 76 + 77) din care: │ 75 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până │ │ │ ││ │la un an (din ct. 472) │ 76 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare│ │ │ ││ │de un an (din ct. 472) │ 77 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│J│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. CAPITAL din care: │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 78 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 79 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte elemente de capitaluri proprii │ │ │ ││ │(ct. 103) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 80 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 81 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL CAPITAL (rd.78 + 79 + 80 - 81) │ 82 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 83 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ 84 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. REZERVE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Rezerve legale (ct. 1061) │ 85 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │ │ │ ││ │(ct. 1063) │ 86 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte rezerve (ct. 1068) │ 87 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Alte rezerve specifice activităţii │ │ │ ││ │administratorilor fondurilor de pensii │ │ │ ││ │private (ct. 1069) │ 88 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88) │ 89 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Acţiuni proprii (ct. 109) │ 90 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Câştiguri legate de instrumentele de │ │ │ ││ │capitaluri proprii (ct. 141) │ 91 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ ││ │capitaluri proprii (ct. 149) │ 92 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ │ │ │ ││ │(ct. 117) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 93 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 94 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI │ │ │ ││ │FINANCIAR (ct. 121) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 95 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 96 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │ 97 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82 + 83 +│ │ │ ││ │84 + 89-90 + 91-92 + 93-94 + 95-96-97) │ 98 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective;
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective
   +  Anexa A2 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Contul de profit şi pierdere
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐│ │ Identificarea elementului │Rând │ Realizări aferente ││ │ │ │ perioadei de raportare ││ │ │ ├────────────┬────────────┤│ │ │ │ Exerciţiul │ Exerciţiul ││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ precedent │ curent ││ │ │ │ (lei) │ (lei) ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col. 1 │Col.2│ Col. 3 │ Col. 4 │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Venituri din activitatea de exploatare │ │ │ ││ │(ct. 704 + 705 + 706 + 708) │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ ││ │aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741) │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri din producţia de imobilizări │ │ │ ││ │(ct. 721 + 722) │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte venituri din exploatare │ │ │ ││ │(ct.755 + 758) │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 01 + 04 + 05) │ 06 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Cheltuieli cu materialele şi alte │ │ │ ││ │cheltuieli externe (rd. 08 la 10) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ │ │ ││ │(ct. 602) │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Alte cheltuieli cu materialele │ │ │ ││ │(ct. 603 + 604 + 608 - 609) │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │c) Alte cheltuieli externe │ │ │ ││ │(cu energia şi apă) (ct. 605 - 741) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Cheltuieli suportate de administrator în │ │ │ ││ │legătură cu activitatea de administrare a │ │ │ ││ │fondului de pensii private (ct.620) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Salarii şi indemnizaţii │ │ │ ││ │(ct. 641 + 642 + 643 + 644) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia │ │ │ ││ │socială (ct. 645) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Ajustări │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Ajustări de valoare privind imobilizările│ │ │ ││ │corporale şi necorporale (rd. 17-18) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816 + 7815) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Ajustări de valoare privind activele │ │ │ ││ │circulante (rd. 20-21) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │ 20 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(rd. 23 + 24 + 25) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli privind prestaţiile externe │ │ │ ││ │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622│ │ │ ││ │+ 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ ││ │vărsăminte asimilate (ct. 635) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │c) Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(ct. 652 + 655 + 658) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)│ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli (ct. 6812) │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Venituri (ct. 7812) │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 │ │ │ ││ │+ 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26) │ 29 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE │ │ │ ││EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.6-29) │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (29-6) │ 31 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │11. Venituri din interese de participare │ │ │ ││ │(ct. 7611 + 7613) │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obţinute de la │ │ │ ││ │entităţile afiliate │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │12. Alte dobânzi de încasat şi venituri │ │ │ ││ │similare (ct. 766) │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obţinute de la │ │ │ ││ │entităţile afiliate │ 35 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │13. Alte venituri financiare │ │ │ ││ │(ct.762 + 764 + 765 + 767 + 768) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 32 + 34 + 36 ) │ 37 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │14. Ajustarea valorii imobilizărilor │ │ │ ││ │financiare şi a investiţiilor financiare │ │ │ ││ │deţinute ca active circulante (rd. 39-40) │ 38 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Cheltuieli (ct. 686) │ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Venituri (ct. 786) │ 40 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │15. Dobânzi de plătit şi alte cheltuieli │ │ │ ││ │similare (ct. 666) │ 41 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, cheltuieli în relaţia cu │ │ │ ││ │entităţile afiliate │ 42 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │16. Alte cheltuieli financiare │ │ │ ││ │(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) │ 43 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 38 + 41 + 43) │ 44 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.37-44) │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.44-37) │ 46 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) │ 47 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44) │ 48 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.47-48) │ 49 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.48-47) │ 50 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│Impozitul pe profit (ct. 691) │ 51 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│Alte impozite (ct. 698) │ 52 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI │ │ │ ││FINANCIAR │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.49-51-52) │ 53 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.50 + 51 + 52) │ 54 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A3 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Situaţia modificărilor capitalului propriu
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────┬────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea elementului │ Sold la │Creş-│Descreş-│ Sold la ││crt. │ │ începutul │teri │teri │ sfârşitul ││ │ │exerciţiului│(lei)│(lei) │exerciţiului││ │ │ financiar │ │ │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │Col.4│ Col.5 │Col.6=3+4-5 │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 1 │Capital subscris │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 2 │Prime de capital │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 3 │Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 4 │Rezerve legale │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 5 │Rezerve statutare sau │ │ │ │ ││ │contractuale │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 6 │Rezerve reprezentând surplusul │ │ │ │ ││ │realizat din rezerve din │ │ │ │ ││ │reevaluare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 7 │Alte rezerve │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 8 │Alte rezerve specifice │ │ │ │ ││ │activităţii administratorilor │ │ │ │ ││ │fondurilor de pensii private │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 9 │Acţiuni proprii │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 10 │Câstiguri legate de │ │ │ │ ││ │instrumentele de capitaluri │ │ │ │ ││ │proprii │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 11 │Pierderi legate de │ │ │ │ ││ │instrumentele de capitaluri │ │ │ │ ││ │proprii │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 12 │Rezultatul reportat │ │ │ │ ││ │reprezentând profitul │ │ │ │ ││ │nerepartizat sau pierderea │ │ │ │ ││ │neacoperită │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold creditor │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold debitor │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 13 │Rezultatul reportat provenit │ │ │ │ ││ │din corectarea erorilor │ │ │ │ ││ │contabile │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold creditor │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold debitor │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 14 │Rezultatul exerciţiului │ │ │ │ ││ │financiar │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold creditor │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold debitor │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 15 │Repartizarea profitului │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 16 │Total capitaluri proprii │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────┴────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciţii financiare, precedent şi curent şi vor fi însoţite de informaţii referitoare la:– natura modificărilor;– tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;– natura şi scopul pentru care au fost constituite rezervele;– orice alte informaţii semnificative.
   +  Anexa A4 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Situaţia fluxurilor de trezorerie
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea indicatorului │Exerciţiul│Exerciţiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent ││ │ │ (lei) │ (lei) │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ A │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE│ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │a) Încasări de la clienţi*) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │b) Plăţi către furnizori şi creditori │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │c) Dobânzi plătite │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │d) Impozit pe profit plătit │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor │ │ ││ │**) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 6 │Trezoreria netă din activităţi de exploatare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ B. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢIE│ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 7 │a) Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 8 │b) Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări │ │ ││ │corporale │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 9 │c) Încasări din vânzarea de imobilizări corporale │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 10 │d) Dobânzi încasate │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 11 │e) Dividende încasate │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 12 │Trezorerie netă din activităţi de investiţie │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ C. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 13 │a) încasări din emisiunea de acţiuni │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 14 │b) încasări din împrumuturi pe termen lung │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 15 │c) plata datoriilor aferente leasing-ului │ │ ││ │financiar │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 16 │d) dividende plătite │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 17 │Trezorerie netă din activităţi de finanţare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 18 │Creşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor │ │ ││ │de trezorerie │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 19 │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la │ │ ││ │începutul exerciţiului financiar │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 20 │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la │ │ ││ │sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) - se completează cu încasări din activitatea de exploatare;
  **) - se completează cu alte încasări din exploatare, după caz;
  NOTĂ: Administratorii pot folosi şi metoda indirectă de prezentare a Situaţiei Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa A5 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 1 - Provizioane
  ┌─────┬───────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Sold la │ Transferuri │ Transferuri │ Sold la ││crt. │ provizionului │ începutul │ în conturi**) │ din │ sfârşitul ││ │ │exerciţiului│ (lei) │ conturi**) │exerciţiului││ │ │ financiar │ │ (lei) │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│Col.0│ Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │Col.5=2+3-4 │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinaţiei acestora.
  NOTĂ: ***) Pentru provizionul tehnic, administratorul va descrie separat şi în mod obligatoriu:1. metoda de calcul utilizată;2. explicaţii cu privire la evoluţia provizionului tehnic pe parcursul anului;3. explicaţii cu privire la activele financiare care acoperă valoarea provizionului tehnic şi a metodelor de evaluare ale acestora.
