DOCUMENT MSC 93/22/Add.1/Corr.5 din 17 octombrie 2016privind acceptarea rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93)
EMITENT
  • ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 21 aprilie 2017    Comitetul de siguranţă maritimăSesiunea a 93-aOrdinea de zi punctul 22MSC 93/22/Add.1/Corr.517 octombrie 2016Original: engleză  +  RAPORTUL COMITETULUI DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ PENTRU A NOUĂZECI ŞI TREIA SESIUNE A SARECTIFICARE ANEXA 6REZOLUŢIE MSC.370 (93)(adoptată la 22 mai 2014)Amendamente la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (codul IGC)1. La paragraful 5.9.3.1, cuvintele „sau cu diametre interioare“ se înlocuiesc cu cuvintele „şi cu diametre interioare“.2. La paragraful 5.11.6.3, cuvintele „cu închidere în caz de incendiu“ se înlocuiesc cu cuvintele „cu închidere automată în lipsă de energie“.3. La paragraful 13.6.4:.1 cuvintele „În cazul în care în coloana «f» a tabelului de la capitolul 19 s-au indicat“ sunt înlocuite cu cuvintele „În cazul în care în coloana «f» a tabelului de la capitolul 19 s-au indicat printrun «A»; şi.2 cuvintele „încăperile de magazii pentru marfă“ se înlocuiesc cu cuvintele „încăperile de magazii ale tancurilor independente de marfă, altele decât tancurile de tip C“.4. La paragraful 5 din apendicele 2 - Model de certificat internaţional de conformitate pentru transportul in vrac al gazelor lichefiate, referirea la „1.4/paragraful 2.6.2“ se înlocuieşte cu „1.3/paragraful 2.6.2“.-----