ANEXE din 10 aprilie 2017la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7 din 2017
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 bis din 11 aprilie 2017   +  Anexa A1la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........,sectorul .........., str .......... Cod clasă CAEN │_│_│_│_│nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Bilanț
  la data de 31 decembrie......
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐│ │ Identificarea indicatorului │Rând │ Sold la │ Sold la ││ │ │ │ începutul │ sfârșitul ││ │ │ │exercițiului│exercițiului││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Cheltuieli de dezvoltare │ │ │ ││ │(ct. 203-2803-2903) │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci │ │ │ ││ │comerciale, drepturi și active similare dacă│ │ │ ││ │acestea au fost achiziționate cu titlu │ │ │ ││ │oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Fondul comercial (ct.2071-2807) │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Avansuri (ct. 4094) │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Terenuri și construcții │ │ │ ││ │(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Instalații tehnice și mașini │ │ │ ││ │(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte instalații, utilaje și mobilier │ │ │ ││ │(ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Avansuri și imobilizări corporale în curs│ │ │ ││ │de execuție (ct. 231-2931+4093) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Acțiuni deținute la entități afiliate │ │ │ ││ │(ct. 261-2961) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Împrumuturi acordate entităților afiliate│ │ │ ││ │(ct. 2671+2672-2965) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Acțiuni deținute la entitățile asociate │ │ │ ││ │și la entitățile controlate în comun │ │ │ ││ │(ct. 263-2962-2963) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Împrumuturi acordate entităților de care │ │ │ ││ │entitatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ │ │ ││ │(ct. 2675+2676-2967) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Investiții deținute ca imobilizări │ │ │ ││ │(ct.265 + 2677- 2964) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Alte împrumuturi (ct. 2673*) + 2674*) + │ │ │ ││ │2678*) + 2679*) - 2966*) - 2969*)) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Imobilizări financiare pentru acoperirea │ │ │ ││ │provizionului tehnic (ct. 270 - 279) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 12 la 18) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 06 + 11 + 19) │ 20 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. STOCURI │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Materiale consumabile │ │ │ ││ │(ct. 302 + 303 + 322 + 323 - 392) │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ │ │ ││ │(ct. 4091) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 21 la 22) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie │ │ │ ││ │încasate după o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │trebuie prezentate separat pentru fiecare │ │ │ ││ │element.) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Creanțe comerciale*) │ │ │ ││ │(ct. 2673*) + 2674*) + 2678*) + 2679*) - │ │ │ ││ │2966*) - 2969*) + 4092 + 411 + 413 + 418 - │ │ │ ││ │491) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume de încasat de la entitățile afiliate│ │ │ ││ │(ct. 4511**) + 4518**) - 4951*)) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Sume de încasat de la entitățile de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare (ct. 453-4952) │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Alte creanțe (ct.425 + 4282 + 431**) + │ │ │ ││ │437**) + 4382 + 441**) + 4424 + 4428**) + │ │ │ ││ │444**) + 445 + 446**) + 447**) + 4482 + 4582│ │ │ ││ │+ 461 + 473**) - 496 + 5187) │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Creanțe privind capitalul subscris și │ │ │ ││ │nevărsat (ct. 456-4953) │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate │ │ │ ││ │(ct. 501-591) │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Alte investiții financiare pe termen │ │ │ ││ │scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114- │ │ │ ││ │595 - 596 - 598) │ 31 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Investiții pe termen scurt pentru │ │ │ ││ │acoperirea provizionului tehnic │ │ │ ││ │(ct. 520 + 526 + 527 - 528 - 529) │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 30 la 32) │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112 + 5121│ │ │ ││ │+ 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + │ │ │ ││ │5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 23 + 29 + 33 + 34) │ 35 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37 + 38) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Sume de reluat într-o perioadă de până la│ │ │ ││ │un an (din ct. 471) │ 37 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare │ │ │ ││ │de un an (din ct. 471) │ 38 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni,│ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din │ │ │ ││ │emisiunea de obligațiuni convertibile │ │ │ ││ │(ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)│ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor de credit │ │ │ ││ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682│ │ │ ││ │+ 5191 + 5192 + 5198) │ 40 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)│ 41 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 42 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerț de plătit │ │ │ ││ │(ct. 403 + 405) │ 43 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităților afiliate │ │ │ ││ │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511***) │ │ │ ││ │+ 4518***) │ 44 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităților de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ │ │ ││ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)) │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și│ │ │ ││ │datorii pentru asigurările sociale │ │ │ ││ │(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 │ │ │ ││ │+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + │ │ │ ││ │437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) │ │ │ ││ │+ 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 4551 │ │ │ ││ │+ 4558 + 456***) + 457 + 4581 + 462 + │ │ │ ││ │473***) + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 │ │ │ ││ │+ 5196 + 5197) │ 46 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 39 la 46) │ 47 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││ │(rd. 35+37-47-73-76) │ 48 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ ││ │(rd. 20 + 38 + 48) │ 49 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│G│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni,│ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din │ │ │ ││ │emisiunea de obligațiuni convertibile │ │ │ ││ │(ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)│ 50 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor de credit │ │ │ ││ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682│ │ │ ││ │+ 5191 + 5192 + 5198) │ 51 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)│ 52 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 53 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerț de plătit │ │ │ ││ │(ct. 403 + 405) │ 54 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităților afiliate │ │ │ ││ │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511***) │ │ │ ││ │+ 4518***)) │ 55 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităților de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ │ │ ││ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) │ 56 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și│ │ │ ││ │datorii pentru asigurările sociale │ │ │ ││ │(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 │ │ │ ││ │+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) + │ │ │ ││ │437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) │ │ │ ││ │+ 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 4551 │ │ │ ││ │+ 4558 + 456***) + 457 + 4581 + 462 │ │ │ ││ │+ 473***) + 509 + 5186 + 5193 + 5194 │ │ │ ││ │+ 5195 + 5196 + 5197) │ 57 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 50 la 57) │ 58 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│H│PROVIZIOANE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Provizioane tehnice specifice sistemului │ │ │ ││ │de pensii private (ct. 150), (rd. 60 + 61) │ │ │ ││ │din care: │ 59 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1. Provizioane tehnice specifice │ │ │ ││ │sistemului de pensii private - Pilon 2 │ │ │ ││ │(ct. 1501) │ 60 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2. Provizioane tehnice specifice │ │ │ ││ │sistemului de pensii private - Pilon 3 │ │ │ ││ │(ct. 1502) │ 61 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Provizioane nespecifice (ct. 151), │ │ │ ││ │(rd. 63 la 69) din care: │ 62 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511) │ 63 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.2. Provizioane pentru garanții acordate │ │ │ ││ │clienților (ct. 1512) │ 64 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.3. Provizioane pentru restructurare │ │ │ ││ │(ct. 1514) │ 65 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.4. Provizioane pentru pensii și obligații │ │ │ ││ │similare, altele decât cele prevăzute la │ │ │ ││ │provizioane tehnice specifice sistemului de │ │ │ ││ │pensii private (ct. 1515) │ 66 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) │ 67 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.6. Provizioane pentru terminarea │ │ │ ││ │contractului (ct. 1517) │ 68 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.7. Alte provizioane (ct. 1518) │ 69 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62) │ 70 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:│ 71 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) │ │ │ ││ │(rd. 73 + 74) din care: │ 72 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1. Sume de reluat într-o perioadă de până │ │ │ ││ │la un an (din ct. 475) │ 73 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare│ │ │ ││ │de un an (din ct. 475) │ 74 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) │ │ │ ││ │(rd. 76 + 77) din care: │ 75 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până │ │ │ ││ │la un an (din ct. 472) │ 76 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare│ │ │ ││ │de un an (din ct. 472) │ 77 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│J│CAPITAL ȘI REZERVE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. CAPITAL din care: │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 78 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 79 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte elemente de capitaluri proprii │ │ │ ││ │(ct. 103) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 80 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 81 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL CAPITAL (rd.78 + 79 + 80 - 81) │ 82 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 83 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ 84 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. REZERVE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Rezerve legale (ct. 1061) │ 85 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │ │ │ ││ │(ct. 1063) │ 86 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte rezerve (ct. 1068) │ 87 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Alte rezerve specifice activității │ │ │ ││ │administratorilor fondurilor de pensii │ │ │ ││ │private (ct. 1069) │ 88 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88) │ 89 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Acțiuni proprii (ct. 109) │ 90 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Câștiguri legate de instrumentele de │ │ │ ││ │capitaluri proprii (ct. 141) │ 91 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ ││ │capitaluri proprii (ct. 149) │ 92 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ │ │ │ ││ │(ct. 117) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 93 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 94 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI │ │ │ ││ │FINANCIAR (ct. 121) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 95 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 96 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │ 97 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82 + 83 +│ │ │ ││ │84 + 89-90 + 91-92 + 93-94 + 95-96-97) │ 98 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective;
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective
   +  Anexa A2la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Contul de profit și pierdere
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐│ │ Identificarea elementului │Rând │ Realizări aferente ││ │ │ │ perioadei de raportare ││ │ │ ├────────────┬────────────┤│ │ │ │ Exercițiul │ Exercițiul ││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ precedent │ curent ││ │ │ │ (lei) │ (lei) ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col. 1 │Col.2│ Col. 3 │ Col. 4 │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Venituri din activitatea de exploatare │ │ │ ││ │(ct. 704 + 705 + 706 + 708) │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Venituri din subvenții de exploatare │ │ │ ││ │aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741) │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri din producția de imobilizări │ │ │ ││ │(ct. 721 + 722) │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte venituri din exploatare │ │ │ ││ │(ct.755 + 758) │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 01 + 04 + 05) │ 06 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Cheltuieli cu materialele și alte │ │ │ ││ │cheltuieli externe (rd. 08 la 10) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ │ │ ││ │(ct. 602) │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Alte cheltuieli cu materialele │ │ │ ││ │(ct. 603 + 604 + 608 - 609) │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │c) Alte cheltuieli externe │ │ │ ││ │(cu energia și apă) (ct. 605 - 741) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Cheltuieli suportate de administrator în │ │ │ ││ │legătură cu activitatea de administrare a │ │ │ ││ │fondului de pensii private (ct.620) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Salarii și indemnizații │ │ │ ││ │(ct. 641 + 642 + 643 + 644) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu asigurările și protecția │ │ │ ││ │socială (ct. 645) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Ajustări │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Ajustări de valoare privind imobilizările│ │ │ ││ │corporale și necorporale (rd. 17-18) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816 + 7815) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Ajustări de valoare privind activele │ │ │ ││ │circulante (rd. 20-21) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │ 20 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(rd. 23 + 24 + 25) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli privind prestațiile externe │ │ │ ││ │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622│ │ │ ││ │+ 