NORME METODOLOGICE din 27 iunie 2001de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 11 iulie 2001    Notă
    *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 614 din 27 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 379 din 11 iulie 2001.
     +  Articolul 1 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 ) (la 14-05-2003, Punctul I. a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 2 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 2 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 3 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 3 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 4 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 4 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 5 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 5 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 ) (la 14-05-2003, Punctul II. a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 6 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 6 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 7 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 7 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 ) (la 14-05-2003, Punctul III. a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 8 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 8 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 9 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 9 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 10 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 10 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 ) IV. Procedura de restituire  +  Articolul 11 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 11 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 12 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 12 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 13 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 13 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 14 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 14 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 15 Abrogat (la 14-05-2003, Articolul 15 a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 498 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003 )  +  Articolul 16(1) Pentru evaluarea cat mai corecta a despăgubirilor ce urmează să se acorde persoanelor care intra sub incidenţa legii, la prefecturi se vor organiza comisii constituite din personal din cadrul prefecturilor, direcţiei generale a finanţelor publice, aparatului propriu al consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi al inspecţiei judeţene de construcţii. Este necesar ca personalul desemnat de prefecţi sa realizeze primirea şi centralizarea notificărilor şi a ofertelor de acordare a despăgubirilor băneşti să fie foarte bine instruit şi sa cunoască dispoziţiile legii, inclusiv situaţiile concrete în care legea prevede posibilitatea acordării de despăgubiri băneşti.(2) Constituirea comisiilor se face prin ordin al prefectului.(3) Preşedintele comisiei va fi prefectul sau subprefectul.(4) Comisiile au următoarele atribuţii principale:a) primesc notificările depuse prin intermediul executorului judecătoresc, prin care persoanele îndreptăţite solicita acordarea de despăgubiri băneşti, precum şi ofertele de acordare a despăgubirilor băneşti pentru situaţiile concrete în care legea prevede această măsură reparatorie;b) verifica dacă actele depuse sunt cele stabilite de lege, le înregistrează într-un registru special şi formează un dosar distinct pentru fiecare caz;c) convoacă persoanele îndreptăţite, precum şi orice alte persoane în vederea clarificarii unor situaţii şi pentru determinarea valorii imobilelor a căror restituire se solicita;d) consemnează rezultatul evaluării într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi menţionează în mod expres eventualele obiecţii;e) trimit, potrivit art. 37 din lege, Ministerului Finanţelor Publice centralizatoarele, împreună cu materialele primite de la persoanele îndreptăţite.  +  Articolul 17În aplicarea art. 36 din lege, în cazul în care nu se poate stabili o valoare estimativă cu care părţile să fie de acord, evaluarea imobilelor se va face de către experţi atestaţi potrivit legii, la cererea persoanelor îndreptăţite.-------