HOTĂRÂRE nr. 235 din 4 martie 2003pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 13 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 4 martie 2003.Nr. 235.NORMA din 4 martie 2003