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și │ │ │ ││ │vărsăminte asimilate (ct. 635) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │c) Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(ct. 652 + 655 + 658) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)│ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli (ct. 6812) │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Venituri (ct. 7812) │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 │ │ │ ││ │+ 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26) │ 29 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE │ │ │ ││EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.6-29) │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (29-6) │ 31 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │11. Venituri din interese de participare │ │ │ ││ │(ct. 7611 + 7613) │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obținute de la │ │ │ ││ │entitățile afiliate │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │12. Alte dobânzi de încasat și venituri │ │ │ ││ │similare (ct. 766) │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obținute de la │ │ │ ││ │entitățile afiliate │ 35 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │13. Alte venituri financiare │ │ │ ││ │(ct.762 + 764 + 765 + 767 + 768) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 32 + 34 + 36 ) │ 37 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │14. Ajustarea valorii imobilizărilor │ │ │ ││ │financiare și a investițiilor financiare │ │ │ ││ │deținute ca active circulante (rd. 39-40) │ 38 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Cheltuieli (ct. 686) │ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Venituri (ct. 786) │ 40 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli │ │ │ ││ │similare (ct. 666) │ 41 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, cheltuieli în relația cu │ │ │ ││ │entitățile afiliate │ 42 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │16. Alte cheltuieli financiare │ │ │ ││ │(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) │ 43 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 38 + 41 + 43) │ 44 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.37-44) │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.44-37) │ 46 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) │ 47 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44) │ 48 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.47-48) │ 49 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.48-47) │ 50 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│Impozitul pe profit (ct. 691) │ 51 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│Alte impozite (ct. 698) │ 52 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI │ │ │ ││FINANCIAR │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.49-51-52) │ 53 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.50 + 51 + 52) │ 54 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A3la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Situația modificărilor capitalului propriu
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────┬────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea elementului │ Sold la │Creș-│Descreș-│ Sold la ││crt. │ │ începutul │teri │teri │ sfârșitul ││ │ │exercițiului│(lei)│(lei) │exercițiului││ │ │ financiar │ │ │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │Col.4│ Col.5 │Col.6=3+4-5 │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 1 │Capital subscris │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 2 │Prime de capital │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 3 │Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 4 │Rezerve legale │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 5 │Rezerve statutare sau │ │ │ │ ││ │contractuale │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 6 │Rezerve reprezentând surplusul │ │ │ │ ││ │realizat din rezerve din │ │ │ │ ││ │reevaluare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 7 │Alte rezerve │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 8 │Alte rezerve specifice │ │ │ │ ││ │activității administratorilor │ │ │ │ ││ │fondurilor de pensii private │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 9 │Acțiuni proprii │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 10 │Câstiguri legate de │ │ │ │ ││ │instrumentele de capitaluri │ │ │ │ ││ │proprii │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 11 │Pierderi legate de │ │ │ │ ││ │instrumentele de capitaluri │ │ │ │ ││ │proprii │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 12 │Rezultatul reportat │ │ │ │ ││ │reprezentând profitul │ │ │ │ ││ │nerepartizat sau pierderea │ │ │ │ ││ │neacoperită │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold creditor │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold debitor │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 13 │Rezultatul reportat provenit │ │ │ │ ││ │din corectarea erorilor │ │ │ │ ││ │contabile │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold creditor │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold debitor │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 14 │Rezultatul exercițiului │ │ │ │ ││ │financiar │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold creditor │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold debitor │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 15 │Repartizarea profitului │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 16 │Total capitaluri proprii │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────┴────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent și vor fi însoțite de informații referitoare la:– natura modificărilor;– tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;– natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;– orice alte informații semnificative.
   +  Anexa A4la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Situația fluxurilor de trezorerie
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea indicatorului │Exercițiul│Exercițiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent ││ │ │ (lei) │ (lei) │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ A │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE│ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │a) Încasări de la clienți*) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │b) Plăți către furnizori și creditori │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │c) Dobânzi plătite │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │d) Impozit pe profit plătit │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor │ │ ││ │**) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 6 │Trezoreria netă din activități de exploatare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ B. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚIE│ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 7 │a) Plăți pentru achiziționarea de acțiuni │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 8 │b) Plăți pentru achiziționarea de imobilizări │ │ ││ │corporale │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 9 │c) Încasări din vânzarea de imobilizări corporale │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 10 │d) Dobânzi încasate │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 11 │e) Dividende încasate │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 12 │Trezorerie netă din activități de investiție │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ C. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 13 │a) încasări din emisiunea de acțiuni │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 14 │b) încasări din împrumuturi pe termen lung │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 15 │c) plata datoriilor aferente leasing-ului │ │ ││ │financiar │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 16 │d) dividende plătite │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 17 │Trezorerie netă din activități de finanțare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 18 │Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor │ │ ││ │de trezorerie │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 19 │Trezorerie și echivalente de trezorerie la │ │ ││ │începutul exercițiului financiar │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 20 │Trezorerie și echivalente de trezorerie la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) - se completează cu încasări din activitatea de exploatare;
  **) - se completează cu alte încasări din exploatare, după caz;
  NOTĂ: Administratorii pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa A5la normă  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 1 - Provizioane
  ┌─────┬───────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Sold la │ Transferuri │ Transferuri │ Sold la ││crt. │ provizionului │ începutul │ în conturi**) │ din │ sfârșitul ││ │ │exercițiului│ (lei) │ conturi**) │exercițiului││ │ │ financiar │ │ (lei) │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│Col.0│ Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │Col.5=2+3-4 │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.
  NOTĂ: ***) Pentru provizionul tehnic, administratorul va descrie separat și în mod obligatoriu:1. metoda de calcul utilizată;2. explicații cu privire la evoluția provizionului tehnic pe parcursul anului;3. explicații cu privire la activele financiare care acoperă valoarea provizionului tehnic și a metodelor de evaluare ale acestora.
   +  Anexa A6la normă  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 2 - Repartizarea profitului*) Notă
  *) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
  ┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Destinația profitului │ Suma (lei) │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ Col.1 │ Col.2 │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Profit net de repartizat │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Rezerva legală │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Acoperirea pierderii contabile │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Dividende │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Alte rezerve │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│- Alte rezerve specifice activității administratorilor │ ││fondurilor de pensii private │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Profit nerepartizat │ │└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A7la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 3 - Analiza rezultatului din exploatare
  ┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│ Denumire indicator │Exercițiul│Exercițiul││ │financiar │financiar ││ │precedent │ curent ││ │ (lei) │ (lei) │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│1. Cifra de afaceri netă │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea curentă │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei │ │ ││de afaceri nete │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│2. Veniturile producției imobilizate în scopuri proprii │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│3. Alte venituri din exploatare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Alte cheltuieli cu materialele │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│5. Cheltuielile suportate de administrator în legătură │ │ ││cu activitatea de administrare a fondului de pensii │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│6. Cheltuieli cu personalul │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Salarii │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│7. Ajustări │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și │ │ ││necorporale │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a.1) Cheltuieli │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a.2) Venituri │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Ajustarea valorii activelor circulante │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b.1) Cheltuieli │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b.2) Venituri │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│8. Alte cheltuieli de exploatare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Cheltuieli privind prestațiile externe │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte │ │ ││asimilate │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│9. Ajustări privind provizioanele │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│a) Cheltuieli │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional NOTĂ: Se vor menționa următoarele informații:1. Informații privind cifra de afaceri netă;2. Se vor prezenta în mod clar, informații utile pentru evaluarea performanței financiare a entității. De exemplu informații privind:(i) Venituri din lucrări executate și servicii prestate(ii) Venituri din studii și cercetări(iii) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii(iv)  Venituri din activități diverse(v)  Venituri din producția de imobilizări necorporale(vi)  Venituri din producția de imobilizări corporale(vii) Venituri din subvenții de exploatare aferente activității curente(viii)  Alte venituri din exploatare(ix) Cheltuieli privind stocurile(x) Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți(xi) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(xii)  Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(xiii)  Cheltuieli cu personalul(xiv) Alte cheltuieli de exploatare3. (1)  totalul onorariilor percepute, aferente exercițiului financiar, de auditorul financiar sau firma de audit pentru auditul financiar al situațiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și orice alte servicii decât cele de audit;(2) tipul și cuantumul comisioanelor de administrare a fondului,(3) tipul și cuantumul comisioanelor aferente activității de depozitare,(4) alte comisioane și taxe prevăzute de legislația în vigoare privind pensiile administrate privat și pensiile facultative.
   +  Anexa A8la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 4 - Situația creanțelor și datoriilor
  ┌──────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ Creanțe │Sold la sfârșitul│ Termen de lichiditate ││ │ exercițiului ├─────────────────────┬───────────────────────┤│ │ Financiar │ Sub 1 an │ Peste 1 an ││ │ (lei) │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ Col.0 │ Col.1 = 2 + 3 │ Col.2 │ Col.3 │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│Total, din │ │ │ ││care │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┴───────────────────────┤│ Datorii*) │ │ Termen de exigibilitate │└──────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘┌──────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐│ │Sold la sfârșitul│ Sub 1 an │ 1-5 ani │ Peste 5 ani ││ │ exercițiului │ │ │ ││ │ financiar │ │ │ ││ │ (lei) │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ Col.0 │Col.1 = 2 + 3 + 4│ Col.2 │ Col. 3 │ Col. 4 │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤│Total, │ │ │ │ ││din care │ │ │ │ │└──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Se vor menționa următoarele informații:a) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;b) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor;c) situația creanțelor și datoriilor se va prezenta în formă analitică.
