DECRET nr. 391 din 13 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 13 aprilie 2017.Nr. 391.----