ORDIN nr. 408 din 10 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 21 aprilie 2017  În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul I Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 15 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Dragoş Virgil Titea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 aprilie 2017. Nr. 408.  +  Anexă(Anexa la Ordinul nr. 982/2011)
  LISTA
  cuprinzând punctele şi locurile de operare
  şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară
  este proprietate privată, precum şi limitele radelor
  portuare şi ale zonelor de ancoraj
  *Font 7*┌────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────────┬────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┐│Nr. │ Denumire │ │ Limite │ Suprafaţă │ Vecinătăţi │ Limite │ Limite zonă │ Căpitănia │ ││crt.│ punct/loc │ Operator │ punct/loc │ teritorii │ (după caz, pe scurt) │ radă │ de ancoraj │ zonală în a │Observaţii ││ │ de operare │ portuar │ de operare │ │ │portuară│ │ cărei │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ jurisdicţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ se află │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 1.│Siloz Drobeta- │S.C. Cargill │km 933 + 172 │22.851,15 mp│N - S.C. Forsev - S.A.│ - │km 929 - km 930│Căpitănia │Loc de ││ │Turnu Severin, │Agricultura - │km 933 + 372 │ │S - fluviul Dunărea │ │km 931 + 700 - │Zonală │operare ││ │judeţul │S.R.L. │Dunăre, mal │ │E - S.C. Trans Europa │ │km 932 + 700 │Drobeta-Turnu│deschis ││ │Mehedinţi │ │stâng │ │- S.A. şi municipiul │ │Dunăre, mal │Severin │accesului ││ │ │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin │ │stâng │ │public ││ │ │ │ │ │V - S.C. Euroboiler - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 2.│Port şantier │S.C. Hidro- │km 939 + 970 │6.503 mp │N - teren proprietate │ - │km 929 - km 930│Căpitănia │Loc de ││ │Gura Văii, │construcţia │km 939 + 877 │ │Staţie S.C. │ │km 931 + 700 - │Zonală │operare ││ │Drobeta-Turnu │S.A. - │Dunăre, mal │ │Hidroconstrucţia - │ │km 932 + 700 │Drobeta-Turnu│deschis ││ │Severin, judeţul│Bucureşti, │stâng │ │S.A. (P22, T10) │ │Dunăre, mal │Severin │accesului ││ │Mehedinţi │Sucursala │ │ │S - fluviul Dunărea │ │stâng │ │public ││ │ │Porţile de │ │ │E - S.C. Unicom │ │ │ │ ││ │ │Fier │ │ │Holding - S.A. - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │terminal petrolier │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - S.C. Romcim Târgu │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Jiu - S.A. │ │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 3.│Terminal │S.C. Unicom │km 939 + 780 │16.900 mp │N - District drumuri │ - │km 929 - km 930│Căpitănia │Loc de ││ │petrolier Gura │Holding - S.A.│km 939 + 680 │ │naţionale, │ │km 931 + 700 - │Zonală │operare ││ │Văii, │ │Dunăre, mal │ │S.C. Mecanoenergetica │ │km 932 + 700 │Drobeta-Turnu│deschis ││ │Drobeta-Turnu │ │stâng │ │- S.A., DN 6 şi Stancu│ │Dunăre, mal │Severin │accesului ││ │Severin, judeţul│ │ │ │Şt. Rachitan │ │stâng │ │public ││ │Mehedinţi │ │ │ │S - fluviul Dunărea │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Stancu Şt. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Rachitan │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - S.C. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hidroconstrucţia - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.A., District │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drumuri Naţionale, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.C. Mecanoenergetic │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 4.│Punct turistic │S.C. Europolis│Mm 35, │8.250 mp │N - S.C. Coral - │ - │Mm 43 3/4 - │Căpitănia │Loc de ││ │Coral - Mila 35,│- S.A. │Dunăre, mal │ │S.R.L. Tulcea │ │Mm 35+1600 │Zonală Tulcea│operare ││ │judeţul Tulcea │ │stâng │ │S - fluviul Dunărea │ │Dunăre, mal │ │deschis ││ │ │ │ │ │E - S.C. Coral - │ │drept │ │accesului ││ │ │ │ │ │S.R.L. Tulcea │ │Mm 36+500 - │ │public ││ │ │ │ │ │V - S.C. Coral - │ │Mm 37 Dunăre, │ │ ││ │ │ │ │ │S.R.L. Tulcea │ │mal drept │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Mm 40 1/2 - │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Mm 411/2 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Dunăre, mal │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │drept │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 5.│Punct turistic │S.C. Karpaten │km 41, │4.000 mp │N - Popescu Marian │ - │km 39 + 500 - │Căpitănia │Loc de ││ │Feteşti - km 41 │Turism - SRL │Dunăre, │ │S - Popescu Marian │ │km 40 + 200 │Zonală Galaţi│operare ││ │ │ │mal stâng │ │E - fluviul Dunărea │ │braţul Borcea, │ │deschis ││ │ │ │ │ │V - Popescu Marian │ │Dunăre, mal │ │accesului ││ │ │ │ │ │ │ │stâng │ │public │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 6.│Punct de │S.C. Danube │km 42 + 600 -│3.380 mp │N - poliţia de │ - │km 39 + 500 - │Căpitănia │Loc de ││ │acostare Feteşti│Cruises │km 42 + 800 │ │frontieră │ │km 40 + 200 │Zonală Galaţi│operare ││ │- Saligny │Romania - │braţul │ │S - domeniul privat │ │braţul Borcea, │ │deschis ││ │ │S.R.L. │Borcea, │ │UAT Feteşti │ │Dunăre, mal │ │accesului ││ │ │ │Dunăre, mal │ │E - fluviul Dunărea │ │stâng │ │public ││ │ │ │stâng │ │V - drum exploatare │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │1094 │ │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 7.│Port de │S.C. Black Sea│ - │28,276 mp │Lacul Mangalia şi │ - │ - │Căpitănia │Loc de ││ │ambarcaţiuni │Magic - S.R.L.│ │ │teren proprietate │ │ │Zonală │operare ││ │Magic Point │ │ │ │privată aflat în │ │ │Constanţa │deschis ││ │Marina Limanu │ │ │ │administrarea │ │ │ │accesului ││ │(Life Harbour) │ │ │ │Consiliului Local │ │ │ │public - ││ │ │ │ │ │Limanu │ │ │ │acostare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ambarca- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiuni de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │agrement la││ │ │ │ │ │ │ │ │ │debarcader │└────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────────┴────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┘
  -----