HOTĂRÂRE nr. 31 din 19 aprilie 2017privind validarea unui mandat de deputat
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2017    În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 94 alin. (13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 10 şi 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul Comisiei de validare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe validează mandatul de deputat al domnului Popescu Nicolae-Daniel, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 43 - Circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, pe lista Uniunii Salvaţi România, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Costescu Manuel.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
    PETRU-GABRIEL VLASE
    Bucureşti, 19 aprilie 2017.Nr. 31.----