   +  Anexa A6 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 2 - Repartizarea profitului*) Notă
  *) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
  ┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Destinaţia profitului │ Suma (lei) │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ Col.1 │ Col.2 │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Profit net de repartizat │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Rezerva legală │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Acoperirea pierderii contabile │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Dividende │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Alte rezerve │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Alte rezerve specifice activităţii administratorilor │ ││fondurilor de pensii private │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Profit nerepartizat │ │└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A7 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 3 - Analiza rezultatului din exploatare
  ┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│ Denumire indicator │Exerciţiul│Exerciţiul││ │financiar │financiar ││ │precedent │ curent ││ │ (lei) │ (lei) │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│1. Cifra de afaceri netă │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea curentă │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei │ │ ││de afaceri nete │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│2. Veniturile producţiei imobilizate în scopuri proprii │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│3. Alte venituri din exploatare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Alte cheltuieli cu materialele │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│5. Cheltuielile suportate de administrator în legătură │ │ ││cu activitatea de administrare a fondului de pensii │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│6. Cheltuieli cu personalul │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Salarii │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│7. Ajustări │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi │ │ ││necorporale │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a.1) Cheltuieli │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a.2) Venituri │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Ajustarea valorii activelor circulante │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b.1) Cheltuieli │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b.2) Venituri │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│8. Alte cheltuieli de exploatare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Cheltuieli privind prestaţiile externe │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │ │ ││asimilate │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│9. Ajustări privind provizioanele │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Cheltuieli │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional NOTĂ: Se vor menţiona următoarele informaţii:1. Informaţii privind cifra de afaceri netă;2. Se vor prezenta în mod clar, informaţii utile pentru evaluarea performanţei financiare a entităţii. De exemplu informaţii privind:(i) Venituri din lucrări executate şi servicii prestate(ii) Venituri din studii şi cercetări(iii) Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii(iv)  Venituri din activităţi diverse(v)  Venituri din producţia de imobilizări necorporale(vi)  Venituri din producţia de imobilizări corporale(vii) Venituri din subvenţii de exploatare aferente activităţii curente(viii)  Alte venituri din exploatare(ix) Cheltuieli privind stocurile(x) Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi(xi) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi(xii)  Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate(xiii)  Cheltuieli cu personalul(xiv) Alte cheltuieli de exploatare3. (1)  totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de auditorul financiar sau firma de audit pentru auditul financiar al situaţiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţă fiscală şi orice alte servicii decât cele de audit;(2) tipul şi cuantumul comisioanelor de administrare a fondului,(3) tipul şi cuantumul comisioanelor aferente activităţii de depozitare,(4) alte comisioane şi taxe prevăzute de legislaţia în vigoare privind pensiile administrate privat şi pensiile facultative.
   +  Anexa A8 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 4 - Situaţia creanţelor şi datoriilor
  ┌──────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ Creanţe │Sold la sfârşitul│ Termen de lichiditate ││ │ exerciţiului ├─────────────────────┬───────────────────────┤│ │ Financiar │ Sub 1 an │ Peste 1 an ││ │ (lei) │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ Col.0 │ Col.1 = 2 + 3 │ Col.2 │ Col.3 │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│Total, din │ │ │ ││care │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┴───────────────────────┤│ Datorii*) │ │ Termen de exigibilitate │└──────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘┌──────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐│ │Sold la sfârşitul│ Sub 1 an │ 1-5 ani │ Peste 5 ani ││ │ exerciţiului │ │ │ ││ │ financiar │ │ │ ││ │ (lei) │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ Col.0 │Col.1 = 2 + 3 + 4│ Col.2 │ Col. 3 │ Col. 4 │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│Total, │ │ │ │ ││din care │ │ │ │ │└──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Se vor menţiona următoarele informaţii:a) valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane;b) valoarea obligaţiilor privind plata pensiilor;c) situaţia creanţelor şi datoriilor se va prezenta în formă analitică.
   +  Anexa A9 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 5 - Situaţia activelor imobilizate
  *Font 7*┌───────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Valoarea brută │ Ajustare de valoare ││elementului├────────────┬────────┬───────────┬────────────┼────────────┬────────────┬────────┬────────────┤│ de activ │ Sold la │Creşteri│ Cedări, │ Sold la │ Sold la │ Ajustări │Reduceri│ Sold la ││imobilizat │ începutul │ (lei) │transferuri│ sfârşitul │ începutul │înregistrate│ sau │ sfârşitul ││ │exerciţiului│ │ şi alte │exerciţiului│exerciţiului│ în cursul │reluări │exerciţiului││ │ financiar │ │ reduceri │ financiar │ financiar │exerciţiului│ (lei) │ financiar ││ │ (lei) │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ financiar │ │ (lei) ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │Col.5=2+3-4 │ Col.6 │ Col.7 │ Col.8 │Col.9=6+7-8 │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A10 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 6 - Principii, politici şi metode contabile
  Se vor prezenta:a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale, inclusiv o prezentare detaliată a diferenţelor dintre politicile contabile aplicate de entitate şi politicile aplicate de societatea mamă;b) Abaterile de la principiile şi politicile contabile, metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se:(i) natura;(ii)  motivele;(iii)  evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.c) Dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante.d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situaţia în care nu se cunoaşte preţul de achiziţie sau costul de producţie al acesteia.e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de fabricaţie.f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:(i)  elementele supuse reevaluării, precum şi metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;(ii)  valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;(iii) tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;(iv) modificările rezervei din reevaluare:– valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;– diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar;– sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;– valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar.g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.h) Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ la data bilanţului de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorii de active fungibile. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A11 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 7 - Informaţii privind salariaţii şi
  membrii organelor de administraţie,
  conducere şi de supraveghere
  Se vor face menţiuni cu privire la:a) componenţa consiliului de administrare şi, dacă este cazul, a comitetului de direcţie;b) numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor;c) indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere;d) denumirea şi sediul depozitarului fondului de pensii;e) obligaţiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;f) valoarea avansurilor şi a creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în timpul exerciţiului:(i)  rata dobânzii;(ii) principalele clauze ale creditului;(iii)  suma rambursată până la acea dată;(iv)  obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de entitate în numele acestora;g) salariaţi şi colaboratori, conform contractelor individuale de muncă, contractelor de management, contractelor de mandat, convenţiilor civile, contractelor de colaborare şi altele asimilate, cu defalcarea pe fiecare categorie, astfel: 1. personal cu funcţii de conducere; 2. personal cu funcţii de execuţie; 3. alte categorii:(i) număr mediu,(ii)  salarii plătite sau de plătit/sume plătite sau de plătit, aferente exerciţiului financiar, precum şi cheltuielile sociale aferente, defalcate pe categorii de personal;(iii) alte cheltuieli cu contribuţiile plătite de societate la fondurile de pensii facultative în numele şi în contul participanţilor, care au calitatea de angajaţi în cadrul entităţii.h) alte informaţii. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A12 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 8 - Participaţii şi surse de finanţare
  Se vor prezenta următoarele informaţii:a) se menţionează existenţa oricăror certificate de participare, valori elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în contabilitate;b) capital social subscris/patrimoniul entităţii;c) numărul şi valoarea totală a fiecărui tip de acţiuni emise, menţionându-se dacă au fost integral vărsate, şi, după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor;d) acţiuni răscumpărabile:(i) data cea mai apropiată şi data limită de răscumpărare;(ii) caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;(iii)  valoarea eventualei prime de răscumpărare;e) acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar:(i)  tipul de acţiuni;(ii)  număr de acţiuni emise;(iii)  valoarea nominală totală şi valoarea încasată la distribuire;(iv) drepturi legate de distribuţie: numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor corespunzătoare, perioada de exercitare a drepturilor, preţul plătit pentru acţiunile distribuite;f) obligaţiuni emise:(i)  tipul obligaţiunilor emise;(ii)  valoarea emisă şi suma primită pentru fiecare tip de obligaţiuni;(iii)  obligaţiuni emise de entitate, deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: valoarea nominală, valoarea înregistrată în momentul plăţii. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A13 la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 9 - Alte informaţii privind activitatea entităţii
  Se prezintă:A. Informaţii cu privire la prezentarea administratorului entităţii(i) natura;B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străinăC. Informaţii cu privire la profitul sau pierderea realizată:(i) reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, astfel cum este prezentată în declaraţia de impozit;(ii)  măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscaleD. Cifra de afaceri: prezentarea acesteia pe segmente de activităţiE. Evenimentele ulterioare datei bilanţului Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:(i)  natura evenimentului;(ii)  o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.F. Explicaţii privind veniturile speciale Explicaţii despre valoarea şi natura:(i) veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;(ii)  veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative.G. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii decât cele de auditH. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţăI. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative.J. Datorii probabile şi angajamente acordateK. Angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative şi trebuie făcută distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost prevăzută.L. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.M. Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţile asociate sau cu alte entităţi în care se deţin participaţii;N. Ratele achitate în cadrul unui contract de leasingO. În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informaţii:1. o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;2. dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.P. În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenţia următoarele: o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:(i)  existenţa şi condiţiile opţiunilor de reînnoire sau cumpărare;(ii) restricţiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare şi alte operaţiuni de leasing(iii) dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare.R. Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare.S. Nota explicativă privind evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa B1 la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară ..........