   +  Anexa A9la normă  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 5 - Situația activelor imobilizate
  *Font 7*┌───────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Valoarea brută │ Ajustare de valoare ││elementului├────────────┬────────┬───────────┬────────────┼────────────┬────────────┬────────┬────────────┤│ de activ │ Sold la │Creșteri│ Cedări, │ Sold la │ Sold la │ Ajustări │Reduceri│ Sold la ││imobilizat │ începutul │ (lei) │transferuri│ sfârșitul │ începutul │înregistrate│ sau │ sfârșitul ││ │exercițiului│ │ și alte │exercițiului│exercițiului│ în cursul │reluări │exercițiului││ │ financiar │ │ reduceri │ financiar │ financiar │exercițiului│ (lei) │ financiar ││ │ (lei) │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ financiar │ │ (lei) ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │Col.5=2+3-4 │ Col.6 │ Col.7 │ Col.8 │Col.9=6+7-8 │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A10la normă  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 6 - Principii, politici și metode contabile
  Se vor prezenta:a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale, inclusiv o prezentare detaliată a diferențelor dintre politicile contabile aplicate de entitate și politicile aplicate de societatea mamă;b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:(i) natura;(ii)  motivele;(iii)  evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:(i)  elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;(ii)  valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;(iii) tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;(iv) modificările rezervei din reevaluare:– valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;– diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar;– sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;– valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.h) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ la data bilanțului de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorii de active fungibile. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A11la normă  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 7 - Informații privind salariații și
  membrii organelor de administrație,
  conducere și de supraveghere
  Se vor face mențiuni cu privire la:a) componența consiliului de administrare și, dacă este cazul, a comitetului de direcție;b) numele acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;c) indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere;d) denumirea și sediul depozitarului fondului de pensii;e) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;f) valoarea avansurilor și a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului:(i)  rata dobânzii;(ii) principalele clauze ale creditului;(iii)  suma rambursată până la acea dată;(iv)  obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate în numele acestora;g) salariați și colaboratori, conform contractelor individuale de muncă, contractelor de management, contractelor de mandat, convențiilor civile, contractelor de colaborare și altele asimilate, cu defalcarea pe fiecare categorie, astfel: 1. personal cu funcții de conducere; 2. personal cu funcții de execuție; 3. alte categorii:(i) număr mediu,(ii)  salarii plătite sau de plătit/sume plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar, precum și cheltuielile sociale aferente, defalcate pe categorii de personal;(iii) alte cheltuieli cu contribuțiile plătite de societate la fondurile de pensii facultative în numele și în contul participanților, care au calitatea de angajați în cadrul entității.h) alte informații. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A12la normă  Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 8 - Participații și surse de finanțare
  Se vor prezenta următoarele informații:a) se menționează existența oricăror certificate de participare, valori elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în contabilitate;b) capital social subscris/patrimoniul entității;c) numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise, menționându-se dacă au fost integral vărsate, și, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor;d) acțiuni răscumpărabile:(i) data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;(ii) caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;(iii)  valoarea eventualei prime de răscumpărare;e) acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:(i)  tipul de acțiuni;(ii)  număr de acțiuni emise;(iii)  valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire;(iv) drepturi legate de distribuție: numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare, perioada de exercitare a drepturilor, prețul plătit pentru acțiunile distribuite;f) obligațiuni emise:(i)  tipul obligațiunilor emise;(ii)  valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;(iii)  obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: valoarea nominală, valoarea înregistrată în momentul plății. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa A13la normă Societatea de pensii/Brokerul de pensii private ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........, Cod clasă CAEN │_│_│_│_│sectorul .........., str ..........nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Nota 9 - Alte informații privind activitatea entității
  Se prezintă:A. Informații cu privire la prezentarea administratorului entității(i) natura;B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străinăC. Informații cu privire la profitul sau pierderea realizată:(i) reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, astfel cum este prezentată în declarația de impozit;(ii)  măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscaleD. Cifra de afaceri: prezentarea acesteia pe segmente de activitățiE. Evenimentele ulterioare datei bilanțului Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:(i)  natura evenimentului;(ii)  o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.F. Explicații privind veniturile speciale Explicații despre valoarea și natura:(i) veniturilor și cheltuielilor extraordinare;(ii)  veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative.G. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de auditH. Efectele comerciale scontate neajunse la scadențăI. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.J. Datorii probabile și angajamente acordateK. Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută.L. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.M. Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații;N. Ratele achitate în cadrul unui contract de leasingO. În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informații:1. o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;2. dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.P. În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția următoarele: o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:(i)  existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;(ii) restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing(iii) dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare.R. Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.S. Nota explicativă privind evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa B1la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Bilanț
  la data de 31 decembrie .........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐│ │ Identificarea indicatorului │Rând │ Sold la │ Sold la ││ │ │ │ începutul │ sfârșitul ││ │ │ │exercițiului│exercițiului││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Titluri imobilizate (ct. 265) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Creanțe imobilizate (ct. 267) │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 01 la 02) │ 03 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate │ │ │ ││ │după o perioadă mai mare de un an) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Clienți (ct. 411) │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413) │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409) │ 06 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Decontări cu participanții (ct. 452) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Alte creanțe (ct. 267 + 446*) + 461 + │ │ │ ││ │473*) + 5187) │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 04 la 08) │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Investiții financiare pe termen scurt │ │ │ ││ │(ct. 506 + 508 + 5113 + 5114) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ ││ │(ct. 5112 + 512 + 531) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09 + 10 + 11) │ 12 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 13 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE │ │ │ ││ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Avansuri încasate (ct. 419) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Datorii comerciale (ct. 401 + 408) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Efecte de plătit (ct. 403) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Sume datorate privind decontările cu │ │ │ ││ │participanții (ct. 452**) + 459) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Alte datorii (ct. 269 + 446**) + 462 + │ │ │ ││ │473**) + 509 + 5186) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 14 la 18) │ 19 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII │ │ │ ││ │CURENTE NETE (rd. 12 + 13 - 19 - 28) │ 20 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ ││ │(rd. 03 + 20) │ 21 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│G│DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE │ │ │ ││ │DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Avansuri încasate în contul clienților │ │ │ ││ │(ct. 419) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Datorii comerciale (ct. 401 + 408) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Efecte de plătit (ct. 403) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Sume datorate privind decontări cu │ │ │ ││ │participanții (ct. 452**) + 459) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Alte datorii (ct. 269 + 446**) + 462 + │ │ │ ││ │473**) + 509 + 5186) │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 22 la 26) │ 27 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│H│VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) │ 28 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│I│CAPITALURI PROPRII │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Capitalul fondului de pensii private │ │ │ ││ │(ct. 1017) │ 29 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Rezerve specifice activității fondurilor │ │ │ ││ │de pensii (ct. 106) │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Rezultatul reportat aferent activității │ │ │ ││ │fondurilor de pensii(ct. 1171) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (ct. 1171 - sold creditor) │ 31 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (ct. 1171 - sold debitor) │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Rezultatul reportat provenit din │ │ │ ││ │corectarea erorilor contabile (ct. 1174) │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (ct. 1174 - sold creditor) │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere(ct. 1174 - sold debitor) │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Profitul sau pierderea exercițiului │ │ │ ││ │financiar (ct. 121) │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (ct. 121 - sold creditor) │ 35 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (ct. 121 - sold debitor) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Repartizarea profitului (ct. 129) │ 37 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29 + 30 + 31- │ │ │ ││ │32 + 33 - 34 + 35 - 36 - 37) │ 38 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Solduri debitoare ale conturilor respective
  **) Solduri creditoare ale conturilor respective
   +  Anexa B2la normă  Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Contul de profit și pierdere
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐│ │ │ │ Realizări aferente ││ │ │ │ perioadei de raportare ││ │ │ ├────────────┬────────────┤│ │ Identificarea elementului │Rând │ Exercițiul │ Exercițiul ││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ precedent │ curent ││ │ │ │ (lei) │ (lei) ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Venituri din imobilizări financiare │ │ │ ││ │(ct. 761) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri din investiții financiare pe │ │ │ ││ │termen scurt (ct. 762) │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Venituri din creanțe imobilizate │ │ │ ││ │(ct. 763) │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Venituri din investiții financiare │ │ │ ││ │cedate (ct. 764) │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Alte venituri financiare, inclusiv din │ │ │ ││ │diferențe de curs valutar │ │ │ ││ │(ct. 765 + 767 + 768) │ 06 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Venituri din comisioane specifice │ │ │ ││ │fondului de pensii (ct. 704) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte venituri din activitatea curentă │ │ │ ││ │(ct. 754 + 758) │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ ││ │(rd. 01 la 08) │ 09 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli privind investițiile │ │ │ ││ │financiare cedate (ct. 664) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din │ │ │ ││ │diferențe de curs valutar │ │ │ ││ │(ct. 663 + 665 + 667 + 668) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Cheltuieli privind comisioanele, │ │ │ ││ │onorariile și cotizațiile (ct. 622) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Cheltuieli cu serviciile bancare și │ │ │ ││ │asimilate (ct. 627) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Cheltuieli privind alte servicii │ │ │ ││ │executate de terți (ct. 628) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și │ │ │ ││ │vărsăminte asimilate (ct. 635) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte cheltuieli din activitatea curentă │ │ │ ││ │(ct. 654 + 658) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ ││ │(rd. 10 la 17) │ 18 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ ││ │CURENTĂ │ │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (rd. 09-18) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (rd. 18-09) │ 20 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│TOTAL VENITURI (rd. 09) │ 21 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) │ 22 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI │ │ │ ││ │FINANCIAR (ct. 121) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (21-22) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (22-21) │ 24 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa B3la normă  Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Situația modificărilor capitalului propriu
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────┬────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea elementului │ Sold la │Creș-│Descreș-│ Sold la ││crt. │ │ începutul │teri │teri │ sfârșitul ││ │ │exercițiului│(lei)│(lei) │exercițiului││ │ │ financiar │ │ │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │Col.4│ Col.5 │Col.6=3+4-5 │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 1 │Capitalul privind unitățile de │ │ │ │ ││ │fond la valoarea nominală │ │ │ │ ││ │(ct. 101) │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 2 │Prime aferente unităților de │ │ │ │ ││ │fond (ct. 104) │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 3 │Rezerve specifice activității │ │ │ │ ││ │fondurilor de pensii (ct. 106) │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 4 │Rezultatul reportat aferent │ │ │ │ ││ │activității fondului de pensii │ │ │ │ ││ │(ct. 1171) │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold C │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold D │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 5 │Rezultat reportat provenit din │ │ │ │ ││ │corectarea erorilor contabile │ │ │ │ ││ │(ct. 1174) │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold C │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold D │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 6 │Profitul sau pierderea │ │ │ │ ││ │exercițiului financiar │ │ │ │ ││ │(ct. 121) │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold C │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ │Sold D │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 7 │Repartizarea profitului (129) │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤│ 8 │Total capitaluri proprii │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────┴────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent și vor fi însoțite de informații referitoare la:a) natura modificărilor;b) tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;c) natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;d) orice alte informații semnificative.
   +  Anexa B4la normă  Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară ..........
  Situația fluxurilor de trezorerie
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea indicatorului │Exercițiul│Exercițiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent ││ │ │ (lei) │ (lei) │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ A. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE │ │ ││ │EXPLOATARE │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │a) Încasări de la participanți │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │b) Plăți către participanți │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │c) Plăți către furnizori și creditori │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │d) Dobânzi plătite │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │Trezoreria netă din activitatea de exploatare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ B. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │a) Plăți pentru achiziționarea de acțiuni │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │b) Plăți pentru achiziționarea de imobilizări │ │ ││ │financiare │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │c) Încasări din vânzarea de imobilizări financiare│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │d) Dobânzi încasate │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │e) Venituri financiare încasate │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │Trezorerie netă din activități de investiție │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ C. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │Trezorerie netă din activități de finanțare │ │ │├─────┴──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de │ │ ││trezorerie │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul │ │ ││exercițiului financiar │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul │ │ ││exercițiului financiar │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional NOTĂ: Administratorii pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa B5
  NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
  ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORI PENTRU FONDURILE DE PENSII
  Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  Nota 1 - Situația depozitelor bancare
  la data de 31 decembrie ..........
