DECRET nr. 398 din 19 aprilie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2017  În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICLa data de 20 aprilie 2017, domnului chestor de poliţie Bădescu Ilie Doru îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Bucureşti, 19 aprilie 2017.Nr. 398.----