ORDIN nr. 982 din 5 decembrie 2011privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 15 decembrie 2011    În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
    Anca Daniela Boagiu
    Bucureşti, 5 decembrie 2011.Nr. 982.  +  Anexa LISTA cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj*Font 7*┌────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────────┬────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┐│Nr. │ Denumire │ │ Limite │ Suprafaţă │ Vecinătăţi │ Limite │ Limite zonă │ Căpitănia │ ││crt.│ punct/loc │ Operator │ punct/loc │ teritorii │ (după caz, pe scurt) │ radă │ de ancoraj │ zonală în a │Observaţii ││ │ de operare │ portuar │ de operare │ │ │portuară│ │ cărei │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ jurisdicţie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ se află │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 1.│Siloz Drobeta- │S.C. Cargill │km 933 + 172 │22.851,15 mp│N - S.C. Forsev - S.A.│ - │km 929 - km 930│Căpitănia │Loc de ││ │Turnu Severin, │Agricultura - │km 933 + 372 │ │S - fluviul Dunărea │ │km 931 + 700 - │Zonală │operare ││ │judeţul │S.R.L. │Dunăre, mal │ │E - S.C. Trans Europa │ │km 932 + 700 │Drobeta-Turnu│deschis ││ │Mehedinţi │ │stâng │ │- S.A. şi municipiul │ │Dunăre, mal │Severin │accesului ││ │ │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin │ │stâng │ │public ││ │ │ │ │ │V - S.C. Euroboiler - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 2.│Port şantier │S.C. Hidro- │km 939 + 970 │6.503 mp │N - teren proprietate │ - │km 929 - km 930│Căpitănia │Loc de ││ │Gura Văii, │construcţia │km 939 + 877 │ │Staţie S.C. │ │km 931 + 700 - │Zonală │operare ││ │Drobeta-Turnu │S.A. - │Dunăre, mal │ │Hidroconstrucţia - │ │km 932 + 700 │Drobeta-Turnu│deschis ││ │Severin, judeţul│Bucureşti, │stâng │ │S.A. (P22, T10) │ │Dunăre, mal │Severin │accesului ││ │Mehedinţi │Sucursala │ │ │S - fluviul Dunărea │ │stâng │ │public ││ │ │Porţile de │ │ │E - S.C. Unicom │ │ │ │ ││ │ │Fier │ │ │Holding - S.A. - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │terminal petrolier │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - S.C. Romcim Târgu │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Jiu - S.A. │ │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 3.│Terminal │S.C. Unicom │km 939 + 780 │16.900 mp │N - District drumuri │ - │km 929 - km 930│Căpitănia │Loc de ││ │petrolier Gura │Holding - S.A.│km 939 + 680 │ │naţionale, │ │km 931 + 700 - │Zonală │operare ││ │Văii, │ │Dunăre, mal │ │S.C. Mecanoenergetica │ │km 932 + 700 │Drobeta-Turnu│deschis ││ │Drobeta-Turnu │ │stâng │ │- S.A., DN 6 şi Stancu│ │Dunăre, mal │Severin │accesului ││ │Severin, judeţul│ │ │ │Şt. Rachitan │ │stâng │ │public ││ │Mehedinţi │ │ │ │S - fluviul Dunărea │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │E - Stancu Şt. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Rachitan │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │V - S.C. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hidroconstrucţia - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.A., District │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Drumuri Naţionale, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │S.C. Mecanoenergetic │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 4.│Punct turistic │S.C. Europolis│Mm 35, │8.250 mp │N - S.C. Coral - │ - │Mm 43 3/4 - │Căpitănia │Loc de ││ │Coral - Mila 35,│- S.A. │Dunăre, mal │ │S.R.L. Tulcea │ │Mm 35+1600 │Zonală Tulcea│operare ││ │judeţul Tulcea │ │stâng │ │S - fluviul Dunărea │ │Dunăre, mal │ │deschis ││ │ │ │ │ │E - S.C. Coral - │ │drept │ │accesului ││ │ │ │ │ │S.R.L. Tulcea │ │Mm 36+500 - │ │public ││ │ │ │ │ │V - S.C. Coral - │ │Mm 37 Dunăre, │ │ ││ │ │ │ │ │S.R.L. Tulcea │ │mal drept │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Mm 40 1/2 - │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Mm 411/2 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Dunăre, mal │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │drept │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 5.│Punct turistic │S.C. Karpaten │km 41, │4.000 mp │N - Popescu Marian │ - │km 39 + 500 - │Căpitănia │Loc de ││ │Feteşti - km 41 │Turism - SRL │Dunăre, │ │S - Popescu Marian │ │km 40 + 200 │Zonală Galaţi│operare ││ │ │ │mal stâng │ │E - fluviul Dunărea │ │braţul Borcea, │ │deschis ││ │ │ │ │ │V - Popescu Marian │ │Dunăre, mal │ │accesului ││ │ │ │ │ │ │ │stâng │ │public │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 6.│Punct de │S.C. Danube │km 42 + 600 -│3.380 mp │N - poliţia de │ - │km 39 + 500 - │Căpitănia │Loc de ││ │acostare Feteşti│Cruises │km 42 + 800 │ │frontieră │ │km 40 + 200 │Zonală Galaţi│operare ││ │- Saligny │Romania - │braţul │ │S - domeniul privat │ │braţul Borcea, │ │deschis ││ │ │S.R.L. │Borcea, │ │UAT Feteşti │ │Dunăre, mal │ │accesului ││ │ │ │Dunăre, mal │ │E - fluviul Dunărea │ │stâng │ │public ││ │ │ │stâng │ │V - drum exploatare │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │1094 │ │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤│ 7.│Port de │S.C. Black Sea│ - │28,276 mp │Lacul Mangalia şi │ - │ - │Căpitănia │Loc de ││ │ambarcaţiuni │Magic - S.R.L.│ │ │teren proprietate │ │ │Zonală │operare ││ │Magic Point │ │ │ │privată aflat în │ │ │Constanţa │deschis ││ │Marina Limanu │ │ │ │administrarea │ │ │ │accesului ││ │(Life Harbour) │ │ │ │Consiliului Local │ │ │ │public - ││ │ │ │ │ │Limanu │ │ │ │acostare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ambarca- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiuni de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │agrement la││ │ │ │ │ │ │ │ │ │debarcader │└────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────────┴────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┘ (la 21-04-2017, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 408 din 10 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 21 aprilie 2017 )