ORDIN nr. 4.074 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române „Sfinţii Trei Ierarhi“, oraşul Pecica, judeţul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 24 aprilie 2017  Având în vedere Referatul aprobat înregistrat la Cabinetul ministrului cu nr. 5.236 din 8.07.2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, de categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B a Bisericii Ortodoxe Române „Sfinţii Trei Ierarhi“, oraşul Pecica, judeţul Arad,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează monument istoric Biserica Ortodoxă Română „Sfinţii Trei Ierarhi“, oraşul Pecica, judeţul Arad, în categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice AR-II-m-B-21119.(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Corina Şuteu
  Bucureşti, 27 decembrie 2016.Nr. 4.074.  +  ANEXĂ
  Zona de protecţie a Bisericii Ortodoxe Române „Sfinţii Trei Ierarhi“, oraşul Pecica, judeţul Arad
  Coordonate puncte de contur stereo 70:┌────┬──────────────────┬─────────────────┐│Nr. │                  │                 ││crt.│     Nord (X)     │     Est (Y)     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  1.│  525512.418      │  196326.313     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  2.│  525503.926      │  196337.551     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  3.│  525497.319      │  196345.664     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  4.│  525491.217      │  196352.623     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  5.│  525482.630      │  196361.413     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  6.│  525481.010      │  196362.918     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  7.│  525476.189      │  196367.396     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  8.│  525476.689      │  196367.886     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  9.│  525470.107      │  196375.282     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 10.│  525475.278      │  196380.301     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 11.│  525475.063      │  196380.509     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 12.│  525479.933      │  196385.397     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 13.│  525480.137      │  196385.204     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 14.│  525484.103      │  196388.551     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 15.│  525486.310      │  196391.742     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 16.│  525486.696      │  196392.153     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 17.│  525486.908      │  196392.105     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 18.│  525497.325      │  196402.933     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 19.│  525499.538      │  196405.245     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 20.│  525507.451      │  196413.511     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 21.│  525526.528      │  196432.657     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 22.│  525525.945      │  196433.235     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 23.│  525534.286      │  196441.665     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 24.│  525534.867      │  196441.058     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 25.│  525537.911      │  196444.305     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 26.│  525550.932      │  196458.972     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 27.│  525556.498      │  196464.990     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 28.│  525559.038      │  196467.798     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 29.│  525560.876      │  196469.650     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 30.│  525576.582      │  196453.893     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 31.│  525583.136      │  196447.637     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 32.│  525592.590      │  196432.987     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 33.│  525587.363      │  196428.636     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 34.│  525589.807      │  196423.275     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 35.│  525592.779      │  196419.681     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 36.│  525594.410      │  196418.972     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 37.│  525595.397      │  196418.009     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 38.│  525601.503      │  196411.910     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 39.│  525605.564      │  196407.564     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 40.│  525607.712      │  196403.231     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 41.│  525619.656      │  196381.627     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 42.│  525621.028      │  196379.613     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 43.│  525624.781      │  196373.663     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 44.│  525619.099      │  196370.906     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 45.│  525623.705      │  196361.838     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 46.│  525629.587      │  196350.256     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 47.│  525640.565      │  196331.369     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 48.│  525645.081      │  196321.880     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 49.│  525652.544      │  196310.420     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 50.│  525622.707      │  196293.771     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 51.│  525629.372      │  196277.838     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 52.│  525603.054      │  196255.662     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 53.│  525603.468      │  196254.902     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 54.│  525590.334      │  196243.703     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 55.│  525572.166      │  196276.427     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 56.│  525550.555      │  196271.010     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 57.│  525537.103      │  196260.460     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 58.│  525529.803      │  196282.586     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 59.│  525521.645      │  196305.970     │└────┴──────────────────┴─────────────────┘
  ----