CIRCULARĂ nr. 4 din 19 aprilie 2017privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2017
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 20 aprilie 2017    În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2017, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an.
    p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
    Florin Georgescu
    Bucureşti, 19 aprilie 2017.Nr. 4.----