  *Font 9*┌────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬────────┬────────────┬─────────┐│ Denumire │ Valoarea depozitului │ Valoarea │Pondere │ Data │ Data ││ │ │ dobânzii │în total│constituirii│scadenței│├─────┬──────┼─────────┬────────┬────────┼─────┬───────┤ │ │ ││Banca│Simbol│Scadența │Scadența│Scadența│ % │Valoare│ │ │ ││ │ │la o lună│ la 3 │peste 3 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ luni │luni │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│Col.0│Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │Col.5│ Col.6 │ Col.7 │ Col.8 │ Col.9 │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴──────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────────┼─────────┤│ Total │ │ │ │ │ │ │ x │ x │└────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴────────┴────────────┴─────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional NOTĂ:– Situația va cuprinde toate depozitele, certificatele de depozit, certificatele de trezorerie, etc. constituite, ajunse la scadență sau neajunse la scadență;– Pentru cele neajunse la scadență, neprelungite, lichidate, în nota explicativă se va menționa motivul lichidării acestora.
   +  Anexa B6la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 2 - Situația creanțelor și datoriilor
  ┌──────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Creanțe │ Sold la sfârșitul │ TERMEN DE LICHIDITATE ││ │exercițiului Financiar├──────────────────┬─────────────────┤│ │ │ Sub 1 an │ Peste 1 an │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ Col.0 │ Col.1 = 2 + 3 │ Col.2 │ Col.3 │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ TOTAL, din care │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┴─────────────────┤│ Datorii*) │ Sold la sfârșitul │ TERMEN DE EXIGIBILITATE ││ │exercițiului Financiar├──────────┬──────────┬──────────────┤│ │ │ Sub 1 an │ 1-5 ani │ Peste 5 ani │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ Col.0 │ Col.1 = 2 + 3 + 4 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤│ TOTAL, din care │ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Se vor menționa următoarele informații:a) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;b) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor;c) situația creanțelor și datoriilor se va prezenta în formă analitică.
   +  Anexa B7la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 3 - Analiza rezultatului din activitatea curentă
  ┌─────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬──────────┐│ Identificarea elementului │ Rând │Exercițiul│Exercițiul││ │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent ││ │ │ (lei) │ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│ Col.1 │Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) │ 1 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din investiții pe termen scurt (ct. 762)│ 2 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763) │ 3 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din investiții financiare cedate │ │ │ ││(ct. 764) │ 4 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din comisioane specifice fondului de │ │ │ ││pensii (ct. 704) │ 5 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte venituri din activitatea curentă │ │ │ ││(ct. 754 + 758) │ 6 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) │ 7 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 8 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte venituri financiare din activitatea curentă │ │ │ ││(rd. 10 + 11) │ 9 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- din sconturi obținute (ct. 767) │ 10 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- din alte venituri financiare (ct. 768) │ 11 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 09) │ 12 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli privind investițiile financiare cedate│ │ │ ││(ct. 664) │ 13 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și │ │ │ ││cotizațiile (ct. 622) │ 14 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate │ │ │ ││(ct. 627) │ 15 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți │ │ │ ││(ct. 628) │ 16 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte │ │ │ ││asimilate (ct. 635) │ 17 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte cheltuieli din activitatea curentă │ │ │ ││(ct. 654 + 658) │ 18 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli din diferențe de curs valutar │ │ │ ││(ct. 665) │ 19 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 20 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│Alte cheltuieli financiare din activitatea │ │ │ ││curentă (rd. 22 la 23) │ 21 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli privind sconturile acordate │ │ │ ││(ct. 667) │ 22 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 668) │ 23 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 13 la 21)│ 24 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- profit (rd. 12-24) │ 25 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┤│- pierdere (rd. 24-12) │ 26 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa B8la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 4 - Principii, politici și metode contabile
  Se vor prezenta:a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, de la metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:(i)  natura;(ii)  motivele;(iii)  evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.d) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa B9la normă Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 5 - Participații și surse de finanțare
  A. Se vor prezenta următoarele informații pentru perioada raportată:a) Evoluția valorii și numărului unităților de fondi. creșterile și descreșterile aferente unităților de fond;ii. structura aferentă creșterilor și descreșterilor în valoarea unităților de fondb) numărul și valoarea totală a unităților de fond nou emise;c) numărul și valoarea totală a unităților de fond anulate.B. Situația privind evoluția numărului participanților și a valorii unității de fond în ultima zi a lunii┌─────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐│ │ Numărul participanților │ Valoarea │ Număr de │├─────────────┼────┬────┬─────┬────┬────┤unității de fond│unități de fond││ Luna │ S0 │ S1 │ S2 │ S3 │ S4 │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Februarie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Martie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Aprilie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Mai │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Iunie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Iulie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│August │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Septembrie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Octombrie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────────────────┼───────────────┤│Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────────────────┴───────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional S0 = număr participanți care au aderat în luna respectivă S1 = număr participanți care au intrat prin transfer în luna respectivă; S2 = număr participanți care au ieșit prin transfer în luna respectivă; S3 = număr de participanți la care a fost închis contul (decese, invalidități permanente, intrare în drepturile de plată a pensiei); S4 = număr de participanți existenți la sfârșitul lunii în luna respectivă;
   +  Anexa B10la normă  Fondul de pensii .......... Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .......... Administrator de fond ..........
  NOTA 6 - Alte informații privind activitatea entității
  Se prezintă:A. Informații cu privire la prezentarea administratorului entității raportoare.B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.C. Informații cu privire la profitul sau pierderea realizată:– măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale.D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:i. natura evenimentului;ii. o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.E. Explicații despre valoarea și natura:i. veniturilor și cheltuielilor extraordinare;ii. veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative.F. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.G. Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.H. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.I. Datorii probabile și angajamente acordate.J. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.K. Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa C1la normă  Administrator ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........,sectorul .........., str .......... Cod clasă CAEN │_│_│_│_│nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Situația activelor, datoriilor și
  capitalurilor proprii la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐│ │ Identificarea indicatorului │Rând │ Sold la │ Sold la ││ │ │ │ începutul │ sfârșitul ││ │ │ │exercițiului│exercițiului││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli de constituire │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Cheltuieli de dezvoltare │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci │ │ │ ││ │comerciale, drepturi și active similare dacă│ │ │ ││ │acestea au fost achiziționate cu titlu │ │ │ ││ │oneros │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Fondul comercial │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Avansuri │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Terenuri și construcții │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Instalații tehnice și mașini │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte instalații, utilaje și mobilier │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Avansuri și imobilizări corporale în │ │ │ ││ │curs de execuție │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Acțiuni deținute la entități afiliate │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Împrumuturi acordate entităților afiliate│ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Acțiuni deținute la entitățile asociate │ │ │ ││ │și la entitățile controlate în comun │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Împrumuturi acordate entităților de care │ │ │ ││ │entitatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Investiții deținute ca imobilizări │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Alte împrumuturi │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Imobilizări financiare pentru acoperirea │ │ │ ││ │provizionului tehnic │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 12 la 18) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 06 + 11 + 19) │ 20 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. STOCURI │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Materiale consumabile │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 21 la 22) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie │ │ │ ││ │încasate după o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │trebuie prezentate separat pentru fiecare │ │ │ ││ │element.) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Creanțe comerciale*) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume de încasat de la entitățile afiliate│ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Sume de încasat de la entitățile de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Alte creanțe │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Creanțe privind capitalul subscris și │ │ │ ││ │nevărsat │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Alte investiții financiare pe termen │ │ │ ││ │scurt │ 31 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Investiții pe termen scurt pentru │ │ │ ││ │acoperirea provizionului tehnic │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 30 la 32) │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 23 + 29 + 33 + 34) │ 35 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37 + 38) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.Sume de reluat într-o perioadă de până la │ │ │ ││ │un an │ 37 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare │ │ │ ││ │de un an │ 38 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni,│ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din │ │ │ ││ │emisiunea de obligațiuni convertibile │ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor de credit │ 40 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate de la clienți │ 41 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ 42 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerț de plătit │ 43 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităților afiliate │ 44 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităților de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și│ │ │ ││ │datorii pentru asigurările sociale │ 46 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 39 la 46) │ 47 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││ │(rd. 35 + 37-47-73-76) │ 48 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ ││ │(rd. 20 + 38 + 48) │ 49 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│G│DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, │ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din │ │ │ ││ │emisiunea de obligațiuni convertibile │ 50 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor de credit │ 51 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate de la clienți │ 52 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ 53 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerț de plătit │ 54 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităților afiliate │ 55 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităților de care │ │ │ ││ │societatea este legată în virtutea │ │ │ ││ │intereselor de participare │ 56 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și│ │ │ ││ │datorii pentru asigurările sociale │ 57 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL: (rd. 50 la 57) │ 58 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│H│PROVIZIOANE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Provizioane tehnice specifice sistemului │ │ │ ││ │de pensii private, (rd. 60 + 61) din care: │ 59 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1. Provizioane tehnice specifice │ │ │ ││ │sistemului de pensii private - Pilon 2 │ 60 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2. Provizioane tehnice specifice │ │ │ ││ │sistemului de pensii private - Pilon 3 │ 61 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) │ │ │ ││ │din care: │ 62 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.1. Provizioane pentru litigii │ 63 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.2. Provizioane pentru garanții acordate │ │ │ ││ │clienților │ 64 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.3. Provizioane pentru restructurare │ 65 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.4. Provizioane pentru pensii și obligații │ │ │ ││ │similare, altele decât cele prevăzute la │ │ │ ││ │provizioane tehnice specifice sistemului de │ │ │ ││ │pensii private │ 66 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.5. Provizioane pentru impozite │ 67 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.6. Provizioane pentru terminarea │ │ │ ││ │contractului │ 68 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.7. Alte provizioane │ 69 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62) │ 70 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│I│VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care: │ 71 