  Bilanţ
  la data de 31 decembrie .........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐│ │ Identificarea indicatorului │Rând │ Sold la │ Sold la ││ │ │ │ începutul │ sfârşitul ││ │ │ │exerciţiului│exerciţiului││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Titluri imobilizate (ct. 265) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Creanţe imobilizate (ct. 267) │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 01 la 02) │ 03 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. CREANŢE (sume ce trebuie să fie încasate │ │ │ ││ │după o perioadă mai mare de un an) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Clienţi (ct. 411) │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Efecte de primit de la clienţi (ct. 413) │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Creanţe - furnizori debitori (ct. 409) │ 06 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Decontări cu participanţii (ct. 452) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Alte creanţe (ct. 267 + 446*) + 461 + │ │ │ ││ │473*) + 5187) │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 04 la 08) │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Investiţii financiare pe termen scurt │ │ │ ││ │(ct. 506 + 508 + 5113 + 5114) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. CASĂ ŞI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ ││ │(ct. 5112 + 512 + 531) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09 + 10 + 11) │ 12 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 13 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE │ │ │ ││ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Avansuri încasate (ct. 419) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Datorii comerciale (ct. 401 + 408) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Efecte de plătit (ct. 403) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Sume datorate privind decontările cu │ │ │ ││ │participanţii (ct. 452**) + 459) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Alte datorii (ct. 269 + 446**) + 462 + │ │ │ ││ │473**) + 509 + 5186) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 14 la 18) │ 19 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII │ │ │ ││ │CURENTE NETE (rd. 12 + 13 - 19 - 28) │ 20 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ ││ │(rd. 03 + 20) │ 21 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│G│DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE │ │ │ ││ │DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Avansuri încasate în contul clienţilor │ │ │ ││ │(ct. 419) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Datorii comerciale (ct. 401 + 408) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Efecte de plătit (ct. 403) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Sume datorate privind decontări cu │ │ │ ││ │participanţii (ct. 452**) + 459) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Alte datorii (ct. 269 + 446**) + 462 + │ │ │ ││ │473**) + 509 + 5186) │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 22 la 26) │ 27 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│H│VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) │ 28 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│I│CAPITALURI PROPRII │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Capitalul fondului de pensii private │ │ │ ││ │(ct. 1017) │ 29 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Rezerve specifice activităţii fondurilor │ │ │ ││ │de pensii (ct. 106) │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Rezultatul reportat aferent activităţii │ │ │ ││ │fondurilor de pensii(ct. 1171) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (ct. 1171 - sold creditor) │ 31 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (ct. 1171 - sold debitor) │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Rezultatul reportat provenit din │ │ │ ││ │corectarea erorilor contabile (ct. 1174) │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (ct. 1174 - sold creditor) │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere(ct. 1174 - sold debitor) │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Profitul sau pierderea exerciţiului │ │ │ ││ │financiar (ct. 121) │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (ct. 121 - sold creditor) │ 35 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (ct. 121 - sold debitor) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Repartizarea profitului (ct. 129) │ 37 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29 + 30 + 31- │ │ │ ││ │32 + 33 - 34 + 35 - 36 - 37) │ 38 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Solduri debitoare ale conturilor respective
  **) Solduri creditoare ale conturilor respective
   +  Anexa B2 la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară ..........
  Contul de profit şi pierdere
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐│ │ │ │ Realizări aferente ││ │ │ │ perioadei de raportare ││ │ │ ├────────────┬────────────┤│ │ Identificarea elementului │Rând │ Exerciţiul │ Exerciţiul ││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ precedent │ curent ││ │ │ │ (lei) │ (lei) ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Venituri din imobilizări financiare │ │ │ ││ │(ct. 761) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri din investiţii financiare pe │ │ │ ││ │termen scurt (ct. 762) │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Venituri din creanţe imobilizate │ │ │ ││ │(ct. 763) │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Venituri din investiţii financiare │ │ │ ││ │cedate (ct. 764) │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Alte venituri financiare, inclusiv din │ │ │ ││ │diferenţe de curs valutar │ │ │ ││ │(ct. 765 + 767 + 768) │ 06 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Venituri din comisioane specifice │ │ │ ││ │fondului de pensii (ct. 704) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte venituri din activitatea curentă │ │ │ ││ │(ct. 754 + 758) │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ ││ │(rd. 01 la 08) │ 09 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli privind investiţiile │ │ │ ││ │financiare cedate (ct. 664) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din │ │ │ ││ │diferenţe de curs valutar │ │ │ ││ │(ct. 663 + 665 + 667 + 668) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Cheltuieli privind comisioanele, │ │ │ ││ │onorariile şi cotizaţiile (ct. 622) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi │ │ │ ││ │asimilate (ct. 627) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Cheltuieli privind alte servicii │ │ │ ││ │executate de terţi (ct. 628) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ ││ │vărsăminte asimilate (ct. 635) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte cheltuieli din activitatea curentă │ │ │ ││ │(ct. 654 + 658) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ ││ │(rd. 10 la 17) │ 18 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ ││ │CURENTĂ │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (rd. 09-18) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (rd. 18-09) │ 20 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│TOTAL VENITURI (rd. 09) │ 21 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) │ 22 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI │ │ │ ││ │FINANCIAR (ct. 121) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (21-22) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (22-21) │ 24 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa B3 la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară ..........
  Situaţia modificărilor capitalului propriu
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────┬────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea elementului │ Sold la │Creş-│Descreş-│ Sold la ││crt. │ │ începutul │teri │teri │ sfârşitul ││ │ │exerciţiului│(lei)│(lei) │exerciţiului││ │ │ financiar │ │ │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │Col.4│ Col.5 │Col.6=3+4-5 │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 1 │Capitalul privind unităţile de │ │ │ │ ││ │fond la valoarea nominală │ │ │ │ ││ │(ct. 101) │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 2 │Prime aferente unităţilor de │ │ │ │ ││ │fond (ct. 104) │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 3 │Rezerve specifice activităţii │ │ │ │ ││ │fondurilor de pensii (ct. 106) │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 4 │Rezultatul reportat aferent │ │ │ │ ││ │activităţii fondului de pensii │ │ │ │ ││ │(ct. 1171) │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold C │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold D │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 5 │Rezultat reportat provenit din │ │ │ │ ││ │corectarea erorilor contabile │ │ │ │ ││ │(ct. 1174) │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold C │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold D │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 6 │Profitul sau pierderea │ │ │ │ ││ │exerciţiului financiar │ │ │ │ ││ │(ct. 121) │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold C │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold D │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 7 │Repartizarea profitului (129) │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 8 │Total capitaluri proprii │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────┴────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciţii financiare, precedent şi curent şi vor fi însoţite de informaţii referitoare la:a) natura modificărilor;b) tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;c) natura şi scopul pentru care au fost constituite rezervele;d) orice alte informaţii semnificative.
   +  Anexa B4 la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară ..........
  Situaţia fluxurilor de trezorerie
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea indicatorului │Exerciţiul│Exerciţiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent ││ │ │ (lei) │ (lei) │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ A. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE │ │ ││ │EXPLOATARE │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │a) Încasări de la participanţi │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │b) Plăţi către participanţi │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │c) Plăţi către furnizori şi creditori │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │d) Dobânzi plătite │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │Trezoreria netă din activitatea de exploatare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ B. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │a) Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │b) Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări │ │ ││ │financiare │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │c) Încasări din vânzarea de imobilizări financiare│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │d) Dobânzi încasate │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │e) Venituri financiare încasate │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │Trezorerie netă din activităţi de investiţie │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ C. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │Trezorerie netă din activităţi de finanţare │ │ │├─────┴──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Creşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor de │ │ ││trezorerie │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul │ │ ││exerciţiului financiar │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul │ │ ││exerciţiului financiar │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional NOTĂ: Administratorii pot folosi şi metoda indirectă de prezentare a Situaţiei Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa B5 la normă
  NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
  ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORI PENTRU FONDURILE DE PENSII
  Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  Nota 1 - Situaţia depozitelor bancare
  la data de 31 decembrie ..........
  *Font 9*┌────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬────────┬────────────┬─────────┐│ Denumire │ Valoarea depozitului │ Valoarea │Pondere │ Data │ Data ││ │ │ dobânzii │în total│constituirii│scadenţei│├─────┬──────┼─────────┬────────┬────────┼─────┬───────┤ │ │ ││Banca│Simbol│Scadenţa │Scadenţa│Scadenţa│ % │Valoare│ │ │ ││ │ │la o lună│ la 3 │peste 3 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ luni │luni │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│Col.0│Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │Col.5│ Col.6 │ Col.7 │ Col.8 │ Col.9 │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ Total │ │ │ │ │ │ │ x │ x │└────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴────────┴────────────┴─────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional NOTĂ:– Situaţia va cuprinde toate depozitele, certificatele de depozit, certificatele de trezorerie, etc. constituite, ajunse la scadenţă sau neajunse la scadenţă;– Pentru cele neajunse la scadenţă, neprelungite, lichidate, în nota explicativă se va menţiona motivul lichidării acestora.
   +  Anexa B6 la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 2 - Situaţia creanţelor şi datoriilor
  ┌──────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Creanţe │ Sold la sfârşitul │ TERMEN DE LICHIDITATE ││ │exerciţiului Financiar├──────────────────┬─────────────────┤│ │ │ Sub 1 an │ Peste 1 an │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ Col.0 │ Col.1 = 2 + 3 │ Col.2 │ Col.3 │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ TOTAL, din care │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┴─────────────────┤│ Datorii*) │ Sold la sfârşitul │ TERMEN DE EXIGIBILITATE ││ │exerciţiului Financiar├──────────┬──────────┬──────────────┤│ │ │ Sub 1 an │ 1-5 ani │ Peste 5 ani │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ Col.0 │ Col.1 = 2 + 3 + 4 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ TOTAL, din care │ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Se vor menţiona următoarele informaţii:a) valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane;b) valoarea obligaţiilor privind plata pensiilor;c) situaţia creanţelor şi datoriilor se va prezenta în formă analitică.
