ORDIN nr. 3.967 din 25 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a vilei „Alice“, str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, judeţul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 mai 2017  Având în vedere Referatul C.M. nr. 6.098 din 17.08.2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B a vilei „Alice“, str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, judeţul Prahova,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulteriore, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric vila „Alice“, str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, judeţul Prahova, în categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice PH-II-m-B-21125.(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Corina Şuteu
  Bucureşti, 25 noiembrie 2016.Nr. 3.967.  +  ANEXĂ
  Zona de protecţie vila „Alice“, str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, judeţul Prahova
  Coordonate puncte de contur: coordonate stereo 70┌────────────────────┬────────────────────────┐│      Nord (X)      │       Est (Y)          │├────────────────────┼────────────────────────┤│     542128,469     │      428563,635        ││     542158,727     │      428561,271        ││     542158,254     │      428557,331        ││     542161,879     │      428552,761        ││     542166,607     │      426551,658        ││     542164,716     │      428543,305        ││     542148,011     │      428524,393        ││     542170,705     │      428509,737        ││     542169,601     │      428508,476        ││     542166,450     │      428484,521        ││     542169,444     │      428478,217        ││     542162,667     │      428474,120        ││     542162,693     │      428467,842        ││     542151,557     │      428468,262        ││     542126,341     │      428467,422        ││     542102,386     │      428462,799        ││     542096,923     │      428463,429        ││     542087,257     │      428465,531        ││     542082,424     │      428469,733        ││     542043,760     │      428485,493        ││     542033,674     │      428489,906        ││     542035,355     │      428493,898        ││     542042,079     │      428505,665        ││     542049,854     │      428517,012        ││     542061,831     │      428532,982        ││     542059,940     │      428535,924        ││     542062,882     │      428539,707        ││     542100,285     │      428556,307        ││     542110,371     │      428559,669        ││     542114,423     │      428563,169        │└────────────────────┴────────────────────────┘
  ----