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Subvenții pentru investiții (rd. 73 + 74)│ │ │ ││ │din care: │ 72 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până │ │ │ ││ │la un an │ 73 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare │ │ │ ││ │de un an │ 74 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri înregistrate în avans │ │ │ ││ │(rd. 76 + 77) din care: │ 75 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până │ │ │ ││ │la un an │ 76 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare│ │ │ ││ │de un an │ 77 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│J│CAPITAL ȘI REZERVE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. CAPITAL din care: │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Capital subscris vărsat │ 78 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Capital subscris nevărsat │ 79 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte elemente de capitaluri proprii │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 80 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 81 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL CAPITAL (rd.78 + 79 + 80-81) │ 82 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. PRIME DE CAPITAL │ 83 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE │ 84 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. REZERVE │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Rezerve legale) │ 85 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │ 86 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte rezerve) │ 87 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Alte rezerve specifice activității │ │ │ ││ │administratorilor fondurilor de pensii │ │ │ ││ │private │ 88 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88) │ 89 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Acțiuni proprii │ 90 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Câștiguri legate de instrumentele de │ │ │ ││ │capitaluri proprii │ 91 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ ││ │capitaluri proprii │ 92 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 93 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 94 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI │ │ │ ││ │FINANCIAR (ct. 121) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold C │ 95 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Sold D │ 96 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Repartizarea profitului │ 97 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82 + 83 +│ │ │ ││ │84 + 89-90 + 91-92 + 93 - 94 + 95 - 96 - 97)│ 98 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective;
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective
   +  Anexa C2la normă  Administrator ..........Județul │_│_│ Activitatea preponderentă (denumireEntitatea clasă CAEN)Adresa: localitatea ........,sectorul .........., str .......... Cod clasă CAEN │_│_│_│_│nr. ..., bl. .... , sc. ...., ap. .... Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN)Telefon, fax Cod clasă CAEN │_│_│_│_│Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrareForma de proprietate │_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│
  Situația veniturilor și cheltuielilor
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐│ │ Identificarea elementului │Rând │ Realizări aferente ││ │ │ │ perioadei de raportare ││ │ │ ├────────────┬────────────┤│ │ │ │ Exercițiul │ Exercițiul ││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ precedent │ curent ││ │ │ │ (lei) │ (lei) ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col. 1 │Col.2│ Col. 3 │ Col. 4 │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03) │ 01 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Venituri din activitatea de exploatare │ 02 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Venituri din subvenții de exploatare │ │ │ ││ │aferente cifrei de afaceri nete │ 03 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri din producția de imobilizări │ 04 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Alte venituri din exploatare │ 05 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 01 + 04 + 05) │ 06 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Cheltuieli cu materialele și alte │ │ │ ││ │cheltuieli externe (rd. 08 la 10) │ 07 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ 08 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Alte cheltuieli cu materialele │ 09 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │c) Alte cheltuieli externe (cu energia și │ │ │ ││ │apă) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Cheltuieli suportate de administrator în │ │ │ ││ │legătură cu activitatea de administrare a │ │ │ ││ │fondului de pensii private │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Salarii și indemnizații │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu asigurările și protecția │ │ │ ││ │socială │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Ajustări │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Ajustări de valoare privind imobilizările│ │ │ ││ │corporale și necorporale (rd. 17-18) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a.1) Cheltuieli │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a.2) Venituri │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Ajustări de valoare privind activele │ │ │ ││ │circulante (rd. 20-21) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b.1) Cheltuieli │ 20 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b.2) Venituri │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(rd. 23 + 24 + 25) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli privind prestațiile externe │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și │ │ │ ││ │vărsăminte asimilate │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │c) Alte cheltuieli de exploatare │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)│ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Cheltuieli │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Venituri │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + │ │ │ ││ │11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26) │ 29 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE │ │ │ ││EXPLOATARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.6-29) │ 30 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (29-6) │ 31 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │11. Venituri din interese de participare │ 32 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obținute de la │ │ │ ││ │entitățile afiliate │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │12. Alte dobânzi de încasat și venituri │ │ │ ││ │similare │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obținute de la │ │ │ ││ │entitățile afiliate │ 35 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │13. Alte venituri financiare │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 32 + 34 + 36 ) │ 37 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │14. Ajustarea valorii imobilizărilor │ │ │ ││ │financiare și a investițiilor financiare │ │ │ ││ │deținute ca active circulante (rd. 39-40) │ 38 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Cheltuieli │ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Venituri │ 40 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli │ │ │ ││ │similare │ 41 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- din care, cheltuieli în relația cu │ │ │ ││ │entitățile afiliate │ 42 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │16. Alte cheltuieli financiare │ 43 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ ││ │(rd. 38 + 41 + 43) │ 44 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.37-44) │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.44-37) │ 46 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) │ 47 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44) │ 48 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.47-48) │ 49 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.48-47) │ 50 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │17. Impozitul pe profit │ 51 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │18. Alte impozite │ 52 │ │ │├─┴────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI │ │ │ ││FINANCIAR │ │ │ │├─┬────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd.49-51-52) │ 53 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd.50 + 51 + 52) │ 54 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D1la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Bilanț
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐│ │ Identificarea indicatorului │Rând │ Sold la │ Sold la ││ │ │ │ începutul │ sfârșitul ││ │ │ │exercițiului│exercițiului││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col.1 │Col.2│ Col.3 │ Col.4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│ACTIVE IMOBILIZATE (rd.2 + 5 + 10) │ 1 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.3 + 4) │ 2 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)│ 3 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Concesiuni, licențe, drepturi și active │ │ │ ││ │similare, dacă acestea au fost achiziționate│ │ │ ││ │cu titlu oneros și alte imobilizări │ │ │ ││ │necorporale (ct.205 + 208 - 2805 - 2808 - │ │ │ ││ │ 2905 - 2908) │ 4 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd.6 + 7 + 8 + 9)│ 5 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Terenuri, amenajări de terenuri și │ │ │ ││ │construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)│ 6 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Mijloace de transport │ │ │ ││ │(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) │ 7 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente│ │ │ ││ │de protecție a valorilor umane și materiale │ │ │ ││ │și alte active corporale │ │ │ ││ │(ct.214+224-2814-2914) │ 8 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Avansuri și imobilizări corporale în curs│ │ │ ││ │de execuție (ct.231-2931) │ 9 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd.11 + 12) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965)│ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Creanțe imobilizate (ct. 267- 2967) │ 12 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│ACTIVE CIRCULANTE (rd.14 + 17 + 20 + 21) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │I. MATERIALE CONSUMABILE (rd.15 + 16) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Materiale consumabile și materiale de │ │ │ ││ │natura obiectelor de inventar (ct.302 + 303 │ │ │ ││ │+ 322 + 323 - 3921 - 3922) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Avansuri pentru achiziția de materiale │ │ │ ││ │consumabile (ct.409) │ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │II. CREANȚE (rd.18 + 19) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Sume de încasat de la administratorii de │ │ │ ││ │fonduri de pensii și furnizorii de pensii │ │ │ ││ │private autorizați de ASF (ct.411 + 413 + │ │ │ ││ │418 + 452**) - 4911 - 4912) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Alte creanțe (ct.425 + 4282 + 431**) + │ │ │ ││ │437**) + 4382 + 444**) + 445 + 446**) + │ │ │ ││ │447**) + 4482 + 461 + 473**) - 496 + 5182) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ │(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598) │ 20 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ ││ │(ct. 512 + 531 + 532 + 542) │ 21 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) │ 22 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ│ │ │ ││ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ │(rd. 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi și dobânzi din emisiunea de │ │ │ ││ │obligațiuni (ct. 161 + 1681 - 169) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor financiare │ │ │ ││ │(ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Sume datorate pentru achiziții de bunuri │ │ │ ││ │și servicii legate de administrarea și │ │ │ ││ │funcționarea Fondului de garantare │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Efecte de plătit (ct.403 + 405) │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Decontări între Fondul de garantare, │ │ │ ││ │administratorii de fonduri de pensii private│ │ │ ││ │și furnizorii de pensii private și/sau terți│ │ │ ││ │precum și decontările interne înregistrate │ │ │ ││ │la nivelul Fondului de garantare (ct.452***)│ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate cu titlu de compensație │ │ │ ││ │pentru pierderile participanților și/sau │ │ │ ││ │beneficiarilor la fondurile de pensii │ │ │ ││ │private (ct.459) │ 29 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale │ │ │ ││ │și datoriile privind asigurările sociale │ │ │ ││ │(ct. 1687*) + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + │ │ │ ││ │427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381 + │ │ │ ││ │444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 462 + │ │ │ ││ │473***) + 509 + 5181) │ 30 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII │ │ │ ││ │CURENTE NETE = Active circulante (rd. 13) + │ │ │ ││ │cheltuieli în avans (rd. 22) - Datorii care │ │ │ ││ │trebuie plătite într-o perioadă de până la │ │ │ ││ │un an (rd.23) - Venituri înregistrate în │ │ │ ││ │avans*1) (rd.42) │ 31 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = Active │ │ │ ││ │imobilizate (rd.1) + Active circulante nete,│ │ │ ││ │respectiv datorii curente nete (rd.31) │ 32 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│G│DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ│ │ │ ││ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ │(rd. 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) │ 33 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi și dobânzi din emisiunea de │ │ │ ││ │obligațiuni (ct.161 + 1681 - 169) │ 34 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor financiare │ │ │ ││ │(ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ 35 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Sume datorate pentru achiziții de bunuri │ │ │ ││ │și servicii legate de administrarea și │ │ │ ││ │funcționarea Fondului de garantare │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Efecte de plătit (ct.403 + 405) │ 37 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Decontări între Fondul de garantare, │ │ │ ││ │administratorii de fonduri de pensii private│ │ │ ││ │și furnizorii de pensii private și/sau terți│ │ │ ││ │precum și decontările interne înregistrate │ │ │ ││ │la nivelul Fondului de garantare (ct.452***)│ 38 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate cu titlu de compensație │ │ │ ││ │pentru pierderile participanților și/sau │ │ │ ││ │beneficiarilor la fondurile de pensii │ │ │ ││ │private (ct.459) │ 39 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale │ │ │ ││ │și datoriile privind asigurările sociale │ │ │ ││ │(ct. 1687*) + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + │ │ │ ││ │427 + 4281 + 431***) + 437***) + 4381 + │ │ │ ││ │444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 462 + │ │ │ ││ │473***) + 509 + 5181) │ 40 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│H│PROVIZIOANE (ct. 151) │ 41 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│I│VENITURI ÎN AVANS (ct.472 + 475) │ 42 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│J│CAPITAL ȘI REZERVE │ 43 │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private (ct.102) │ │ │ ││ │(rd. 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50) │ 44 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.1 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │contribuții(ct. 1021) │ 45 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.2 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │penalități de întârziere pentru neachitarea │ │ │ ││ │la termen a contribuțiilor datorate Fondului│ │ │ ││ │de garantare (ct. 1022) │ 46 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.3 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │sume rezultate din fructificarea │ │ │ ││ │disponibilităților plasate (ct. 1023) │ 47 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.4 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │recuperarea creanțelor (ct. 1024) │ 48 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.5 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │donații, sponsorizări, asistență tehnică, │ │ │ ││ │fonduri nerambursabile (ct. 1025) │ 49 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1.6 Fondul de garantare a drepturilor din │ │ │ ││ │sistemul de pensii private constituit din │ │ │ ││ │alte resurse financiare (ct. 1026) │ 50 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Rezerve (ct. 106) │ 51 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Rezerve din reevaluare (ct. 105) │ 52 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Rezultatul reportat (ct. 117) │ 53 │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit │ 54 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere │ 55 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Rezultatul exercițiului financiar │ │ │ ││ │(ct. 121) │ 56 │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit │ 57 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere │ 58 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Repartizarea profitului (ct.129) │ 59 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Total capitaluri proprii (rd. 44 + 51 + │ │ │ ││ │52 + 54 - 55 + 57 - 58 - 59) │ 60 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *1) Sume de reluat la venituri într-o perioadă de până într-un an
