DECRET nr. 395 din 14 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 14 aprilie 2017.Nr. 395.----