ORDIN nr. 4.075 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Sinagogii cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, judeţul Harghita, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 mai 2017  Având în vedere Referatul nr. 3.838 din 8 august 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B a Sinagogii cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, judeţul Harghita,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Sinagoga cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, judeţul Harghita, în categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice HR-II-m-B-21127.(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Corina Şuteu
  Bucureşti, 27 decembrie 2016.Nr. 4.075.  +  ANEXĂ
  Zona de protecţie Sinagogă cult mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, judeţul Harghita
  Coordonate puncte de contur:┌────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │Coordonate stereo 70│Coordonate stereo 70││crt.│       Nord (Y)     │     Est (X)        │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 1. │      545.642       │      580.684       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2. │      545.674       │      580.681       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 3. │      545.682       │      580.680       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 4. │      545.688       │      580.695       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 5. │      545.758       │      580.695       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 6. │      545.758       │      580.702       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 7. │      545.779       │      580.702       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 8. │      545.779       │      580.686       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 9. │      545.830       │      580.686       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 10.│      545.830       │      580.637       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 11.│      545.853       │      580.632       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 12.│      545.847       │      580.551       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 13.│      545.861       │      580.542       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 14.│      545.868       │      580.508       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 15.│      545.827       │      580.505       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 16.│      545.821       │      580.493       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 17.│      545.806       │      580.482       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 18.│      545.809       │      580.468       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 19.│      545.767       │      580.465       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 20.│      545.769       │      580.451       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 21.│      545.728       │      580.443       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 22.│      545.727       │      580.463       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 23.│      545.682       │      580.456       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 24.│      545.682       │      580.466       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 25.│      545.643       │      580.529       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 26.│      545.631       │      580.525       │├────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 27.│      545.622       │      580.573       │└────┴────────────────────┴────────────────────┘
  ----