   +  Anexa B7 la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 3 - Analiza rezultatului din activitatea curentă
  ┌─────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬──────────┐│ Identificarea elementului │ Rând │Exerciţiul│Exerciţiul││ │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent ││ │ │ (lei) │ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│ Col.1 │Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) │ 1 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din investiţii pe termen scurt (ct. 762)│ 2 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) │ 3 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din investiţii financiare cedate │ │ │ ││(ct. 764) │ 4 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din comisioane specifice fondului de │ │ │ ││pensii (ct. 704) │ 5 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte venituri din activitatea curentă │ │ │ ││(ct. 754 + 758) │ 6 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) │ 7 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 8 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte venituri financiare din activitatea curentă │ │ │ ││(rd. 10 + 11) │ 9 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- din sconturi obţinute (ct. 767) │ 10 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- din alte venituri financiare (ct. 768) │ 11 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 09) │ 12 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate│ │ │ ││(ct. 664) │ 13 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi │ │ │ ││cotizaţiile (ct. 622) │ 14 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate │ │ │ ││(ct. 627) │ 15 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi │ │ │ ││(ct. 628) │ 16 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │ │ │ ││asimilate (ct. 635) │ 17 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte cheltuieli din activitatea curentă │ │ │ ││(ct. 654 + 658) │ 18 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli din diferenţe de curs valutar │ │ │ ││(ct. 665) │ 19 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 20 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte cheltuieli financiare din activitatea │ │ │ ││curentă (rd. 22 la 23) │ 21 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli privind sconturile acordate │ │ │ ││(ct. 667) │ 22 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 668) │ 23 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 13 la 21)│ 24 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- profit (rd. 12-24) │ 25 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- pierdere (rd. 24-12) │ 26 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa B8 la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 4 - Principii, politici şi metode contabile
  Se vor prezenta:a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.b) Abaterile de la principiile şi politicile contabile, de la metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se:(i)  natura;(ii)  motivele;(iii)  evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.c) Dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante.d) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa B9 la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 5 - Participaţii şi surse de finanţare
  A. Se vor prezenta următoarele informaţii pentru perioada raportată:a) Evoluţia valorii şi numărului unităţilor de fondi. creşterile şi descreşterile aferente unităţilor de fond;ii. structura aferentă creşterilor şi descreşterilor în valoarea unităţilor de fondb) numărul şi valoarea totală a unităţilor de fond nou emise;c) numărul şi valoarea totală a unităţilor de fond anulate.B. Situaţia privind evoluţia numărului participanţilor şi a valorii unităţii de fond în ultima zi a lunii┌─────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐│ │ Numărul participanţilor │ Valoarea │ Număr de │├─────────────┼────┬────┬─────┬────┬────┤unităţii de fond│unităţi de fond││ Luna │ S0 │ S1 │ S2 │ S3 │ S4 │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Februarie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Martie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Aprilie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Mai │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Iunie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Iulie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│August │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Septembrie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Octombrie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────────────────┴───────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional S0 = număr participanţi care au aderat în luna respectivă S1 = număr participanţi care au intrat prin transfer în luna respectivă; S2 = număr participanţi care au ieşit prin transfer în luna respectivă; S3 = număr de participanţi la care a fost închis contul (decese, invalidităţi permanente, intrare în drepturile de plată a pensiei); S4 = număr de participanţi existenţi la sfârşitul lunii în luna respectivă;
   +  Anexa B10 la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 6 - Alte informaţii privind activitatea entităţii
  Se prezintă:A. Informaţii cu privire la prezentarea administratorului entităţii raportoare.B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină.C. Informaţii cu privire la profitul sau pierderea realizată:– măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale.D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:i. natura evenimentului;ii. o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.E. Explicaţii despre valoarea şi natura:i. veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;ii. veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative.F. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii decât cele de audit.G. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă.H. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative.I. Datorii probabile şi angajamente acordate.J. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.K. Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa C1 la normă Administrator ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........,sectorul .........., str .......... Cod clasă CAEN │_│_│_│_│nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Situaţia activelor, datoriilor şi
  capitalurilor proprii la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐│ │ Identificarea indicatorului │Rând │ Sold la │ Sold la ││ │ │ │ începutul │ sfârşitul ││ │ │ │exerciţiului│exerciţiului││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli de constituire │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Cheltuieli de dezvoltare │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci │ │ │ ││ │comerciale, drepturi şi active similare dacă│ │ │ ││ │acestea au fost achiziţionate cu titlu │ │ │ ││ │oneros │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Fondul comercial │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Avansuri │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Terenuri şi construcţii │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Instalaţii tehnice şi maşini │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Avansuri şi imobilizări corporale în │ │ │ ││ │curs de execuţie │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate│ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Acţiuni deţinute la entităţile asociate │ │ │ ││ │şi la entităţile controlate în comun │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Împrumuturi acordate entităţilor de care │ │ │ ││ │entitatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Investiţii deţinute ca imobilizări │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Alte împrumuturi │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Imobilizări financiare pentru acoperirea │ │ │ ││ │provizionului tehnic │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 12 la 18) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 06 + 11 + 19) │ 20 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. STOCURI │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Materiale consumabile │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 21 la 22) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie │ │ │ ││ │încasate după o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │trebuie prezentate separat pentru fiecare │ │ │ ││ │element.) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Creanţe comerciale*) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume de încasat de la entităţile afiliate│ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Sume de încasat de la entităţile de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Alte creanţe │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Creanţe privind capitalul subscris şi │ │ │ ││ │nevărsat │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Alte investiţii financiare pe termen │ │ │ ││ │scurt │ 31 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Investiţii pe termen scurt pentru │ │ │ ││ │acoperirea provizionului tehnic │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 30 la 32) │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 23 + 29 + 33 + 34) │ 35 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37 + 38) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.Sume de reluat într-o perioadă de până la │ │ │ ││ │un an │ 37 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare │ │ │ ││ │de un an │ 38 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,│ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din │ │ │ ││ │emisiunea de obligaţiuni convertibile │ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ 40 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate de la clienţi │ 41 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ 42 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerţ de plătit │ 43 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităţilor afiliate │ 44 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităţilor de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi│ │ │ ││ │datorii pentru asigurările sociale │ 46 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 39 la 46) │ 47 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││ │(rd. 35 + 37-47-73-76) │ 48 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ ││ │(rd. 20 + 38 + 48) │ 49 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│G│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, │ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din │ │ │ ││ │emisiunea de obligaţiuni convertibile │ 50 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ 51 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate de la clienţi │ 52 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ 53 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerţ de plătit │ 54 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităţilor afiliate │ 55 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităţilor de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ 56 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi│ │ │ ││ │datorii pentru asigurările sociale │ 57 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 50 la 57) │ 58 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│H│PROVIZIOANE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Provizioane tehnice specifice sistemului │ │ │ ││ │de pensii private, (rd. 60 + 61) din care: │ 59 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1. Provizioane tehnice specifice │ │ │ ││ │sistemului de pensii private - Pilon 2 │ 60 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2. Provizioane tehnice specifice │ │ │ ││ │sistemului de pensii private - Pilon 3 │ 61 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) │ │ │ ││ │din care: │ 62 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.1. Provizioane pentru litigii │ 63 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.2. Provizioane pentru garanţii acordate │ │ │ ││ │clienţilor │ 64 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.3. Provizioane pentru restructurare │ 65 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.4. Provizioane pentru pensii şi obligaţii │ │ │ ││ │similare, altele decât cele prevăzute la │ │ │ ││ │provizioane tehnice specifice sistemului de │ │ │ ││ │pensii private │ 66 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.5. Provizioane pentru impozite │ 67 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.6. Provizioane pentru terminarea │ │ │ ││ │contractului │ 68 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.7. Alte provizioane │ 69 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62) │ 70 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│I│VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care: │ 71 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Subvenţii pentru investiţii (rd. 73 + 74)│ │ │ ││ │din care: │ 72 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până │ │ │ ││ │la un an │ 73 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare │ │ │ ││ │de un an │ 74 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri înregistrate în avans │ │ │ ││ │(rd. 76 + 77) din care: │ 75 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până │ │ │ ││ │la un an │ 76 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare│ │ │ ││ │de un an │ 77 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│J│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. CAPITAL din care: │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Capital subscris vărsat │ 78 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Capital subscris nevărsat │ 79 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte elemente de capitaluri proprii │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 80 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 81 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL CAPITAL (rd.78 + 79 + 80-81) │ 82 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. PRIME DE CAPITAL │ 83 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE │ 84 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. REZERVE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Rezerve legale) │ 85 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │ 86 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte rezerve) │ 87 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Alte rezerve specifice activităţii │ │ │ ││ │administratorilor fondurilor de pensii │ │ │ ││ │private │ 88 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88) │ 89 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Acţiuni proprii │ 90 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Câştiguri legate de instrumentele de │ │ │ ││ │capitaluri proprii │ 91 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ ││ │capitaluri proprii │ 92 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 93 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 94 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI │ │ │ ││ │FINANCIAR (ct. 121) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 95 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 96 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Repartizarea profitului │ 97 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82 + 83 +│ │ │ ││ │84 + 89-90 + 91-92 + 93 - 94 + 95 - 96 - 97)│ 98 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective;
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective
   +  Anexa C2 la normă Administrator ..........Judeţul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........,sectorul .........., str .......... Cod clasă CAEN │_│_│_│_│nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerţului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Situaţia veniturilor şi cheltuielilor
