HOTĂRÂRE nr. 173 din 30 martie 2017pentru aprobarea Actului adiţional încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2017 şi la Luxemburg la 22 martie 2017, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 31 martie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Actul adiţional încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2017 şi la Luxemburg la 22 martie 2017, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 30 martie 2017.Nr. 173.ACT ADIȚIONAL din 23 martie 2017