HOTĂRÂRE nr. 216 din 12 aprilie 2017privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 79 alin. (7) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM -MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela-Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul energiei,
  Iulian Robert Tudorache,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 12 aprilie 2017.Nr. 216.  +  ANEXĂSCHEMĂ din 12 aprilie 2017-----