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
   +  Anexa D2la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Contul de profit și pierdere
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─┬────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐│ │ Identificarea elementului │Rând │ Realizări aferente ││ │ │ │ perioadei de raportare ││ │ │ ├────────────┬────────────┤│ │ │ │ Exercițiul │ Exercițiul ││ │ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ │ precedent │ curent ││ │ │ │ (lei) │ (lei) ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │ Col. 1 │Col.2│ Col. 3 │ Col. 4 │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│A│VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ ││ │(rd. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) │ 1 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Venituri din comisioane specifice │ │ │ ││ │Fondului de garantare (ct. 704) │ 2 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Venituri din imobilizări financiare │ │ │ ││ │(ct. 761) │ 3 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Venituri din investiții pe termen scurt │ │ │ ││ │(ct. 762) │ 4 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Venituri din sconturi obținute(ct. 767) │ 5 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Venituri din investiții financiare cedate│ │ │ ││ │(ct. 764) │ 6 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Venituri din diferențe de curs valutar │ │ │ ││ │(ct. 765) │ 7 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │7.Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 8 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │8. Alte venituri din activitatea curentă │ │ │ ││ │(ct.768 + 751 + 752 + 755 + 758) │ 9 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│B│CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ ││ │(rd. 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 29) │ 10 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli privind investiții financiare │ │ │ ││ │cedate (ct. 664) │ 11 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │2. Cheltuieli din diferențe de curs valutar │ │ │ ││ │(ct. 665) │ 12 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 13 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │4. Ajustări de valoare privind imobilizările│ │ │ ││ │financiare și investițiile pe termen scurt │ │ │ ││ │(ct.686 - 786) │ 14 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5. Alte cheltuieli din activitatea curentă │ │ │ ││ │(rd. 16 + 17 + 20) │ 15 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, │ │ │ ││ │materialele de natura obiectelor de inventar│ │ │ ││ │materiale nestocate, energie, apă și alte │ │ │ ││ │cheltuieli similare │ │ │ ││ │(ct.602 + 603 + 604 + 605 + 608 - 609 - 741)│ 16 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19) │ 17 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Salarii și indemnizații(ct. 641 + 642) │ 18 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu asigurările și protecția │ │ │ ││ │socială (ct. 645) │ 19 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3. Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(rd. 21 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) │ 20 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.1 Ajustări de valoare (rd. 22 + 23) │ 21 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │a) Ajustări de valoare privind imobilizările│ │ │ ││ │corporale și imobilizările necorporale │ │ │ ││ │(ct. 6811 + 6813 - 7813) │ 22 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │b) Ajustări de valoare privind activele │ │ │ ││ │circulante (ct.654 + 6814 - 754 - 7814) │ 23 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ ││ │provizioanele (ct.6812 - 7812) │ 24 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.3 Cheltuieli privind prestațiile externe│ │ │ ││ │(ct.611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 │ │ │ ││ │+ 623 + 624 + 625 + 626 + 627) │ 25 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și │ │ │ ││ │vărsăminte asimilate (ct. 635) │ 26 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ ││ │(655 + 658) │ 27 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile │ │ │ ││ │executate de terți (ct. 628) │ 28 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │6. Alte cheltuieli din pierderi din creanțe,│ │ │ ││ │precum și alte cheltuieli financiare │ │ │ ││ │(ct.663 + 668) │ 29 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│C│REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ 30 │ x │ x │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (rd.1-10) │ 31 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (rd.10-1) │ 32 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│D│TOTAL VENITURI (rd. 1) │ 33 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│E│TOTAL CHELTUIELI (rd. 10) │ 34 │ │ │├─┼────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│F│REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR │ 35 │ x │ x ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Profit (rd.33-34) │ 36 │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤│ │Pierdere (rd.34-33) │ 37 │ │ │└─┴────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D3la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Situația modificărilor capitalului propriu
  aplicabilă Fondului de garantare
  la data de 31 decembrie ..........
  *Font 9*┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────┬────────┬───────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea elementului │ Sold la │Creșteri│Descreșteri│ Sold la ││crt. │ │ începutul │ (lei) │ (lei) │ sfârșitul ││ │ │exercițiului│ │ │exercițiului││ │ │ financiar │ │ │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │Col.6=3+4-5 │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.1 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din contribuții │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.2 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din penalități de │ │ │ │ ││ │întârziere pentru neachitarea la │ │ │ │ ││ │termen a contribuțiilor datorate │ │ │ │ ││ │Fondului de garantare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.3 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din sume rezultate din │ │ │ │ ││ │fructificarea disponibilităților │ │ │ │ ││ │plasate │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.4 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din recuperarea │ │ │ │ ││ │creanțelor │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.5 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din donații, │ │ │ │ ││ │sponsorizări, asistență tehnică, │ │ │ │ ││ │fonduri nerambursabile │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 1.6 │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ ││ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ ││ │constituit din alte resurse │ │ │ │ ││ │financiare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 2 │Rezerve │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 2.1 │Rezerve reprezentând surplusul │ │ │ │ ││ │realizat din rezerve din reevaluare│ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 2.2 │Alte rezerve │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 3 │Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 4 │Rezultatul reportat │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 5 │Rezultatul exercițiului financiar │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 6 │Repartizarea rezultatului │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤│ 7 │TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6) │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D4la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  Situația fluxurilor de trezorerie aplicabilă
  Fondului de garantare
  la data de 31 decembrie ..........
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea indicatorului │Exercițiul│Exercițiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent ││ │ │ (lei) │ (lei) │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ I. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE │ │ ││ │EXPLOATARE │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Încasări aferente activității de asigurare a │ │ ││ │plății drepturilor participanților și ale │ │ ││ │beneficiarilor │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Încasări aferente activității proprii de │ │ ││ │administrare și funcționare a fondului de │ │ ││ │garantare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Plăți aferente activității de asigurare a plății │ │ ││ │drepturilor participanților și ale beneficiarilor │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Plăți aferente activității proprii de administrare│ │ ││ │și funcționare a fondului de garantare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │Trezoreria netă din activitatea de exploatare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ II.│FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII│ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 6 │Plăți pentru achiziționarea de imobilizări │ │ ││ │financiare aferente activității de asigurare a │ │ ││ │plății drepturilor participanților și ale │ │ ││ │beneficiarilor │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 7 │Plăți pentru achiziționarea de investiții │ │ ││ │financiare aferente activității proprii de │ │ ││ │administrare și funcționare a fondului de │ │ ││ │garantare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 8 │Încasări din vânzarea de imobilizări financiare │ │ ││ │aferente activității de asigurare a plății │ │ ││ │drepturilor participanților și ale beneficiarilor │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 9 │Încasări din vânzarea de investiții financiare │ │ ││ │aferente activității proprii de administrare și │ │ ││ │funcționare a fondului de garantare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 10 │Trezorerie netă din activități de investiții │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ III.│FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 11 │Trezorerie netă din activități de finanțare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 12 │Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor │ │ ││ │de trezorerie │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 13 │Trezorerie și echivalente de trezorerie la │ │ ││ │începutul exercițiului financiar │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 14 │Trezorerie și echivalente de trezorerie la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional NOTĂ: Fondul de garantare poate folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa D5la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 1
  Situația activelor imobilizate
  *Font 7*┌───────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Valoarea brută │ Ajustare de valoare ││elementului├────────────┬────────┬───────────┬────────────┼────────────┬────────────┬────────┬────────────┤│ de activ │ Sold la │Creșteri│ Cedări, │ Sold la │ Sold la │ Ajustări │Reduceri│ Sold la ││imobilizat │ începutul │ (lei) │transferuri│ sfârșitul │ începutul │înregistrate│ sau │ sfârșitul ││ │exercițiului│ │ și alte │exercițiului│exercițiului│ în cursul │reluări │exercițiului││ │ financiar │ │ reduceri │ financiar │ financiar │exercițiului│ (lei) │ financiar ││ │ (lei) │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ financiar │ │ (lei) ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ Col.1 │ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │Col.5=2+3-4 │ Col.6 │ Col.7 │ Col.8 │Col.9=6+7-8 │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D6la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 2
  Situația depozitelor bancare
  *Font 8*┌────────┬──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬────────────┬─────────┐│Denumire│Simbol│ Valoarea depozitului │Valoarea dobânzii│Pondere│ Data │ Data ││ bancă │bancă │ │ │ în │constituirii│scadenței││ │ ├─────────┬────────────┬───────────────┼─────┬───────────┤ total │ │ ││ │ │Scadența │ Scadența │ Scadența la │ % │ Valoare │ │ │ ││ │ │la o lună│la trei luni│peste trei luni│ │ │ │ │ │├────────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────┤│ Col.1 │Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │Col.6│ Col.7 │ Col.8 │ Col.9 │ Col.10 │├────────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────┴─────────┴────────────┴───────────────┴─────┴───────────┴───────┴────────────┴─────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D7la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 3
  Situația creanțelor și datoriilor
  ┌─────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Creanțe │ Sold la │ Termen de lichiditate ││ │ sfârșitul ├───────────────────────┬───────────────────────────┤│ │exercițiului│ Sub 1 an │ Peste 1 an ││ │ financiar │ │ ││ │ (lei) │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ Col.1 │Col.2=3 + 4 │ Col.3 │ Col.4 │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ TOTAL*) │ │ │ │├─────────────┼────────────┼───────────────────────┴───────────────────────────┤│ Datorii │ Sold la │ Termen de exigibilitate ││ │ sfârșitul ├────────────────┬───────────────┬──────────────────┤│ │exercițiului│ Sub 1 an │ 1-5 ani │ Peste 5 ani ││ │ financiar │ │ │ ││ │ (lei) │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ Col.1 │Col.2=3+4+5 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└─────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Se vor menționa următoarele informații:a) valoarea obligațiilor pentru care s-a constituit provizion;b) informații utile pentru evaluarea poziției financiare a Fondului de garantare.
