ORDIN nr. 536 din 1 iunie 2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 11 iunie 2012  În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Valentin Răducu Preda,
  secretar de stat
  Bucureşti, 1 iunie 2012.Nr. 536.  +  Anexă
  LISTA
  cuprinzând punctele şi locurile de operare
  şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară
  aparţine domeniului public al unităţilor
  administrativ-teritoriale, precum şi limitele
  radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
  *Font 7*┌────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬───────────┬────────────────────────┐│Nr. │Denumirea  │ Operatorul │  Limitele   │Suprafaţa│ Vecinătăţi  │Limitele│   Limitele    │ Căpitănia │      Observaţii        ││crt.│punctului/ │   portuar  │ punctului/  │ terito- │ (după caz,  │ radei  │   zonei de    │ zonală în │                        ││    │ locului   │            │  locului    │ riilor  │  pe scurt)  │portuare│   ancoraj     │  a cărei  │                        ││    │de operare │            │ de operare  │         │             │        │               │jurisdicţie│                        ││    │           │            │             │         │             │        │               │  se află  │                        │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│ 0  │      1    │      2     │      3      │    4    │      5      │    6   │       7       │     8     │            9           │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│  1.│Pasarela   │Primăria    │      -      │1.250 mp │- zona Hotel │    -   │       -       │Căpitănia  │Loc de operare-acostare ││    │MAMAIA     │Municipiului│             │         │Victoria,    │        │               │Zonală     │ambarcaţiuni de         ││    │           │Constanţa   │             │         │staţiunea    │        │               │Constanţa  │agrement - fără zonă de ││    │           │            │             │         │Mamaia       │        │               │           │radă, acostare la       ││    │           │            │             │         │- digul      │        │               │           │debarcader              ││    │           │            │             │         │sparge-val   │        │               │           │                        │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│  2.│Siloz de   │Societatea  │km 173 + 100 │7.470 mp │- zona de    │    -   │km 165 - km 168│Căpitănia  │1. Loc de operare-      ││    │cereale    │Comercială  │km 173 + 300 │         │trecere bac  │        │Dunăre, malul  │Zonală     │acostare nave maritime  ││    │AGRICOST   │AGRICOST -  │Dunăre, mal  │         │IMB          │        │drept          │Galaţi     │şi nave de navigaţie    ││    │           │S.R.L. Iaşi │drept        │         │- comuna     │        │- pentru nave  │           │interioară la ponton    ││    │           │- punct de  │             │         │Marasu,      │        │maritime şi de │           │2. Descărcarea          ││    │           │lucru Brăila│             │         │judeţul      │        │navigaţie      │           │cerealelor din barjă    ││    │           │            │             │         │Brăila       │        │interioară     │           │se poate realiza        ││    │           │            │             │         │             │        │km 175 - km 175│           │cu macara plutitoare cu ││    │           │            │             │         │             │        │+ 500 km 181 + │           │graifăr.                ││    │           │            │             │         │             │        │600 - km 183   │           │3. Activitatea          ││    │           │            │             │         │             │        │Dunăre, malul  │           │operatorului se         ││    │           │            │             │         │             │        │drept          │           │desfăşoară în           ││    │           │            │             │         │             │        │- pentru nave  │           │conformitate cu         ││    │           │            │             │         │             │        │de navigaţie   │           │prevederile             ││    │           │            │             │         │             │        │interioară     │           │Regulamentului          ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │portuar al C.N.         ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │"Administraţia          ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │Porturilor Dunării      ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │Maritime" - S.A.        ││    │           │            │             │         │             │        │               │           │Galaţi.                 │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│  3.│Port de    │Societatea  │km 1054 + 790│12.000 mp│Fluviul      │    -   │km 1049 + 600 -│Căpitănia  │Loc de operare-acostare ││    │agrement   │Comercială  │km 1054 + 950│         │Dunărea şi   │        │km 1050 + 900  │Zonală     │ambarcaţiuni de agrement││    │POJEJENA   │Eoliana     │             │         │terenuri     │        │Dunăre, mal    │Drobeta-   │                        ││    │           │Caraş -     │             │         │proprietate  │        │stâng          │Turnu      │                        ││    │           │S.R.L.      │             │         │publică,     │        │               │Severin    │                        ││    │           │            │             │         │aflate în    │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │administrarea│        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Consiliului  │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Local        │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Pojejena,    │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │judeţul      │        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Caraş-Severin│        │               │           │                        │├────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────────┤│  4.│Plandişte  │S.C.        │km 1045 + 300│10.000 mp│Fluviul      │    -   │km 1047 -      │Căpitănia  │Loc de operare -        ││    │km 1045+300│Petrobanat  │Dunăre, mal  │         │Dunărea şi   │        │km 1049 + 100  │Zonală     │încărcare/descărcare/   ││    │           │Trade -     │stâng        │         │teren        │        │Dunăre, mal    │Drobeta-   │depozitare produse de   ││    │           │S.R.L.      │             │         │proprietate  │        │stâng          │Turnu      │balastieră şi piatră    ││    │           │Moldova     │             │         │publică aflat│        │               │Severin    │                        ││    │           │Nouă,       │             │         │în           │        │               │           │                        ││    │           │judeţul     │             │         │administrarea│        │               │           │                        ││    │           │Caraş-      │             │         │Consiliului  │        │               │           │                        ││    │           │Severin     │             │         │Local Moldova│        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Nouă, judeţul│        │               │           │                        ││    │           │            │             │         │Caraş-Severin│        │               │           │                        │└────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴───────────┴────────────────────────┘ (la 21-04-2017, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 407 din 10 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 21 aprilie 2017 )