ORDIN nr. 4.071 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Conacului Moruzi, satul Târgşoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 mai 2017  Având în vedere Referatul C.M. nr. 6.095 din 17.08.2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B a Conacului Moruzi, satul Târgşoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Conacul Moruzi, satul Târgşoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, în categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice PH-II-m-B-21126.(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Corina Şuteu
  Bucureşti, 27 decembrie 2016.Nr. 4.071.  +  ANEXĂ
  Zona de protecţie Conacul Moruzi, satul Târgşoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova
  Coordonate stereo 70┌────────────────────┬────────────────────────┐│      Nord (Y)      │       Est (X)          │├────────────────────┼────────────────────────┤│     572838,445     │       377210,217       ││     572873,102     │       377232,808       ││     572898,127     │       377234,564       ││     572898,127     │       377238,870       ││     572900,302     │       377240,291       ││     572902,788     │       377240,513       ││     572903,188     │       377234,919       ││     572916,018     │       377235,896       ││     572919,368     │       377234,407       ││     572921,160     │       377229,418       ││     572923,545     │       377224,684       ││     572926,485     │       377220,274       ││     572929,940     │       377216,253       ││     572933,856     │       377212,681       ││     572938,177     │       377209,610       ││     572942,838     │       377207,086       ││     572947,771     │       377205,146       ││     572952,903     │       377203,818       ││     572960,340     │       377201,152       ││     572904,915     │       377187,542       ││     572871,521     │       377183,753       ││     572842,476     │       377180,947       │└────────────────────┴────────────────────────┘
  ----