ORDIN nr. 1.174/C din 5 aprilie 2017pentru aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei, altele decât cele finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2017  Având în vedere corespondenţa Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei prin care s-a actualizat lista serviciilor medicale prestate în cadrul unităţii,ţinând seama de necesitatea actualizării tarifelor percepute pentru serviciile medicale prestate în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei, altele decât cele finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în raport cu coeficienţii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2010-ianuarie 2017,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 şi art. 34 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tarifele percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei, altele decât cele finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Încasările obţinute din prestarea serviciilor medicale prevăzute la alin. (1) constituie venituri proprii ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 2Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
  Ministrul justiţiei,
  Tudorel Toader
  Bucureşti, 5 aprilie 2017.Nr. 1.174/C.  +  ANEXĂ
  Tarife percepute pentru serviciile medicale prestate
  în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu,
  altele decât cele finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│                   Denumirea prestaţiei                           │   Tarif   ││                                                                  │   (lei)   │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│TRATAMENTE GENERALE                                               │           │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Administrare tratament intramuscular                              │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Administrare tratament intravenos                                 │     15    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Perfuzie i.v. glucoză/ser fiziologic/soluţie KCl                  │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Administrare soluţie KCl sau glucoză per os                       │     15    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│IMAGISTICĂ ŞI EXPLORĂRI FUNCŢIONALE                               │           │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Ecografie generală                                                │    100    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Ecografie pelviană                                                │     70    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Ecografie abdominală                                              │     70    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Ecografie obstetricală                                            │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Electrocardiogramă                                                │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Ecografie cardiacă                                                │    100    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Monitorizare Holter TA/EKG                                        │    190    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Holter TA                                                         │     90    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Holter EKG                                                        │    130    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Test efort                                                        │    125    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Oscilometrie                                                      │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Spirometrie                                                       │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Indice gleznă - braţ                                              │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│CONSULTAŢII MEDICALE DE SPECIALITATE                              │           │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Consultaţie iniţială                                              │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Consultaţie de control                                            │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Consultaţie medicina muncii/permis de conducere/adeverinţe/altele │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Certificat prenupţial intern                                      │     50    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Certificat prenupţial extern                                      │     90    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Certificat tip A5 - psihiatrie                                    │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Adeverinţă psihiatrie pentru CECCAR, barou, adopţie, notariat     │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Referat medical - expertiza capacitaţii de muncă                  │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE                                 │           │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Electrocauterizarea leziunilor benigne                            │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Drenajul leziunilor de acnee vulgară                              │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Anestezie locală perilezională                                    │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratamentul ulcerului de gambă (pansamente locale)                │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratamentul leziunilor de moluscum contagiosum - chiuretare şi    │           ││electrocauterizare                                                │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Pansament simplu                                                  │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Electroexcizie chirurgicală                                       │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratamentul unghiei încarnate şi granulomului                     │    100    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Drenaj furuncul, hidrosadenită, perionixis                        │    100    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Terapia intralezionară cu Diprophos/Kenalog pentru keloide,       │           ││peladă, alte afecţiuni similare                                   │     50    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Electroexcizie şi cauterizare formaţiuni tumorale, epitelioame    │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratamentul chimic al verucilor vulgare (per leziune)             │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Cauterizare RF/cm leziuni benigne (veruci, moluscum, papiloame)   │    200    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Cauterizare RF/leziune cu bază mică implantare (papilom)          │     50    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Cauterizare RF/leziune cu bază mare implantare (verucă seboreică) │     80    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Acnee microchistică - drenaj/şedinţă                              │    120    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Consult boli nutriţie - program personalizat de control al        │           ││greutăţii corporale şi al altor tulburări metabolice              │    120    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Reevaluare boli nutriţie - program personalizat de control al     │           ││greutăţii corporale şi al altor tulburări metabolice              │     70    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Prelevare glicemie sânge capilar                                  │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Examinare picior diabetic                                         │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Acuitate vizuală                                                  │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Viziotest                                                         │     15    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Biomicroscopie                                                    │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Examen cu lentilă Goldmann                                        │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Examen fund de ochi                                               │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Excizie tumori palpebrale                                         │    355    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Exoftalmometrie                                                   │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Extracţie corp străin oftalmic                                    │     35    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Injecţie subconjunctivală/Injecţie parabulbară                    │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Nitratare                                                         │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Pansament steril                                                  │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Prescripţie ochelari                                              │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Recoltarea secreţiei conjunctivale                                │     15    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Refractometrie copii şi adulţi                                    │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Sondaj şi spălătură căi lacrimale                                 │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Test Schirmer                                                     │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tomografie oculară (1 ochi)                                       │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tomografie oculară (2 ochi)                                       │    110    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tonometrie                                                        │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Salazion cură chirurgicală                                        │    270    