DECIZIE nr. 38 din 4 aprilie 2017privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale şi a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 20 aprilie 2017    În conformitate cu prevederile art. 131^2 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Referatul Secretariatului general al Corpului de arbitri nr. R.G. II/2.163 din 4 aprilie 2017,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2017 privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Încheierea Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale şi a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.
    Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
    Doru Adrian Păunescu
    Bucureşti, 4 aprilie 2017.Nr. 38.ÎNCHEIERE din 15 martie 2017