ORDIN nr. 407 din 10 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 21 aprilie 2017  În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 11 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoş Virgil Titea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 aprilie 2017.Nr. 407.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 536/2012)
  LISTA
  cuprinzând punctele şi locurile de operare
  şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară
  aparţine domeniului public al unităţilor
  administrativ-teritoriale, precum şi limitele
  radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
  *Font 7*┌────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬───────────┬────────────────────────┐│Nr. │Denumirea  │ Operatorul │  Limitele   │Suprafaţa│ Vecinătăţi  │Limitele│   Limitele    │ Căpitănia │      Observaţii        ││crt.│punctului/ │   portuar  │ punctului/  │ terito- │ (după caz,  │ radei  │   zonei de    │ zonală în │                        ││    │ locului   │            │  locului    │ riilor  │  pe scurt)  │portuare│   ancoraj     │  a cărei  │                        ││    │de operare │            │ de operare  │         │             │        │               │jurisdicţie│                        ││    │           │            │             │         │             │        │               │  se află  │                        │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│ 0  │      1    │      2     │      3      │    4    │      5      │    6   │       7       │     8     │            9           │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│  1.│Pasarela   │Primăria    │      -      │1.250 mp │- zona Hotel │    -   │       -       │Căpitănia  │Loc de operare-acostare ││    │MAMAIA     │Municipiului│             │         │Victoria,    │        │               │Zonală     │ambarcaţiuni de         ││    │           │Constanţa   │             │         │staţiunea    │        │               │Constanţa  │agrement - fără zonă de ││    │           │            │             │         │Mamaia       │        │               │           │radă, acostare la       ││    │           │            │             │         │- digul      │        │               │           │debarcader              ││    │           │            │             │         │sparge-val   │        │               │           │                        │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│  2.│Siloz de   │Societatea  │km 173 + 100 │7.470 mp │- zona de    │    -   │km 165 - km 168│Căpitănia  │1. Loc de operare-      ││    │cereale    │Comercială  │km 173 + 300 │         │trecere bac  │        │Dunăre, malul  │Zonală     │acostare nave maritime  ││    │AGRICOST   │AGRICOST -  │Dunăre, mal  │         │IMB          │        │drept          │Galaţi     │şi nave de navigaţie    ││    │           │S.R.L. Iaşi │drept        │         │- comuna     │        │- pentru nave  │           │interioară la ponton    ││    │           │- punct de  │             │         │Marasu,      │        │maritime şi de │           │2. Descărcarea          ││    │           │lucru Brăila│             │         │judeţul      │        │navigaţie      │           │cerealelor din barjă    ││    │           │            │             │         │Brăila       │        │interioară     │           │se poate realiza        ││    │           │            │             │         │             │        │km 175 - km 175│           │cu macara plutitoare cu ││    │           │            │             │         │             │        │+ 500 km 181 + │           │graifăr.                ││    │           │            │             │         │             │        │600 - km 183   │           │3. Activitatea          ││    │           │            │             │         │             │        │Dunăre, malul  │           │operatorului se         ││    │           │            │             │         │             │        │drept          │           │desfăşoară în           ││    │           │            │             │         │             │        │- pentru nave  │           │conformitate cu         ││    │           │            │             │         │             │        │de navigaţie   │           │prevederile             ││    │           │            │             │         │             │        │interioară     │           │Regulamentului          ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │portuar al C.N.         ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │"Administraţia          ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │Porturilor Dunării      ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │Maritime" - S.A.        ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │Galaţi.                 │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│  3.│Port de    │Societatea  │km 1054 + 790│12.000 mp│Fluviul      │    -   │km 1049 + 600 -│Căpitănia  │Loc de operare-acostare ││    │agrement   │Comercială  │km 1054 + 950│         │Dunărea şi   │        │km 1050 + 900  │Zonală     │ambarcaţiuni de agrement││    │POJEJENA   │Eoliana     │             │         │terenuri     │        │Dunăre, mal    │Drobeta-   │                        ││    │           │Caraş -     │             │         │proprietate  │        │stâng          │Turnu      │                        ││    │           │S.R.L.      │             │         │publică,     │        │               │Severin    │                        ││    │           │            │             │         │aflate în    │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │administrarea│        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Consiliului  │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Local        │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Pojejena,    │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │judeţul      │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Caraş-Severin│        │               │           │                        │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│  4.│Plandişte  │S.C.        │km 1045 + 300│10.000 mp│Fluviul      │    -   │km 1047 -      │Căpitănia  │Loc de operare -        ││    │km 1045+300│Petrobanat  │Dunăre, mal  │         │Dunărea şi   │        │km 1049 + 100  │Zonală     │încărcare/descărcare/   ││    │           │Trade -     │stâng        │         │teren        │        │Dunăre, mal    │Drobeta-   │depozitare produse de   ││    │           │S.R.L.      │             │         │proprietate  │        │stâng          │Turnu      │balastieră şi piatră    ││    │           │Moldova     │             │         │publică aflat│        │               │Severin    │                        ││    │           │Nouă,       │             │         │în           │        │               │           │                        ││    │           │judeţul     │             │         │administrarea│        │               │           │                        ││    │           │Caraş-      │             │         │Consiliului  │        │               │           │                        ││    │           │Severin     │             │         │Local Moldova│        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Nouă, judeţul│        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Caraş-Severin│        │               │           │                        │└────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴───────────┴────────────────────────┘
  ----