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Xantelasma                                                        │    360    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Pahimetrie                                                        │     45    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Puncţie, spălătura sinusului maxilar                              │     70    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tamponament anterior                                              │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tamponament posterior                                             │     50    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament chirurgical colectic                                    │     50    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament flegmon amigdalian                                      │     50    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament hematom septal                                          │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament perforaţie timpan                                       │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Infiltraţii pentru nevralgii Arnold                               │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Redresarea piramidei nazale posttraumatic                         │    150    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament disfuncţie tubară                                       │     15    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Cauterizarea mucoasei nazale                                      │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Extracţie corpi străini auriculari                                │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Badijonaj orofaringian nazal                                      │     15    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Cură chirurgicală a othematomului                                 │     80    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament furuncul conduct auditiv extern                         │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Ablaţie polip auricular                                           │    120    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Anemizare pituitară                                               │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Injecţii transtimpanale în otitele medii                          │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Montare de aeratoare transtimpanale                               │    140    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Infiltraţii cornet nazal (Diprophos)                              │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Examen fibroscopic rinofaringian                                  │    110    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Spălătură auriculară                                              │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Recoltare secreţii                                                │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament topic fose nazale                                       │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Instilaţii laringiene                                             │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Extracţie corpi străini faringo-laringieni                        │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Electrocauterizare cornete nazale                                 │    185    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Timpanoplastie                                                    │    185    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Audiometrie tonală liminară                                       │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Audiometrie tonală vocală                                         │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Impedansmetrie                                                    │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Aerosoli                                                          │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Anestezie locală de contact                                       │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Anestezie locală prin infiltraţie                                 │     15    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Recoltare secreţie vaginală pentru examen Babeş-Papanicolau       │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Recoltare secreţie vaginală pentru examen bacteriologic           │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Colposcopie                                                       │    110    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Administrare tratament intravaginal                               │     20    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Pansament plagă operată                                           │     50    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Extracţie fire plagă operată                                      │     50    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Recoltare secreţie mamară pentru examen citologic                 │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Toaletă vulvovaginală                                             │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Diatermocauterizare col uterin                                    │    100    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Incizie abces glandă Bartholin                                    │    310    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Montare/extracţie dispozitiv intrauterin                          │     70    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Montare implant subcutanat estrogeni                              │     50    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│STOMATOLOGIE                                                      │           │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Ablaţie coroană metalică şi acrilică                              │     25    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratamentul plăcii dentinare                                      │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Obturaţie canal cu Endomethasone/1 canal                          │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Obturaţie provizorie                                              │     21    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Obturaţie de bază                                                 │     21    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Finisare şi lustruire obturaţie compozit                          │     21    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Aplicare locală de substanţe astringente antiseptice cicatrizante │     30    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Obturaţie coronară compozit                                       │     73    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament profesional pentru albirea dinţilor                     │    723    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament chirurgical regularizare de creastă/arcadă              │    144    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Chiuretaj granulom apical                                         │     24    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament gangrenă/şedinţă                                        │     24    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Obturaţie coronară cu glassionomer                                │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratament endodontic paradontită apicală cronică/şedinţă          │     24    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Extracţie dinţi în anchiloză                                      │    109    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Extracţie molar minte                                             │     85    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Sutură gingivală                                                  │     18    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Premolarizare                                                     │    144    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Extirpare vitală                                                  │     65    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Extirpare devitală                                                │     65    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tratamentul hiperesteziei dentinare                               │     18    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Anestezie                                                         │     17    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Extracţie fără complicaţii                                        │     60    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Consult cu cameră intraorală                                      │     97    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Detartraj cu ultrasunete/dinte                                    │     10    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Detartraj mecanic manual/dinte                                    │      7    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│TARIFE ALE COMISIEI PENTRU EXAMINAREA MEDICALĂ A JUDECĂTORILOR,   │           ││PROCURORILOR, MAGISTRAŢILOR-ASISTENŢI ŞI PERSONALULUI DE          │           ││SPECIALITATE JURIDICĂ ASIMILAT MAGISTRAŢILOR, A CANDIDAŢILOR      │           ││PENTRU ADMITEREA ÎN MAGISTRATURĂ, PRECUM ŞI A ALTOR CATEGORII DE  │           ││PERSOANE                                                          │           │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Consultaţie de specialitate                                       │     40    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│                                                                  │           ││Examinare medicală                                                │           ││- magistraţi (consult specialităţi; EKG; analize)                 │    388    ││- notari (consult specialităţi; EKG; analize; psiholog)           │    408    ││- probaţiune (consult specialităţi; EKG; analize; spirometrie)    │   416,5   │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  -----