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐│ │ Identificarea elementului │Rând │ Realizări aferente ││ │ │ │ perioadei de raportare ││ │ │ ├────────────┬────────────┤│ │ │ │ Exerciţiul │ Exerciţiul ││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ precedent │ curent ││ │ │ │ (lei) │ (lei) ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col. 1 │Col.2│ Col. 3 │ Col. 4 │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Venituri din activitatea de exploatare │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ ││ │aferente cifrei de afaceri nete │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri din producţia de imobilizări │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte venituri din exploatare │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 01 + 04 + 05) │ 06 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Cheltuieli cu materialele şi alte │ │ │ ││ │cheltuieli externe (rd. 08 la 10) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Alte cheltuieli cu materialele │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi │ │ │ ││ │apă) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Cheltuieli suportate de administrator în │ │ │ ││ │legătură cu activitatea de administrare a │ │ │ ││ │fondului de pensii private │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Salarii şi indemnizaţii │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia │ │ │ ││ │socială │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Ajustări │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Ajustări de valoare privind imobilizările│ │ │ ││ │corporale şi necorporale (rd. 17-18) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a.1) Cheltuieli │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a.2) Venituri │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Ajustări de valoare privind activele │ │ │ ││ │circulante (rd. 20-21) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b.1) Cheltuieli │ 20 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b.2) Venituri │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(rd. 23 + 24 + 25) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ ││ │vărsăminte asimilate │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │c) Alte cheltuieli de exploatare │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)│ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Venituri │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + │ │ │ ││ │11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26) │ 29 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE │ │ │ ││EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.6-29) │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (29-6) │ 31 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │11. Venituri din interese de participare │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obţinute de la │ │ │ ││ │entităţile afiliate │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │12. Alte dobânzi de încasat şi venituri │ │ │ ││ │similare │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obţinute de la │ │ │ ││ │entităţile afiliate │ 35 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │13. Alte venituri financiare │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 32 + 34 + 36 ) │ 37 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │14. Ajustarea valorii imobilizărilor │ │ │ ││ │financiare şi a investiţiilor financiare │ │ │ ││ │deţinute ca active circulante (rd. 39-40) │ 38 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Cheltuieli │ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Venituri │ 40 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │15. Dobânzi de plătit şi alte cheltuieli │ │ │ ││ │similare │ 41 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, cheltuieli în relaţia cu │ │ │ ││ │entităţile afiliate │ 42 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │16. Alte cheltuieli financiare │ 43 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 38 + 41 + 43) │ 44 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.37-44) │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.44-37) │ 46 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) │ 47 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44) │ 48 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.47-48) │ 49 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.48-47) │ 50 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │17. Impozitul pe profit │ 51 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │18. Alte impozite │ 52 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI │ │ │ ││FINANCIAR │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.49-51-52) │ 53 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.50 + 51 + 52) │ 54 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D1 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Bilanţ
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐│ │ Identificarea indicatorului │Rând │ Sold la │ Sold la ││ │ │ │ începutul │ sfârşitul ││ │ │ │exerciţiului│exerciţiului││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│ACTIVE IMOBILIZATE (rd.2 + 5 + 10) │ 1 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.3 + 4) │ 2 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)│ 3 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active │ │ │ ││ │similare, dacă acestea au fost achiziţionate│ │ │ ││ │cu titlu oneros şi alte imobilizări │ │ │ ││ │necorporale (ct.205 + 208 - 2805 - 2808 - │ │ │ ││ │ 2905 - 2908) │ 4 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd.6 + 7 + 8 + 9)│ 5 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Terenuri, amenajări de terenuri şi │ │ │ ││ │construcţii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)│ 6 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Mijloace de transport │ │ │ ││ │(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) │ 7 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente│ │ │ ││ │de protecţie a valorilor umane şi materiale │ │ │ ││ │şi alte active corporale │ │ │ ││ │(ct.214+224-2814-2914) │ 8 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs│ │ │ ││ │de execuţie (ct.231-2931) │ 9 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd.11 + 12) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965)│ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Creanţe imobilizate (ct. 267- 2967) │ 12 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│ACTIVE CIRCULANTE (rd.14 + 17 + 20 + 21) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. MATERIALE CONSUMABILE (rd.15 + 16) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Materiale consumabile şi materiale de │ │ │ ││ │natura obiectelor de inventar (ct.302 + 303 │ │ │ ││ │+ 322 + 323 - 3921 - 3922) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Avansuri pentru achiziţia de materiale │ │ │ ││ │consumabile (ct.409) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. CREANŢE (rd.18 + 19) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Sume de încasat de la administratorii de │ │ │ ││ │fonduri de pensii şi furnizorii de pensii │ │ │ ││ │private autorizaţi de ASF (ct.411 + 413 + │ │ │ ││ │418 + 452**) - 4911 - 4912) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Alte creanţe (ct.425 + 4282 + 431**) + │ │ │ ││ │437**) + 4382 + 444**) + 445 + 446**) + │ │ │ ││ │447**) + 4482 + 461 + 473**) - 496 + 5182) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ │(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598) │ 20 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ ││ │(ct. 512 + 531 + 532 + 542) │ 21 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) │ 22 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ│ │ │ ││ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ │(rd. 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de │ │ │ ││ │obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituţiilor financiare │ │ │ ││ │(ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri │ │ │ ││ │şi servicii legate de administrarea şi │ │ │ ││ │funcţionarea Fondului de garantare │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Efecte de plătit (ct.403 + 405) │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Decontări între Fondul de garantare, │ │ │ ││ │administratorii de fonduri de pensii private│ │ │ ││ │şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi│ │ │ ││ │precum şi decontările interne înregistrate │ │ │ ││ │la nivelul Fondului de garantare (ct.452***)│ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate cu titlu de compensaţie │ │ │ ││ │pentru pierderile participanţilor şi/sau │ │ │ ││ │beneficiarilor la fondurile de pensii │ │ │ ││ │private (ct.459) │ 29 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale │ │ │ ││ │şi datoriile privind asigurările sociale │ │ │ ││ │(ct. 1687*) + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + │ │ │ ││ │427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381 + │ │ │ ││ │444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 462 + │ │ │ ││ │473***) + 509 + 5181) │ 30 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII │ │ │ ││ │CURENTE NETE = Active circulante (rd. 13) + │ │ │ ││ │cheltuieli în avans (rd. 22) - Datorii care │ │ │ ││ │trebuie plătite într-o perioadă de până la │ │ │ ││ │un an (rd.23) - Venituri înregistrate în │ │ │ ││ │avans*1) (rd.42) │ 31 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = Active │ │ │ ││ │imobilizate (rd.1) + Active circulante nete,│ │ │ ││ │respectiv datorii curente nete (rd.31) │ 32 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│G│DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ│ │ │ ││ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ │(rd. 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de │ │ │ ││ │obligaţiuni (ct.161 + 1681 - 169) │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituţiilor financiare │ │ │ ││ │(ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ 35 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri │ │ │ ││ │şi servicii legate de administrarea şi │ │ │ ││ │funcţionarea Fondului de garantare │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Efecte de plătit (ct.403 + 405) │ 37 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Decontări între Fondul de garantare, │ │ │ ││ │administratorii de fonduri de pensii private│ │ │ ││ │şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi│ │ │ ││ │precum şi decontările interne înregistrate │ │ │ ││ │la nivelul Fondului de garantare (ct.452***)│ 38 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate cu titlu de compensaţie │ │ │ ││ │pentru pierderile participanţilor şi/sau │ │ │ ││ │beneficiarilor la fondurile de pensii │ │ │ ││ │private (ct.459) │ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale │ │ │ ││ │şi datoriile privind asigurările sociale │ │ │ ││ │(ct. 1687*) + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + │ │ │ ││ │427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381 + │ │ │ ││ │444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 462 + │ │ │ ││ │473***) + 509 + 5181) │ 40 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│H│PROVIZIOANE (ct. 151) │ 41 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│I│VENITURI ÎN AVANS (ct.472 + 475) │ 42 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│J│CAPITAL ŞI REZERVE │ 43 │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private (ct.102) │ │ │ ││ │(rd. 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50) │ 44 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │contribuţii(ct. 1021) │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │penalităţi de întârziere pentru neachitarea │ │ │ ││ │la termen a contribuţiilor datorate Fondului│ │ │ ││ │de garantare (ct. 1022) │ 46 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.3 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │sume rezultate din fructificarea │ │ │ ││ │disponibilităţilor plasate (ct. 1023) │ 47 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.4 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │recuperarea creanţelor (ct. 1024) │ 48 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.5 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, │ │ │ ││ │fonduri nerambursabile (ct. 1025) │ 49 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.6 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │alte resurse financiare (ct. 1026) │ 50 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Rezerve (ct. 106) │ 51 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Rezerve din reevaluare (ct. 105) │ 52 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Rezultatul reportat (ct. 117) │ 53 │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit │ 54 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere │ 55 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Rezultatul exerciţiului financiar │ │ │ ││ │(ct. 121) │ 56 │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit │ 57 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere │ 58 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Repartizarea profitului (ct.129) │ 59 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Total capitaluri proprii (rd. 44 + 51 + │ │ │ ││ │52 + 54 - 55 + 57 - 58 - 59) │ 60 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *1) Sume de reluat la venituri într-o perioadă de până într-un an
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
   +  Anexa D2 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Contul de profit şi pierdere
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐│ │ Identificarea elementului │Rând │ Realizări aferente ││ │ │ │ perioadei de raportare ││ │ │ ├────────────┬────────────┤│ │ │ │ Exerciţiul │ Exerciţiul ││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ precedent │ curent ││ │ │ │ (lei) │ (lei) ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col. 1 │Col.2│ Col. 3 │ Col. 4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ ││ │(rd. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) │ 1 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Venituri din comisioane specifice │ │ │ ││ │Fondului de garantare (ct. 704) │ 2 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri din imobilizări financiare │ │ │ ││ │(ct. 761) │ 3 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Venituri din investiţii pe termen scurt │ │ │ ││ │(ct. 762) │ 4 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Venituri din sconturi obţinute(ct. 767) │ 5 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Venituri din investiţii financiare cedate│ │ │ ││ │(ct. 764) │ 6 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Venituri din diferenţe de curs valutar │ │ │ ││ │(ct. 765) │ 7 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7.Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 8 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte venituri din activitatea curentă │ │ │ ││ │(ct.768 + 751 + 752 + 755 + 758) │ 9 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ ││ │(rd. 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 29) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli privind investiţii financiare │ │ │ ││ │cedate (ct. 664) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar │ │ │ ││ │(ct. 665) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Ajustări de valoare privind imobilizările│ │ │ ││ │financiare şi investiţiile pe termen scurt │ │ │ ││ │(ct.686 - 786) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Alte cheltuieli din activitatea curentă │ │ │ ││ │(rd. 16 + 17 + 20) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, │ │ │ ││ │materialele de natura obiectelor de inventar│ │ │ ││ │materiale nestocate, energie, apă şi alte │ │ │ ││ │cheltuieli similare │ │ │ ││ │(ct.602 + 603 + 604 + 605 + 608 - 609 - 741)│ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Salarii şi indemnizaţii(ct. 641 + 642) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia │ │ │ ││ │socială (ct. 645) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3. Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(rd. 21 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) │ 20 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.1 Ajustări de valoare (rd. 22 + 23) │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Ajustări de valoare privind imobilizările│ │ │ ││ │corporale şi imobilizările necorporale │ │ │ ││ │(ct. 6811 + 6813 - 7813) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Ajustări de valoare privind activele │ │ │ ││ │circulante (ct.654 + 6814 - 754 - 7814) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ ││ │provizioanele (ct.6812 - 7812) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.3 Cheltuieli privind prestaţiile externe│ │ │ ││ │(ct.611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 │ │ │ ││ │+ 623 + 624 + 625 + 626 + 627) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ ││ │vărsăminte asimilate (ct. 635) │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(655 + 658) │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile │ │ │ ││ │executate de terţi (ct. 628) │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Alte cheltuieli din pierderi din creanţe,│ │ │ ││ │precum şi alte cheltuieli financiare │ │ │ ││ │(ct.663 + 668) │ 29 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ 30 │ x │ x │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (rd.1-10) │ 31 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (rd.10-1) │ 32 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│TOTAL VENITURI (rd. 1) │ 33 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│TOTAL CHELTUIELI (rd. 10) │ 34 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ 35 │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (rd.33-34) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (rd.34-33) │ 37 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D3 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Situaţia modificărilor capitalului propriu
  aplicabilă Fondului de garantare
  la data de 31 decembrie ..........