   +  Anexa D8la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 4
  Situația privind resursele financiare ale fondului de garantare
  *Font 8*┌─────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ Identificare elemente │ Resurse destinate pentru │Resurse destinate pentru acoperirea││crt. │ │asigurarea plății drepturilor│ cheltuielilor legate de ││ │ │ participanților și ale │ administrarea și funcționarea ││ │ │ beneficiarilor (lei) │ acestuia (lei) ││ │ ├──────────────┬──────────────┼─────────────────┬─────────────────┤│ │ │ Exercițiul │ Exercițiul │ Exercițiul │ Exercițiul ││ │ │ financiar │ financiar │ financiar │ financiar ││ │ │ precedent │ curent │ precedent │ curent │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │ Col.6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 1 │Sume plătite la Fondul de │ │ │ │ ││ │garantare cu titlu de │ │ │ │ ││ │contribuție inițială la │ │ │ │ ││ │constituirea Fondului de │ │ │ │ ││ │garantare de către │ │ │ │ ││ │administratorii și furnizorii │ │ │ │ ││ │de pensii private │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 2 │Sume plătite cu titlu de │ │ │ │ ││ │contribuții anuale la Fondul │ │ │ │ ││ │de garantare, distinct pentru │ │ │ │ ││ │fondurile de pensii │ │ │ │ ││ │facultative, respectiv │ │ │ │ ││ │fondurile de pensii │ │ │ │ ││ │administrate privat │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 3 │Sume plătite la Fondul de │ │ │ │ ││ │garantare cu titlu de │ │ │ │ ││ │penalități de întârziere │ │ │ │ ││ │pentru neachitarea la termen a│ │ │ │ ││ │contribuțiilor datorate │ │ │ │ ││ │Fondului de garantare │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 4 │Sume rezultate din │ │ │ │ ││ │fructificarea │ │ │ │ ││ │disponibilităților plasate │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 5 │Sume plătite la Fondul de │ │ │ │ ││ │garantare cu titlu de │ │ │ │ ││ │contribuții majorate │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 6 │Sume din recuperarea │ │ │ │ ││ │creanțelor compensate de │ │ │ │ ││ │Fondul de garantare, decurgând│ │ │ │ ││ │din subrogarea în drepturile │ │ │ │ ││ │participanților și/sau ale │ │ │ │ ││ │beneficiarilor │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 7 │Sume din donații, sponsorizări│ │ │ │ ││ │asistență tehnică, fonduri │ │ │ │ ││ │nerambursabile │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 8 │Alte resurse financiare, │ │ │ │ ││ │inclusiv credite bancare │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 9 │Sume plătite Fondului de │ │ │ │ ││ │garantare pentru acoperirea │ │ │ │ ││ │cheltuielilor legate de │ │ │ │ ││ │administrarea și funcționarea │ │ │ │ ││ │acestuia │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 10 │TOTAL │ │ │ │ │└─────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D9la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 5
  Situația sumelor utilizate pentru acoperirea
  plății compensației către participanți și beneficiari
  la data de ..........
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Identificare elemente │Exercițiul│Exercițiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Suma compensației plătită către participanții │ │ ││ │fondurilor de pensii administrate private (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Suma compensației plătită către participanții │ │ ││ │fondurilor de pensii facultative (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │TOTAL │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D10la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 6
  Plasarea disponibilităților Fondului de garantare
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Stabilirea instrumentelor financiare │Exercițiul│Exercițiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1. │Instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi │ │ ││ │și depozite în lei la o instituție de credit │ │ ││ │persoană juridică română sau o sucursală a unei │ │ ││ │instituții de credit străine autorizate să │ │ ││ │funcționeze pe teritoriul României, care nu se │ │ ││ │află în procedură de supraveghere specială ori │ │ ││ │administrare specială (lei), din care: │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1.1.│Conturi curente (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1.2.│Depozite (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1.3.│Alte instrumente ale pieței monetare (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2. │Titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor │ │ ││ │Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau │ │ ││ │aparținând Spațiului Economic European (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3. │Alte instrumente financiar (lei). │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4. │TOTAL │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D11la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 7
  Analiza rezultatului obținut de Fondul de garantare
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Identificare elemente │Exercițiul│Exercițiul││crt. │ │financiar │financiar ││ │ │precedent │ curent │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ I. │Rezultatul din activitatea curentă, din care: │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │- aferent activității de asigurare a plății │ │ ││ │drepturilor participanților și ale beneficiarilor │ │ ││ │(lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │- aferent activității proprii de administrare și │ │ ││ │funcționare a fondului de garantare (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ II. │Rezultatul extraordinar, din care: │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │- aferent activității de asigurare a plății │ │ ││ │drepturilor participanților și ale beneficiarilor │ │ ││ │(lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │- aferente activității proprii de administrare și │ │ ││ │funcționare a fondului de garantare (lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ III │Rezultatul total: │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │- aferent activității de asigurare a plății │ │ ││ │drepturilor participanților și ale beneficiarilor │ │ ││ │(lei) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 6 │- aferent activității proprii de administrare și │ │ ││ │funcționare a fondului de garantare (lei) │ │ │└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D12la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 8
  Provizioane
  *Font 9*┌─────┬───────────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea provizionului │ Sold la │Transferuri│Transferuri│ Sold la ││crt. │ │ începutul │ în cont │ din cont │ sfârșitul ││ │ │exercițiului│ (lei) │ (lei) │exercițiului││ │ │ financiar │ │ │ financiar ││ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│Col.1│ Col.2 │ Col.3 │ Col.4 │ Col.5 │Col.6=3+4-5 │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D13la normă Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 9
  Principii, politici și metode contabile
  Se prezintă:a) Reglementările contabile aplicate de Fondul de garantare la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, de la metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se: natura, motivele și evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.d) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa D14la normă  Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
  NOTA 10
  Alte informații privind activitatea
  Fondului de garantare
  Se prezintă:A. Informații cu privire la prezentarea și identificarea Fondului de garantare.B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.C. Informații cu privire la mecanismul de finanțare și rezultatul realizat de către Fondul de garantare.D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:i) natura evenimentului;ii) o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.E. Explicații despre valoarea și natura:i) veniturilor și cheltuielilor extraordinare;ii) veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative.F. Onorariile plătite auditorilor financiari și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare.G. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.H. Datorii probabile și angajamente acordate.I. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.J. Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa E1la normă
  Date informative
  la data de 31 decembrie ..........
  *Font 9* - lei -┌───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┬────────────────────┐│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│ Nr. unități │ Sume ││ │rd.│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────────────┤│Unități care au înregistrat profit │ 01│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────────────┤│Unități care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────────────┤│Unități care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ ││nici │ 03│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┬─────┴────────────────────┤│II. Date privind plățile restante │Nr.│Total │ Din care: ││ │rd.│(col. 2 +├───────────┬──────────────┤│ │ │3) │ Pentru │ Pentru ││ │ │ │activitatea│activitatea de││ │ │ │ curentă │ investiții │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 │ │ │ │ ││+ 23), din care: │ 04│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din │ │ │ │ ││care: │ 05│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - peste 30 de zile │ 06│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - peste 90 de zile │ 07│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - peste 1 an │ 08│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Obligații restante față de bugetul asigurărilor│ │ │ │ ││sociale - total (rd. 10 la 14), din care: │ 09│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- contribuții pentru asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││datorate de angajatori, salariați și alte │ │ │ │ ││persoane asimilate │ 10│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- contribuții pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ ││sociale de sănătate │ 11│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- contribuția pentru pensia suplimentară │ 12│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- contribuții pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││pentru șomaj │ 13│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│- alte datorii sociale │ 14│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Obligații restante față de bugetele fondurilor │ │ │ │ ││speciale și alte fonduri │ 15│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Obligații restante față de alți creditori │ 16│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ ││la bugetul de stat │ 17│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ ││la bugetele locale │ 18│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Credite bancare nerambursate la scadență - │ │ │ │ ││total (rd. 20 la 22), din care: │ 19│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - restante după 30 de zile │ 20│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - restante după 90 de zile │ 21│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│ - restante după 1 an │ 22│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────────┤│Dobânzi restante │ 23│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┴────────┬──┴──────────────┤│III. Număr mediu de salariați │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Număr mediu de salariați │ 24│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Numărul efectiv de salariați existenți la │ │ │ ││sfârșitul perioadei │ 25│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┴─────────────────┤│IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în │Nr.│ Sume ││cursul perioadei de raportare. Subvenții │rd.│ ││încasate și creanțe restante │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente, din care: │ 26│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 27│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente din statele │ │ ││membre ale Uniunii Europene, din care: │ 28│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente, din care: │ 30│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 31│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoane juridice asociate*2) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 32│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 33│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 34│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 35│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din statele membre │ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 36│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 37│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente potrivit │ │ ││prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din │ │ │Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu │ │ ││modificările și completările ulterioare, din │ │ ││care: │ 38│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 39│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 40│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 41│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din state membre │ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 42│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 43│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente, din care: │ 44│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 45│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către │ │ ││persoane juridice asociate*3) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 46│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 47│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Redevențe plătite în cursul perioadei de │ │ ││raportare pentru bunurile din domeniul public, │ │ ││primite în concesiune, din care: │ 48│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- redevențe pentru bunurile din domeniul public│ │ ││plătite la bugetul de stat │ 49│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Redevență minieră plătită la bugetul de stat │ 50│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat│ 51│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare│ │ ││pentru terenuri*4) │ 52│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către │ │ ││persoane nerezidente, din care: │ 53│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 54│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către │ │ ││persoane nerezidente din statele membre ale │ │ ││Uniunii Europene, din care: │ 55│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 56│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Subvenții încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare, din care: │ 57│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- subvenții încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare aferente activelor │ 58│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- subvenții aferente veniturilor, din care: │ 59│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- subvenții pentru stimularea ocupării forței │ │ ││de muncă*5) │ 60│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Creanțe restante, care nu au fost încasate la │ │ ││termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ ││și/sau în actele normative în vigoare, din │ │ ││care: │ 61│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- creanțe restante de la entități din sectorul │ │ ││majoritar sau integral de stat │ 62│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│- creanțe restante de la entități din sectorul │ │ ││privat │ 63│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│V. Tichete de masă │Nr.│ Sume ││ │rd.│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ ││salariaților*6) │ 64│ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┬─────────────────┤│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││cercetare-dezvoltare*7) │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare │ 65│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- după surse de finanțare, din care: │ 66│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- din fonduri publice │ 67│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- din fonduri private │ 68│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- după natura cheltuielilor, din care: │ 69│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- cheltuieli curente │ 70│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- cheltuieli de capital │ 71│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│VII. Cheltuieli de inovare*8) │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Cheltuieli de inovare │ 72│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│VIII. Alte informații │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ ││necorporale │ 73│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale │ 74│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Imobilizări financiare, în sume brute │ │ │ ││(rd. 76 + 84), din care: │ 75│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Acțiuni deținute la entitățile afiliate, │ │ │ ││interese de participare, alte titluri │ │ │ ││imobilizate și obligațiuni, în sume brute │ │ │ ││(rd. 77 la 83), din care: │ 76│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acțiuni cotate emise de rezidenți │ 77│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acțiuni necotate emise de rezidenți │ 78│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- părți sociale emise de rezidenți │ 79│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- obligațiuni emise de rezidenți │ 80│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acțiuni emise de organismele de plasament │ │ │ ││colectiv emise de rezidenți │ 81│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți│ 82│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- obligațiuni emise de nerezidenți │ 83│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțe imobilizate, în sume brute │ │ │ ││(rd. 85 + 86), din care: │ 84│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanțe imobilizate în lei și exprimate în │ │ │ ││lei, a căror decontare se face în funcție de │ │ │ ││cursul unei valute │ 85│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanțe imobilizate în valută │ 86│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru │ │ │ ││cumpărări de bunuri de natura stocurilor │ │ │ ││acordate furnizorilor și alte conturi asimilate│ │ │ ││în sume brute, din care: │ 87│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanțe comerciale