ORDIN nr. 4.073 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii romano-catolice Preasfânta Treime, oraşul Pecica, judeţul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 24 aprilie 2017  Având în vedere Referatul Direcţiei patrimoniu cultural nr. 6.094/2015 din 4.07.2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B a Bisericii romano-catolice Preasfânta Treime, oraşul Pecica, judeţul Arad,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează monument istoric Biserica romano-catolică Preasfânta Treime, oraşul Pecica, judeţul Arad, în categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice AR-II-m-B-21120.(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Corina Şuteu
  Bucureşti, 27 decembrie 2016.Nr. 4.073.  +  ANEXĂ
  Zona de protecţie a Bisericii romano-catolice Preasfânta Treime, oraşul Pecica, judeţul Arad
  Coordonate puncte de contur: coordonate stereo 70┌────┬──────────────────┬─────────────────┐│Nr. │                  │                 ││crt.│     Nord (X)     │     Est (Y)     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  1.│  525044.139      │  196136.409     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  2.│  525045.547      │  196132.127     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  3.│  525055.533      │  196104.221     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  4.│  525059.090      │  196095.018     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  5.│  525062.754      │  196096.356     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  6.│  525062.794      │  196096.164     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  7.│  525063.615      │  196092.262     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  8.│  525065.813      │  196081.814     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│  9.│  525066.960      │  196074.896     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 10.│  525069.089      │  196056.988     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 11.│  525073.403      │  196029.904     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 12.│  525056.357      │  196030.094     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 13.│  525026.361      │  196026.935     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 14.│  525022.154      │  196025.258     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 15.│  525030.655      │  196004.984     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 16.│  524993.243      │  195988.873     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 17.│  524991.580      │  195992.234     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 18.│  524972.509      │  195982.796     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 19.│  524979.904      │  195973.367     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 20.│  524984.170      │  195966.187     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 21.│  524950.302      │  195947.675     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 22.│  524923.321      │  195997.872     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 23.│  524904.706      │  195989.573     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 24.│  524898.049      │  195986.642     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 25.│  524894.340      │  195984.956     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 26.│  524883.561      │  195980.264     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 27.│  524872.721      │  195999.113     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 28.│  524866.486      │  196013.568     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 29.│  524866.173      │  196013.409     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 30.│  524863.403      │  196019.830     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 31.│  524860.821      │  196025.901     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 32.│  524863.453      │  196028.468     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 33.│  524864.084      │  196028.765     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 34.│  524862.988      │  196031.692     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 35.│  524858.778      │  196043.025     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 36.│  524875.302      │  196050.690     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 37.│  524875.862      │  196051.149     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 38.│  524874.565      │  196054.004     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 39.│  524872.538      │  196053.177     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 40.│  524864.918      │  196071.041     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 41.│  524879.228      │  196078.173     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 42.│  524867.914      │  196102.222     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 43.│  524885.192      │  196109.902     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 44.│  524880.378      │  196120.688     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 45.│  524870.893      │  196142.705     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 46.│  524883.422      │  196148.185     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 47.│  524877.682      │  196161.309     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 48.│  524916.316      │  196176.762     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 49.│  524928.510      │  196181.918     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 50.│  524925.503      │  196188.991     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 51.│  524950.958      │  196199.714     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 52.│  524979.488      │  196183.799     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 53.│  524994.207      │  196189.694     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 54.│  525022.695      │  196203.448     │├────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 55.│  525037.424      │  196173.277     │└────┴──────────────────┴─────────────────┘
  ----