  *Font 9*┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────┬────────┬───────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea elementului │ Sold la │Creşteri│Descreşteri│ Sold la ││crt. │ │ începutul │ (lei) │ (lei) │ sfârşitul ││ │ │exerciţiului│ │ │exerciţiului││ │ │ financiar │ │ │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │Col.6=3+4-5 │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.1 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din contribuţii │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.2 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din penalităţi de │ │ │ │ ││ │întârziere pentru neachitarea la │ │ │ │ ││ │termen a contribuţiilor datorate │ │ │ │ ││ │Fondului de garantare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.3 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din sume rezultate din │ │ │ │ ││ │fructificarea disponibilităţilor │ │ │ │ ││ │plasate │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.4 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din recuperarea │ │ │ │ ││ │creanţelor │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.5 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din donaţii, │ │ │ │ ││ │sponsorizări, asistenţă tehnică, │ │ │ │ ││ │fonduri nerambursabile │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.6 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din alte resurse │ │ │ │ ││ │financiare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 2 │Rezerve │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 2.1 │Rezerve reprezentând surplusul │ │ │ │ ││ │realizat din rezerve din reevaluare│ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 2.2 │Alte rezerve │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 3 │Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 4 │Rezultatul reportat │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 5 │Rezultatul exerciţiului financiar │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 6 │Repartizarea rezultatului │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 7 │TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6) │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D4 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Situaţia fluxurilor de trezorerie aplicabilă
  Fondului de garantare
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea indicatorului │Exerciţiul│Exerciţiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent ││ │ │ (lei) │ (lei) │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ I. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE │ │ ││ │EXPLOATARE │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Încasări aferente activităţii de asigurare a │ │ ││ │plăţii drepturilor participanţilor şi ale │ │ ││ │beneficiarilor │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Încasări aferente activităţii proprii de │ │ ││ │administrare şi funcţionare a fondului de │ │ ││ │garantare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Plăţi aferente activităţii de asigurare a plăţii │ │ ││ │drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Plăţi aferente activităţii proprii de administrare│ │ ││ │şi funcţionare a fondului de garantare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │Trezoreria netă din activitatea de exploatare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ II.│FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII│ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 6 │Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări │ │ ││ │financiare aferente activităţii de asigurare a │ │ ││ │plăţii drepturilor participanţilor şi ale │ │ ││ │beneficiarilor │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 7 │Plăţi pentru achiziţionarea de investiţii │ │ ││ │financiare aferente activităţii proprii de │ │ ││ │administrare şi funcţionare a fondului de │ │ ││ │garantare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 8 │Încasări din vânzarea de imobilizări financiare │ │ ││ │aferente activităţii de asigurare a plăţii │ │ ││ │drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 9 │Încasări din vânzarea de investiţii financiare │ │ ││ │aferente activităţii proprii de administrare şi │ │ ││ │funcţionare a fondului de garantare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 10 │Trezorerie netă din activităţi de investiţii │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ III.│FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 11 │Trezorerie netă din activităţi de finanţare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 12 │Creşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor │ │ ││ │de trezorerie │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 13 │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la │ │ ││ │începutul exerciţiului financiar │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 14 │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la │ │ ││ │sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional NOTĂ: Fondul de garantare poate folosi şi metoda indirectă de prezentare a Situaţiei Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa D5 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 1
  Situaţia activelor imobilizate
  *Font 7*┌───────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Valoarea brută │ Ajustare de valoare ││elementului├────────────┬────────┬───────────┬────────────┼────────────┬────────────┬────────┬────────────┤│ de activ │ Sold la │Creşteri│ Cedări, │ Sold la │ Sold la │ Ajustări │Reduceri│ Sold la ││imobilizat │ începutul │ (lei) │transferuri│ sfârşitul │ începutul │înregistrate│ sau │ sfârşitul ││ │exerciţiului│ │ şi alte │exerciţiului│exerciţiului│ în cursul │reluări │exerciţiului││ │ financiar │ │ reduceri │ financiar │ financiar │exerciţiului│ (lei) │ financiar ││ │ (lei) │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ financiar │ │ (lei) ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │Col.5=2+3-4 │ Col.6 │ Col.7 │ Col.8 │Col.9=6+7-8 │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D6 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 2
  Situaţia depozitelor bancare
  *Font 8*┌────────┬──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬────────────┬─────────┐│Denumire│Simbol│ Valoarea depozitului │Valoarea dobânzii│Pondere│ Data │ Data ││ bancă │bancă │ │ │ în │constituirii│scadenţei││ │ ├─────────┬────────────┬───────────────┼─────┬───────────┤ total │ │ ││ │ │Scadenţa │ Scadenţa │ Scadenţa la │ % │ Valoare │ │ │ ││ │ │la o lună│la trei luni│peste trei luni│ │ │ │ │ │├────────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────┤│ Col.1 │Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │Col.6│ Col.7 │ Col.8 │ Col.9 │ Col.10 │├────────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────┴─────────┴────────────┴───────────────┴─────┴───────────┴───────┴────────────┴─────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D7 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 3
  Situaţia creanţelor şi datoriilor
  ┌─────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Creanţe │ Sold la │ Termen de lichiditate ││ │ sfârşitul ├───────────────────────┬───────────────────────────┤│ │exerciţiului│ Sub 1 an │ Peste 1 an ││ │ financiar │ │ ││ │ (lei) │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ Col.1 │Col.2=3 + 4 │ Col.3 │ Col.4 │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ TOTAL*) │ │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┴───────────────────────────┤│ Datorii │ Sold la │ Termen de exigibilitate ││ │ sfârşitul ├────────────────┬───────────────┬──────────────────┤│ │exerciţiului│ Sub 1 an │ 1-5 ani │ Peste 5 ani ││ │ financiar │ │ │ ││ │ (lei) │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ Col.1 │Col.2=3+4+5 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└─────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Se vor menţiona următoarele informaţii:a) valoarea obligaţiilor pentru care s-a constituit provizion;b) informaţii utile pentru evaluarea poziţiei financiare a Fondului de garantare.
   +  Anexa D8 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 4
  Situaţia privind resursele financiare ale fondului de garantare
  *Font 8*┌─────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ Identificare elemente │ Resurse destinate pentru │Resurse destinate pentru acoperirea││crt. │ │asigurarea plăţii drepturilor│ cheltuielilor legate de ││ │ │ participanţilor şi ale │ administrarea şi funcţionarea ││ │ │ beneficiarilor (lei) │ acestuia (lei) ││ │ ├──────────────┬──────────────┼─────────────────┬─────────────────┤│ │ │ Exerciţiul │ Exerciţiul │ Exerciţiul │ Exerciţiul ││ │ │ financiar │ financiar │ financiar │ financiar ││ │ │ precedent │ curent │ precedent │ curent │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │ Col.6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Sume plătite la Fondul de │ │ │ │ ││ │garantare cu titlu de │ │ │ │ ││ │contribuţie iniţială la │ │ │ │ ││ │constituirea Fondului de │ │ │ │ ││ │garantare de către │ │ │ │ ││ │administratorii şi furnizorii │ │ │ │ ││ │de pensii private │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Sume plătite cu titlu de │ │ │ │ ││ │contribuţii anuale la Fondul │ │ │ │ ││ │de garantare, distinct pentru │ │ │ │ ││ │fondurile de pensii │ │ │ │ ││ │facultative, respectiv │ │ │ │ ││ │fondurile de pensii │ │ │ │ ││ │administrate privat │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Sume plătite la Fondul de │ │ │ │ ││ │garantare cu titlu de │ │ │ │ ││ │penalităţi de întârziere │ │ │ │ ││ │pentru neachitarea la termen a│ │ │ │ ││ │contribuţiilor datorate │ │ │ │ ││ │Fondului de garantare │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 4 │Sume rezultate din │ │ │ │ ││ │fructificarea │ │ │ │ ││ │disponibilităţilor plasate │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 5 │Sume plătite la Fondul de │ │ │ │ ││ │garantare cu titlu de │ │ │ │ ││ │contribuţii majorate │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 6 │Sume din recuperarea │ │ │ │ ││ │creanţelor compensate de │ │ │ │ ││ │Fondul de garantare, decurgând│ │ │ │ ││ │din subrogarea în drepturile │ │ │ │ ││ │participanţilor şi/sau ale │ │ │ │ ││ │beneficiarilor │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 7 │Sume din donaţii, sponsorizări│ │ │ │ ││ │asistenţă tehnică, fonduri │ │ │ │ ││ │nerambursabile │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 8 │Alte resurse financiare, │ │ │ │ ││ │inclusiv credite bancare │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 9 │Sume plătite Fondului de │ │ │ │ ││ │garantare pentru acoperirea │ │ │ │ ││ │cheltuielilor legate de │ │ │ │ ││ │administrarea şi funcţionarea │ │ │ │ ││ │acestuia │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 10 │TOTAL │ │ │ │ │└─────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D9 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 5
  Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea
  plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari
  la data de ..........
