ORDIN nr. 410 din 10 aprilie 2017pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 octombrie 2016
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 21 aprilie 2017  Având în vedere Ordinul ministrului transporturilor nr. 937/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se publică rectificările aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 octombrie 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoş Virgil Titea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 aprilie 2017.Nr. 410.  +  ANEXĂDOCUMENT MSC 93/22/Add.1/Corr.5 din 17 octombrie 2016