externe, avansuri acordate│ │ │ ││pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor│ │ │ ││acordate furnizorilor externi și alte conturi │ │ │ ││asimilate, în sume brute │ 88│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțe neîncasate la termenul stabilit │ 89│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțe în legătură cu personalul și conturi │ │ │ ││asimilate │ 90│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 96), │ │ │ ││din care: │ 91│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale │ 92│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanțe fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ ││statului │ 93│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- subvenții de încasat │ 94│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- fonduri speciale - taxe și vărsăminte │ │ │ ││asimilate │ 95│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│alte creanțe în legătură cu bugetul statului │ 96│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțele entității în relațiile cu entitățile │ │ │ ││din grup │ 97│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale și bugetul statului neîncasate la │ │ │ ││termenul stabilit │ 98│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate │ 99│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care: │100│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- decontări cu entitățile asociate și │ │ │ ││entitățile controlate în comun, decontări cu │ │ │ ││acționarii privind capitalul și decontări din │ │ │ ││operațiuni în participație │101│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice│ │ │ ││și persoanele juridice, altele decât creanțele │ │ │ ││în legătură cu instituțiile publice │ │ │ ││(instituțiile statului) │102│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de │ │ │ ││trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ ││trezorerie, acordate potrivit legii și │ │ │ ││nedecontate până la data de raportare │103│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi de încasat, din care: │104│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- de la nerezidenți │105│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │ │ │ ││economici │106│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Investiții pe termen scurt, în sume brute, │ │ │ ││(rd. 108 la 114), din care: │107│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acțiuni cotate emise de rezidenți │108│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acțiuni necotate emise de rezidenți │109│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- părți sociale emise de rezidenți │110│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- obligațiuni emise de rezidenți și obligațiuni│ │ │ ││emise de nerezidenți │111│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acțiuni emise de organismele de plasament │ │ │ ││colectiv rezidente și acțiuni emise de │ │ │ ││nerezidenți │112│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- titluri de stat │113│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- depozite bancare pe termen scurt │114│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte valori de încasat │115│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Casa în lei și în valută, din care: │116│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │117│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │118│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Conturi curente la bănci în lei și în valută, │ │ │ ││din care: │119│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei, din care: │120│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- conturi curente în lei deschise la bănci │ │ │ ││nerezidente │121│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută, din care: │122│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- conturi curente în valută deschise la bănci │ │ │ ││nerezidente │123│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte conturi curente la bănci și acreditive │ │ │ ││(rd. 125 + 126), din care: │124│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- sume în curs de decontare, acreditive și alte│ │ │ ││valori de încasat, în lei │125│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- sume în curs de decontare și acreditive în │ │ │ ││valută │126│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 │ │ │ ││+ 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163│ │ │ ││+ 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), │ │ │ ││din care: │127│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în │ │ │ ││sume brute, (rd. 129 + 130), din care: │128│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │129│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │130│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de│ │ │ ││obligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), │ │ │ ││din care: │131│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │132│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │133│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare interne pe termen scurt, │ │ │ ││(rd. 135 + 136), din care: │134│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │135│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │136│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzile aferente creditelor bancare interne │ │ │ ││pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care: │137│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │138│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │139│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare externe pe termen scurt, │ │ │ ││(rd. 141 + 142), din care: │140│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │141│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │142│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ ││termen scurt, (rd. 144 + 145), din care: │143│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │144│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │145│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148)│ │ │ ││din care: │146│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │147│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │148│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen │ │ │ ││lung, (rd. 150 + 151), din care: │149│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │150│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │151│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare externe pe termen lung, │ │ │ ││(rd. 153 + 154), din care: │152│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │153│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │154│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ ││termen lung, (rd. 156 + 157), din care: │155│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei │156│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │157│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Credite de la trezoreria statului și dobânzile │ │ │ ││aferente │158│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte împrumuturi și dobânzile aferente, │ │ │ ││(rd. 160 + 161), din care: │159│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în lei și exprimate în lei, a căror decontare│ │ │ ││se face în funcție de cursul unei valute │160│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- în valută │161│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte împrumuturi și datorii asimilate, │ │ │ ││din care: │162│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- valoarea concesiunilor primite │162│ │ ││ │a │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ ││clienți și alte conturi asimilate, în sume │ │ │ ││brute, din care: │163│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- datorii comerciale externe, avansuri primite │ │ │ ││de la clienți externi și alte conturi asimilate│ │ │ ││în sume brute │164│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii în legătură cu personalul și conturi │ │ │ ││asimilate │165│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), │ │ │ ││din care: │166│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale │167│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- datorii fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ ││statului │168│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate│169│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- alte datorii în legătură cu bugetul statului │170│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datoriile entității în relațiile cu entitățile │ │ │ ││din grup │171│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Sume datorate acționarilor │172│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Datorii din operațiuni cu instrumente derivate │173│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care: │174│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- decontări cu entitățile asociate și │ │ │ ││entitățile controlate în comun, decontări cu │ │ │ ││acționarii privind capitalul, dividende și │ │ │ ││decontări din operații în participație │175│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- alte datorii în legătură cu persoanele fizice│ │ │ ││și persoanele juridice, altele decât datoriile │ │ │ ││în legătură cu instituțiile publice │ │ │ ││(instituțiile statului)*9) │176│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- subvenții nereluate la venituri │177│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │ │ │ ││financiare și investiții pe termen scurt │178│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- venituri în avans aferente activelor primite │ │ │ ││prin transfer de la clienți │179│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi de plătit │180│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Valoarea împrumuturilor primite de la │ │ │ ││operatorii economici │181│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Capital subscris vărsat*10), din care: │182│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acțiuni cotate*11) │183│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- acțiuni necotate*12) │184│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- părți sociale │185│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- capital subscris vărsat de nerezidenți │186│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Brevete și licențe │187│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│IX. Informații privind cheltuielile cu │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││colaboratorii │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii │188│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│X. Capital social vărsat*13) │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent ││ │ ├────────┬─────────┼────────┬────────┤│ │ │ Suma │ %*6) │ Suma │ %*6) ││ │ │(Col. 1)│ (Col. 2)│(Col. 3)│(Col. 4)│├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│Capital social vărsat*14) │ │ │ │ │ ││(rd. 190 + 194 + 195 + 196), din care: │189│ │ X │ │ X │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- deținut de societățile cu capital de stat, │ │ │ │ │ ││din care: │190│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- cu capital integral de stat; │191│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- cu capital majoritar de stat; │192│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- cu capital minoritar de stat; │193│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- deținut de societățile cu capital privat │194│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- deținut de persoane fizice │195│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│- deținut de alte entități │196│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────┴─────────┴────────┴────────┤│XI. Creanțe preluate prin cesionare de la │Nr.│ Sume ││persoane juridice*15) │rd.│ (lei) │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┬─────────────────┤│ A │ B │ 2015 │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ ││juridice (la valoarea nominală), din care: │197│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanțe preluate prin cesionare de la │ │ │ ││persoane juridice afiliate │198│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│Creanțe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ ││juridice (la cost de achiziție), din care: │199│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────┤│- creanțe preluate prin cesionare de la │ │ │ ││persoane juridice afiliate │200│ │ │└───────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────┴─────────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *2) Pentru statutul de "personae juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  *3) Pentru statutul de "personae juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  *4) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor private sau unor unități ale administrației publice, inclusive chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri.
  *5) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
  *6) Se va complete cu contravaloarea tichetelor de masă aferente salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.
  *7) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
  *8) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
  *9) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
  *10) Linia Capital subscris vărsat nu se aplică Fondului de garantare (rd. 182-186).
  *11) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietatea suprasocietăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
  *12) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietatea suprasocietăților, care nu sunt ranzacționate.
  *13) Secțiunea "X Capital social vărsat" nu se aplică Fondului de garantare (rd. 189-196).
  *14) La secțiunea "X Capital social vărsat" la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189
  *15) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa E2la normă 
  Situația activelor imobilizate
  la data de 31 decembrie ..........
  *Font 9*┌─────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────────┐│ Elemente de imobilizări │Nr.│ Valori brute ││ │rd.├───────┬────────┬─────────────────┬───────────┤│ │ │ Sold │Creșteri│ Reduceri │Sold final ││ │ │inițial│ (lei) ├─────┬───────────┤(col. 5 = 1││ │ │ (lei) │ │Total│ Din care: │+ 2 - 3) ││ │ │ │ │(lei)│dezmembrări│ (lei) ││ │ │ │ │ │ și casări │ ││ │ │ │ │ │ (lei) │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Cheltuieli de constituire și │ │ │ │ │ │ ││cheltuieli de dezvoltare │ 01│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Alte imobilizări │ 02│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Avansuri și imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ ││în curs │ 03│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│TOTAL (rd. 01 la 03) │ 04│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Terenuri │ 05│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Construcții │ 06│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Instalații tehnice și mașini │ 07│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Alte instalații, utilaje și mobilier │ 08│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Avansuri și imobilizări corporale în │ │ │ │ │ │ ││curs │ 09│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│TOTAL (rd. 05 la 09) │ 10│ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│Imobilizări financiare │ 11│ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┤│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │ │ │ ││(rd. 04 + 10 + 11) │ 12│ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴─────┴───────────┴───────────┘
  Situația amortizării activelor imobilizate
  *Font 9*┌─────────────────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────────┬────────────┐│ Elemente de imobilizări │Nr.│ Sold │Amortizare│ Amortizare │ Amortizare ││ │rd.│inițial│în cursul │ aferentă │la sfârșitul││ │ │ (lei) │ anului │imobilizărilor│ anului ││ │ │ │ (lei) │ scoase din │(col. 9 = 6 ││ │ │ │ │ evidență │+ 7 - 8) ││ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│ A │ B │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Cheltuieli de constituire și │ │ │ │ │ ││cheltuieli de dezvoltare │ 13│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Alte imobilizări │ 14│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│TOTAL (rd. 13 + 14) │ 15│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Terenuri │ 16│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Construcții │ 17│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Instalații tehnice și mașini │ 18│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│Alte instalații, utilaje și mobilier │ 19│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│TOTAL (rd. 16 la 19) │ 20│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤│AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20) │ 21│ │ │ │ │└─────────────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴────────────┘
  Situația ajustărilor pentru depreciere
  *Font 9*┌────────────────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬──────────┐│ Elemente de imobilizări │Nr.│ Sold │ Ajustări │Ajustări│Sold final││ │rd.│inițial│constituite│ reluate│(col. 13 =││ │ │ (lei) │ în cursul │ la │10 + 11 - ││ │ │ │ anului │venituri│12) (lei) ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│ A │ B │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Cheltuieli de constituire și cheltuieli de │ │ │ │ │ ││dezvoltare │ 22│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Alte imobilizări │ 23│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Avansuri și imobilizări necorporale în curs │ 24│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│TOTAL (rd. 22 la 24) │ 25│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Terenuri │ 26│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Construcții │ 27│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Instalații tehnice și mașini │ 28│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Alte instalații, utilaje și mobilier │ 29│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Avansuri și imobilizări corporale în curs │ 30│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│TOTAL (rd. 26 la 30) │ 31│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│Imobilizări financiare │ 32│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼──────────┤│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL │ 33│ │ │ │ ││(rd. 25 + 31 + 32) │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Numele și prenumele Semnătura și ștampila Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional
  -----