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Identificare elemente │Exerciţiul│Exerciţiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Suma compensaţiei plătită către participanţii │ │ ││ │fondurilor de pensii administrate private (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Suma compensaţiei plătită către participanţii │ │ ││ │fondurilor de pensii facultative (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │TOTAL │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D10 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 6
  Plasarea disponibilităţilor Fondului de garantare
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Stabilirea instrumentelor financiare │Exerciţiul│Exerciţiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1. │Instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi │ │ ││ │şi depozite în lei la o instituţie de credit │ │ ││ │persoană juridică română sau o sucursală a unei │ │ ││ │instituţii de credit străine autorizate să │ │ ││ │funcţioneze pe teritoriul României, care nu se │ │ ││ │află în procedură de supraveghere specială ori │ │ ││ │administrare specială (lei), din care: │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1.1.│Conturi curente (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1.2.│Depozite (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1.3.│Alte instrumente ale pieţei monetare (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2. │Titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor │ │ ││ │Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau │ │ ││ │aparţinând Spaţiului Economic European (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3. │Alte instrumente financiar (lei). │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4. │TOTAL │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D11 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 7
  Analiza rezultatului obţinut de Fondul de garantare
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Identificare elemente │Exerciţiul│Exerciţiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ I. │Rezultatul din activitatea curentă, din care: │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │- aferent activităţii de asigurare a plăţii │ │ ││ │drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor │ │ ││ │(lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │- aferent activităţii proprii de administrare şi │ │ ││ │funcţionare a fondului de garantare (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ II. │Rezultatul extraordinar, din care: │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │- aferent activităţii de asigurare a plăţii │ │ ││ │drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor │ │ ││ │(lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │- aferente activităţii proprii de administrare şi │ │ ││ │funcţionare a fondului de garantare (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ III │Rezultatul total: │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │- aferent activităţii de asigurare a plăţii │ │ ││ │drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor │ │ ││ │(lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 6 │- aferent activităţii proprii de administrare şi │ │ ││ │funcţionare a fondului de garantare (lei) │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D12 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 8
  Provizioane
  *Font 9*┌─────┬───────────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea provizionului │ Sold la │Transferuri│Transferuri│ Sold la ││crt. │ │ începutul │ în cont │ din cont │ sfârşitul ││ │ │exerciţiului│ (lei) │ (lei) │exerciţiului││ │ │ financiar │ │ │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │Col.6=3+4-5 │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D13 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 9
  Principii, politici şi metode contabile
  Se prezintă:a) Reglementările contabile aplicate de Fondul de garantare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.b) Abaterile de la principiile şi politicile contabile, de la metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se: natura, motivele şi evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.c) Dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante.d) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D14 la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 10
  Alte informaţii privind activitatea
  Fondului de garantare
  Se prezintă:A. Informaţii cu privire la prezentarea şi identificarea Fondului de garantare.B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină.C. Informaţii cu privire la mecanismul de finanţare şi rezultatul realizat de către Fondul de garantare.D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:i) natura evenimentului;ii) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.E. Explicaţii despre valoarea şi natura:i) veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;ii) veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative.F. Onorariile plătite auditorilor financiari şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare.G. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative.H. Datorii probabile şi angajamente acordate.I. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.J. Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa E1 la normă
  Date informative
  la data de 31 decembrie ..........
  *Font 9* - lei -┌───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┬────────────────────┐│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│ Nr. unităţi │ Sume ││ │rd.│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────────────┤│Unităţi care au înregistrat profit │ 01│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────────────┤│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────────────┤│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ ││nici │ 03│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┬─────┴────────────────────┤│II. Date privind plăţile restante │Nr.│Total │ Din care: ││ │rd.│(col. 2 +├───────────┬──────────────┤│ │ │3) │ Pentru │ Pentru ││ │ │ │activitatea│activitatea de││ │ │ │ curentă │ investiţii │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 │ │ │ │ ││+ 23), din care: │ 04│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din │ │ │ │ ││care: │ 05│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - peste 30 de zile │ 06│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - peste 90 de zile │ 07│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - peste 1 an │ 08│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor│ │ │ │ ││sociale - total (rd. 10 la 14), din care: │ 09│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ ││persoane asimilate │ 10│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ ││sociale de sănătate │ 11│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- contribuţia pentru pensia suplimentară │ 12│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- contribuţii pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││pentru şomaj │ 13│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- alte datorii sociale │ 14│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │ │ │ │ ││speciale şi alte fonduri │ 15│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 16│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ ││la bugetul de stat │ 17│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ ││la bugetele locale │ 18│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Credite bancare nerambursate la scadenţă - │ │ │ │ ││total (rd. 20 la 22), din care: │ 19│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - restante după 30 de zile │ 20│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - restante după 90 de zile │ 21│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - restante după 1 an │ 22│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Dobânzi restante │ 23│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┴────────┬──┴──────────────┤│III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Număr mediu de salariaţi │ 24│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ │ │ ││sfârşitul perioadei │ 25│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┴─────────────────┤│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în │Nr.│ Sume ││cursul perioadei de raportare. Subvenţii │rd.│ ││încasate şi creanţe restante │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente, din care: │ 26│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 27│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente din statele │ │ ││membre ale Uniunii Europene, din care: │ 28│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente, din care: │ 30│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 31│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoane juridice asociate*2) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 32│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 33│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 34│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 35│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din statele membre │ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 36│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 37│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente potrivit │ │ ││prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din │ │ │Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu │ │ ││modificările şi completările ulterioare, din │ │ ││care: │ 38│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 39│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 40│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 41│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din state membre │ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 42│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 43│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente, din care: │ 44│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 45│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ ││persoane juridice asociate*3) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 46│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 47│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Redevenţe plătite în cursul perioadei de │ │ ││raportare pentru bunurile din domeniul public, │ │ ││primite în concesiune, din care: │ 48│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public│ │ ││plătite la bugetul de stat │ 49│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat │ 50│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat│ 51│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare│ │ ││pentru terenuri*4) │ 52│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către │ │ ││persoane nerezidente, din care: │ 53│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 54│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către │ │ ││persoane nerezidente din statele membre ale │ │ ││Uniunii Europene, din care: │ 55│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 56│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare, din care: │ 57│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare aferente activelor │ 58│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │ 59│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei │ │ ││de muncă*5) │ 60│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ │ ││termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ ││şi/sau în actele normative în vigoare, din │ │ ││care: │ 61│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ ││majoritar sau integral de stat │ 62│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ │ ││privat │ 63│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│V. Tichete de masă │Nr.│ Sume ││ │rd.│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ ││salariaţilor*6) │ 64│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┬─────────────────┤│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││cercetare-dezvoltare*7) │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare │ 65│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- după surse de finanţare, din care: │ 66│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- din fonduri publice │ 67│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- din fonduri private │ 68│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- după natura cheltuielilor, din care: │ 69│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- cheltuieli curente │ 70│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- cheltuieli de capital │ 71│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│VII. Cheltuieli de inovare*8) │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Cheltuieli de inovare │ 72│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│VIII. Alte informaţii │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ ││necorporale │ 73│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale │ 74│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Imobilizări financiare, în sume brute │ │ │ ││(rd. 76 + 84), din care: │ 75│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ │ │ ││interese de participare, alte titluri │ │ │ ││imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ ││(rd. 77 la 83), din care: │ 76│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 77│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 78│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- părţi sociale emise de rezidenţi │ 79│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 80│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ ││colectiv emise de rezidenţi │ 81│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi│ 82│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 83│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţe imobilizate, în sume brute │ │ │ ││(rd. 85 + 86), din care: │ 84│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în │ │ │ ││lei, a căror decontare se face în funcţie de │ │ │ ││cursul unei valute │ 85│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanţe imobilizate în valută │ 86│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţe comerciale, avansuri acordate pentru │ │ │ ││cumpărări de bunuri de natura stocurilor │ │ │ ││acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate│ │ │ ││în sume brute, din care: │ 87│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanţe comerciale externe, avansuri acordate│ │ │ ││pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor│ │ │ ││acordate furnizorilor externi şi alte conturi │ │ │ ││asimilate, în sume brute │ 88│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţe neîncasate la termenul stabilit │ 89│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi │ │ │ ││asimilate │ 90│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale şi bugetul statului, (rd. 92 la 96), │ │ │ ││din care: │ 91│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale │ 92│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanţe fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ ││statului │ 93│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- subvenţii de încasat │ 94│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ │ │ ││asimilate │ 95│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│alte creanţe în legătură cu bugetul statului │ 96│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile │ │ │ ││din grup │ 97│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale şi bugetul statului neîncasate la │ │ │ ││termenul stabilit │ 98│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate │ 99│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte creanţe, (rd. 101 la 103), din care: │100│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- decontări cu entităţile asociate şi │ │ │ ││entităţile controlate în comun, decontări cu │ │ │ ││acţionarii privind capitalul şi decontări din │ │ │ ││operaţiuni în participaţie │101│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice│ │ │ ││şi persoanele juridice, altele decât creanţele │ │ │ ││în legătură cu instituţiile publice │ │ │ ││(instituţiile statului) │102│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de │ │ │ ││trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ ││trezorerie, acordate potrivit legii şi │ │ │ ││nedecontate până la data de raportare │103│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi de încasat, din care: │104│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- de la nerezidenţi │105│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │ │ │ ││economici │106│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Investiţii pe termen scurt, în sume brute, │ │ │ ││(rd. 108 la 114), din care: │107│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │108│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │109│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- părţi sociale emise de rezidenţi │110│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- obligaţiuni emise de rezidenţi şi obligaţiuni│ │ │ ││emise de nerezidenţi │111│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ ││colectiv rezidente şi acţiuni emise de │ │ │ ││nerezidenţi │112│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- titluri de stat │113│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- depozite bancare pe termen scurt │114│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte valori de încasat │115│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Casa în lei şi în valută, din care: │116│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │117│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │118│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Conturi curente la bănci în lei şi în valută, │ │ │ ││din care: │119│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei, din care: │120│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- conturi curente în lei deschise la bănci │ │ │ ││nerezidente │121│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută, din care: │122│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- conturi curente în valută deschise la bănci │ │ │ ││nerezidente │123│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte conturi curente la bănci şi acreditive │ │ │ ││(rd. 125 + 126), din care: │124│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte│ │ │ ││valori de încasat, în lei │125│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- sume în curs de decontare şi acreditive în │ │ │ ││valută │126│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 │ │ │ ││+ 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163│ │ │ ││+ 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), │ │ │ ││din care: │127│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în │ │ │ ││sume brute, (rd. 129 + 130), din care: │128│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │129│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │130│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de│ │ │ ││obligaţiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), │ │ │ ││din care: │131│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │132│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │133│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare interne pe termen scurt, │ │ │ ││(rd. 135 + 136), din care: │134│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │135│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │136│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzile aferente creditelor bancare interne │ │ │ ││pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care: │137│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │138│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │139│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare externe pe termen scurt, │ │ │ ││(rd. 141 + 142), din care: │140│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │141│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │142│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ ││termen scurt, (rd. 144 + 145), din care: │143│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │144│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │145│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148)│ │ │ ││din care: │146│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │147│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │148│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen │ │ │ ││lung, (rd. 150 + 151), din care: │149│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │150│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │151│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare externe pe termen lung, │ │ │ ││(rd. 153 + 154), din care: │152│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │153│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │154│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ ││termen lung, (rd. 156 + 157), din care: │155│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │156│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │157│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite de la trezoreria statului şi dobânzile │ │ │ ││aferente │158│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente, │ │ │ ││(rd. 160 + 161), din care: │159│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare│ │ │ ││se face în funcţie de cursul unei valute │160│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │161│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte împrumuturi şi datorii asimilate, │ │ │ ││din care: │162│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- valoarea concesiunilor primite │162│ │ ││ │a │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ ││clienţi şi alte conturi asimilate, în sume │ │ │ ││brute, din care: │163│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- datorii comerciale externe, avansuri primite │ │ │ ││de la clienţi externi şi alte conturi asimilate│ │ │ ││în sume brute │164│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii în legătură cu personalul şi conturi │ │ │ ││asimilate │165│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale şi bugetul statului, (rd. 167 la 170), │ │ │ ││din care: │166│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale │167│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- datorii fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ ││statului │168│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- fonduri speciale-taxe şi vărsăminte asimilate│169│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- alte datorii în legătură cu bugetul statului │170│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile │ │ │ ││din grup │171│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Sume datorate acţionarilor │172│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate │173│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care: │174│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- decontări cu entităţile asociate şi │ │ │ ││entităţile controlate în comun, decontări cu │ │ │ ││acţionarii privind capitalul, dividende şi │ │ │ ││decontări din operaţii în participaţie │175│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- alte datorii în legătură cu persoanele fizice│ │ │ ││şi persoanele juridice, altele decât datoriile │ │ │ ││în legătură cu instituţiile publice │ │ │ ││(instituţiile statului)*9) │176│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- subvenţii nereluate la venituri │177│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │ │ │ ││financiare şi investiţii pe termen scurt │178│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- venituri în avans aferente activelor primite │ │ │ ││prin transfer de la clienţi │179│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi de plătit │180│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Valoarea împrumuturilor primite de la │ │ │ ││operatorii economici │181│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Capital subscris vărsat*10), din care: │182│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acţiuni cotate*11) │183│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acţiuni necotate*12) │184│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- părţi sociale │185│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- capital subscris vărsat de nerezidenţi │186│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Brevete şi licenţe │187│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│IX. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││colaboratorii │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii │188│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│X. Capital social vărsat*13) │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent ││ │ ├────────┬─────────┼────────┬────────┤│ │ │ Suma │ %*6) │ Suma │ %*6) ││ │ │(Col. 1)│ (Col. 2)│(Col. 3)│(Col. 4)│├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│Capital social vărsat*14) │ │ │ │ │ ││(rd. 190 + 194 + 195 + 196), din care: │189│ │ X │ │ X │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- deţinut de societăţile cu capital de stat, │ │ │ │ │ ││din care: │190│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- cu capital integral de stat; │191│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- cu capital majoritar de stat; │192│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- cu capital minoritar de stat; │193│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- deţinut de societăţile cu capital privat │194│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- deţinut de persoane fizice │195│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- deţinut de alte entităţi │196│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┴─────────┴────────┴────────┤│XI. Creanţe preluate prin cesionare de la │Nr.│ Sume ││persoane juridice*15) │rd.│ (lei) │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┬─────────────────┤│ A │ B │ 2015 │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ ││juridice (la valoarea nominală), din care: │197│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ ││persoane juridice afiliate │198│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanţe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ ││juridice (la cost de achiziţie), din care: │199│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ ││persoane juridice afiliate │200│ │ │└───────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────┴─────────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *2) Pentru statutul de "personae juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  *3) Pentru statutul de "personae juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  *4) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor private sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusive chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri.
  *5) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
  *6) Se va complete cu contravaloarea tichetelor de masă aferente salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.
  *7) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
  *8) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
  *9) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
  *10) Linia Capital subscris vărsat nu se aplică Fondului de garantare (rd. 182-186).
  *11) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietatea suprasocietăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
  *12) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietatea suprasocietăţilor, care nu sunt ranzacţionate.
  *13) Secţiunea "X Capital social vărsat" nu se aplică Fondului de garantare (rd. 189-196).
  *14) La secţiunea "X Capital social vărsat" la rd. 190 - 196 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189
  *15) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa E2 la normă
  Situaţia activelor imobilizate
  la data de 31 decembrie ..........
  *Font 9*┌─────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────────┐│ Elemente de imobilizări │Nr.│ Valori brute ││ │rd.├───────┬────────┬─────────────────┬───────────┤│ │ │ Sold │Creşteri│ Reduceri │Sold final ││ │ │iniţial│ (lei) ├─────┬───────────┤(col. 5 = 1││ │ │ (lei) │ │Total│ Din care: │+ 2 - 3) ││ │ │ │ │(lei)│dezmembrări│ (lei) ││ │ │ │ │ │ şi casări │ ││ │ │ │ │ │ (lei) │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Cheltuieli de constituire şi │ │ │ │ │ │ ││cheltuieli de dezvoltare │ 01│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Alte imobilizări │ 02│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Avansuri şi imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ ││în curs │ 03│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│TOTAL (rd. 01 la 03) │ 04│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Terenuri │ 05│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Construcţii │ 06│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Instalaţii tehnice şi maşini │ 07│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 08│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Avansuri şi imobilizări corporale în │ │ │ │ │ │ ││curs │ 09│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│TOTAL (rd. 05 la 09) │ 10│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Imobilizări financiare │ 11│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │ │ │ ││(rd. 04 + 10 + 11) │ 12│ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴─────┴───────────┴───────────┘
  Situaţia amortizării activelor imobilizate
  *Font 9*┌─────────────────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────────┬────────────┐│ Elemente de imobilizări │Nr.│ Sold │Amortizare│ Amortizare │ Amortizare ││ │rd.│iniţial│în cursul │ aferentă │la sfârşitul││ │ │ (lei) │ anului │imobilizărilor│ anului ││ │ │ │ (lei) │ scoase din │(col. 9 = 6 ││ │ │ │ │ evidenţă │+ 7 - 8) ││ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│ A │ B │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Cheltuieli de constituire şi │ │ │ │ │ ││cheltuieli de dezvoltare │ 13│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Alte imobilizări │ 14│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│TOTAL (rd. 13 + 14) │ 15│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Terenuri │ 16│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Construcţii │ 17│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Instalaţii tehnice şi maşini │ 18│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 19│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│TOTAL (rd. 16 la 19) │ 20│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20) │ 21│ │ │ │ │└─────────────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴────────────┘
  Situaţia ajustărilor pentru depreciere
  *Font 9*┌────────────────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬──────────┐│ Elemente de imobilizări │Nr.│ Sold │ Ajustări │Ajustări│Sold final││ │rd.│iniţial│constituite│ reluate│(col. 13 =││ │ │ (lei) │ în cursul │ la │10 + 11 - ││ │ │ │ anului │venituri│12) (lei) ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│ A │ B │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de │ │ │ │ │ ││dezvoltare │ 22│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Alte imobilizări │ 23│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Avansuri şi imobilizări necorporale în curs │ 24│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│TOTAL (rd. 22 la 24) │ 25│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Terenuri │ 26│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Construcţii │ 27│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Instalaţii tehnice şi maşini │ 28│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 29│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Avansuri şi imobilizări corporale în curs │ 30│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│TOTAL (rd. 26 la 30) │ 31│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Imobilizări financiare │ 32│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL │ 33│ │ │ │ ││(rd. 25 + 31 + 32) │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  -----