HOTĂRÂRE nr. 117 din 16 martie 2017privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 30 martie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 și art. 155 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018, în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase

  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian-Marius Dobre,
  secretar de stat
  București, 16 martie 2017. Nr. 117.  +  Anexa nr. 1
  Domeniile și programele de studii universitare
  de master, locațiile geografice de
  desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare
  program de studii universitare, formă de învățământ
  sau limbă de predare, precum și numărul
  maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar
  2017-2018, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
  *Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Inginerie chimică │Aplicații ale chimiei în expertize juridice │București │română │ IF │ 120 │ 450││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/ │ │ │ │ │ ││ │ │Biomaterials for tissue engineering │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Chimie alimentară │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Expertizarea alimentelor, produselor chimice│ │ │ │ │ ││ │ │și materialelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria proceselor chimice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Materiale compozite avansate cu destinații │ │ │ │ │ ││ │ │speciale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Micro- și nanomateriale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Produse farmaceutice și cosmetice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Protecția consumatorului. Controlul │ │ │ │ │ ││ │ │calității produselor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Știința și ingineria materialelor oxidice │ │ │ │ │ ││ │ │avansate și nanomateriale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Știința și ingineria polimerilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Controlul calității și securitatea │ │ │ │ │ ││ │ │produselor alimentare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Polimeri și biopolimeri inteligenți/Smart │ │ │ │ │ ││ │ │polymers and biopolymers │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│ Inginerie electrică │Analiza și modelarea sistemelor │ │ │ │ │ ││ │ │electromagnetice │București │română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Electronică de putere și acționări electrice│ │ │ │ │ ││ │ │inteligente │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria produselor și serviciilor în │ │ │ │ │ ││ │ │electrotehnică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie electrică și informatică aplicată │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme electrice avansate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme inteligente de instrumentație și │ │ │ │ │ ││ │ │măsurare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria sistemelor electrice integrate în │ │ │ │ │ ││ │ │autovehicule/ Integrated electrical systems │ │ │ │ │ ││ │ │engineering in vehicles │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│ Inginerie energetică │Eficiență energetică │București │română │ IF │ 120 │ 350││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Hidraulică tehnică și hidroenergetică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Informatică aplicată în energetică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria sistemelor electroenergetice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie energetică/Energy engineering │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie nucleară │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Servicii termoenergetice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Surse regenerabile de energie │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Servicii energetice │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Inginerie electronică, │Advanced microelectronics/Microelectronică │ │ │ │ │ ││ │telecomunicații și │avansată │București │engleză │ IF │ 120 │ 1100││ │tehnologii informaționale├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Advanced wireless communications/Comunicații│ │ │ │ │ ││ │ │fără fir avansate │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Calcul avansat în sisteme încorporate/ │ │ │ │ │ ││ │ │Advanced computing in embedded systems │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Circuite și sisteme integrate de comunicații│București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicații mobile │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicații multimedia │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Electronică și informatică aplicată │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Electronică și informatică medicală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Imagistică avansată medicală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria calității și siguranței în │ │ │ │ │ ││ │ │funcționare în electronică și │ │ │ │ │ ││ │ │telecomunicații │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria informației și a sistemelor de │ │ │ │ │ ││ │ │calcul │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul serviciilor și rețelelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Microelectronică și nanoelectronică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Microsisteme │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Optoelectronică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Rețele integrate de telecomunicații │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme inteligente pentru transporturi │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme telematice pentru transporturi │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici avansate pentru imagistică digitală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii integrate avansate în electronica│ │ │ │ │ ││ │ │auto │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii multimedia în aplicații de │ │ │ │ │ ││ │ │biometrie și securitatea informației │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii multimedia pentru aplicații │ │ │ │ │ ││ │ │medicale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii multimedia pentru producția de │ │ │ │ │ ││ │ │conținut în domeniul audiovizualului și │ │ │ │ │ ││ │ │comunicațiilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii software avansate pentru │ │ │ │ │ ││ │ │comunicații │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Telecomunicații │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Inginerie aerospațială │Avionică și navigație aerospațială │București │română │ IF │ 120 │ 250││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria transportului aerian/Air transport│ │ │ │ │ ││ │ │engineering │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie și management aerospațial │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management aeronautic │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Propulsie aerospațială și protecția mediului│București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme holistice spațiale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Structuri aeronautice și spațiale │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Ingineria autovehiculelor│Cercetare și dezvoltare în ingineria │ │ │ │ │ ││ │ │autovehiculelor │București │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sistem integrat om-autovehicul-mediu │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme și tehnologii avansate în domeniul │ │ │ │ │ ││ │ │autovehiculelor │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Ingineria transporturilor│Logistica transporturilor │București │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management în transporturi │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Transport și trafic urban │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Biotehnologii │Biocombustibili, biorafinării și tehnologii │ │ │ │ │ ││ │ │conexe │București │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biotehnologii │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Ingineria produselor │Ingineria și managementul procesării și │ │ │ │ │ ││ │alimentare │păstrării produselor agroalimentare │București │română │ IF │ 120 │ 50││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii avansate în industria alimentară │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Calculatoare și │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologia informației │Administrarea bazelor de date │București │română │ IF │ 120 │ 750││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arhitecturi avansate de calculatoare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Artificial Intelligence/Inteligență │ │ │ │ │ ││ │ │artificială │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biomedical Informatics/Informatică │ │ │ │ │ ││ │ │biomedicală │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │e-Guvernare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Grafică, multimedia și realitate virtuală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Imagistică, bioinformatică și sisteme │ │ │ │ │ ││ │ │complexe │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria sistemelor internet │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management în tehnologia informației │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management, innovation et technologies des │ │ │ │ │ ││ │ │systemes collaboratifs/Management, inovare │ │ │ │ │ ││ │ │și tehnologii de sisteme colaborative │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Parallel and distributed computer systems/ │ │ │ │ │ ││ │ │Sisteme de calcul paralele și distribuite │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Securitatea rețelelor informatice complexe │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Servicii software avansate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme inteligente și vederea artificială │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Software Engineering/Ingineria sistemelor de│ │ │ │ │ ││ │ │programe │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme avansate de securitate/Advanced │ │ │ │ │ ││ │ │cybersecurity │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme de programe financiare/Financial │ │ │ │ │ ││ │ │Computing │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 11│Ingineria sistemelor │Arhitecturi orientate pe servicii pentru │ │ │ │ │ ││ │ │întreprinderi │București │română │ IF │ 120 │ 500││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Automatică și informatică industrială │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Control avansat și sisteme în timp real │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul și protecția informației │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Prelucrări complexe de semnal în aplicații │ │ │ │ │ ││ │ │multimedia │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Service engineering and management/Ingineria│ │ │ │ │ ││ │ │și managementul serviciilor │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme informatice în medicină │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme informatice integrate avansate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme inteligente de conducere │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici avansate în domeniul sistemelor și │ │ │ │ │ ││ │ │semnalelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme complexe/Complex systems │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme cyber-fizice/Cyber physical systems │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 12│Inginerie mecanică │Cercetarea, proiectarea și testarea │ │ │ │ │ ││ │ │sistemelor biotehnice │București │română │ IF │ 120 │ 750││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Consultanță în proiectarea sistemelor │ │ │ │ │ ││ │ │mecanice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Controlul zgomotelor și vibrațiilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea riscului, siguranței și │ │ │ │ │ ││ │ │integrității echipamentelor sub presiune │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fenomene de interacțiune vehicul-cale de │ │ │ │ │ ││ │ │rulare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria calității și mediului în │ │ │ │ │ ││ │ │industriile de proces │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul sistemelor și │ │ │ │ │ ││ │ │echipamentelor termice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie și proiectare asistate de │ │ │ │ │ ││ │ │calculator pentru mașini și structuri │ │ │ │ │ ││ │ │mecanice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Mecanică de precizie │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modelarea și simularea sistemelor mecanice │ │ │ │ │ ││ │ │mobile │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Reabilitarea structurilor, materialelor și │ │ │ │ │ ││ │ │mediului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Siguranța și integritatea structurilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme hidraulice și pneumatice avansate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Termomecanica echipamentelor pentru procese │ │ │ │ │ ││ │ │industriale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Vehicule feroviare de mare viteză │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Concepție integrată în ingineria mecanică │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 13│Inginerie industrială │Concepție și management în productică │București │română │ IF │ 120 │ 750││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Conception integree des systemes │ │ │ │ │ ││ │ │technologiques/Concepția integrată a │ │ │ │ │ ││ │ │sistemelor tehnologice │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Design industrial și produse inovative │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Echipamente pentru terapii de recuperare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea calității materialelor și │ │ │ │ │ ││ │ │produselor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Grafică inginerească și design │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingenierie des systemes industrieles/ │ │ │ │ │ ││ │ │Ingineria sistemelor industriale │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria calității │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria nanostructurilor și proceselor │ │ │ │ │ ││ │ │neconvenționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria proiectării și fabricării │ │ │ │ │ ││ │ │produselor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria securității și sănătății în muncă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul proceselor de │ │ │ │ │ ││ │ │sudare și control │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie avansată asistată de calculator │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Logistică industrială │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul întreprinderilor industriale │ │ │ │ │ ││ │ │virtuale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Mașini și sisteme de producție │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii și sisteme poligrafice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie industrială/Industrial Engineering│București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 14│Științe inginerești │Biomateriale metalice │București │română │ IF │ 120 │ 500││ │aplicate ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fotonică și materiale avansate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingenierie des systemes integres avances/ │ │ │ │ │ ││ │ │Ingineria sistemelor integrate avansate │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și aplicațiile laserilor și │ │ │ │ │ ││ │ │acceleratorilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie de mentenanță pentru ELI - NP │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie medicală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Logică matematică și aplicații │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modele de decizie, risc și prognoză │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Optometrie avansată │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii optice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teoria codării și stocării informației │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme dinamice optimale și modele │ │ │ │ │ ││ │ │economico-financiare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biomateriale inteligente și aplicații/Smart │ │ │ │ │ ││ │ │biomaterials and applications │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 15│Mecatronică și robotică │Mecatronică avansată (interdisciplinar cu │ │ │ │ │ ││ │ │domeniul: Inginerie mecanică) │București │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Robotică (interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ ││ │ │Inginerie mecanică) │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 16│Ingineria materialelor │Obținerea, procesarea și caracterizarea │ │ │ │ │ ││ │ │nanomaterialelor metalice │București │română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sinteza și procesarea materialelor metalice │ │ │ │ │ ││ │ │speciale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Știința și expertizarea materialelor │ │ │ │ │ ││ │ │metalice avansate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Știința și managementul testării │ │ │ │ │ ││ │ │materialelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Substanțe, materiale și sisteme │ │ │ │ │ ││ │ │biocompatibile │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici avansate pentru procesarea │ │ │ │ │ ││ │ │materialelor metalice │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 17│Ingineria mediului │Controlul analitic al calității mediului și │ │ │ │ │ ││ │ │tehnici de depoluare │București │română │ IF │ 120 │ 400││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria mediului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria mediului în energetică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria mediului și managementul │ │ │ │ │ ││ │ │calității în domeniul feroviar │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul sistemelor │ │ │ │ │ ││ │ │biotehnice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie și management în protecția │ │ │ │ │ ││ │ │mediului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul mediului și dezvoltare durabilă│București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Protecția mediului în industria materialelor│ │ │ │ │ ││ │ │metalice │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 18│Inginerie și management │Antreprenoriat industrial │București │română │ IF │ 120 │ 800││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Antreprenoriat, managementul și ingineria │ │ │ │ │ ││ │ │afacerilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Business Administration and Engineering/ │ │ │ │ │ ││ │ │Administrarea și ingineria afacerilor │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Calitate în inginerie și managementul │ │ │ │ │ ││ │ │afacerilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Calitatea produselor și serviciilor │ │ │ │ │ ││ │ │industriale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Entwicklung und Organisation mechatronischer│ │ │ │ │ ││ │ │Systeme/Dezvoltarea și organizarea │ │ │ │ │ ││ │ │sistemelor mecatronice │București │germană │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Excelență sustenabilă și leadership în │ │ │ │ │ ││ │ │industrie/Nachhaltige Geschaftsexzellenz und│ │ │ │ │ ││ │ │Leadership in der Industrie │București │germană │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geschafts-und Industrieverwaltung/ │ │ │ │ │ ││ │ │Administrarea și ingineria afacerilor în │ │ │ │ │ ││ │ │industrie │București │germană │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria managerială a sistemelor tehnice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria resurselor umane în organizațiile │ │ │ │ │ ││ │ │industriale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul producerii │ │ │ │ │ ││ │ │materialelor metalice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul proiectelor │ │ │ │ │ ││ │ │complexe │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul sistemelor de │ │ │ │ │ ││ │ │afaceri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie economică în activități │ │ │ │ │ ││ │ │industriale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie economică și managementul │ │ │ │ │ ││ │ │afacerilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Innovation and integrative technology/ │ │ │ │ │ ││ │ │Tehnologii integrate operative │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul sistemelor energetice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Marketing industrial │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul facilităților │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management of the Digital Entreprise/ │ │ │ │ │ ││ │ │Managementul întreprinderilor digitale │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 19│Științe ale comunicării │Comunicare managerială │București │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Technologies de la traduction automatique/ │ │ │ │ │ ││ │ │Tehnologia traducerii automate │București │franceză│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 20│Relații internaționale și│ │ │ │ │ │ ││ │studii europene │Studii culturale europene │București │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 21│Economie │Politici economice europene │București │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 22│Științe ale educației │Consilierea și managementul carierei în │ │ │ │ │ ││ │ │domeniul profesional și tehnic │București │română │ IF │ 120 │ 200││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul organizațiilor educaționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe chimice în educație continuă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științele vieții și ecologie │București │română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Inginerie civilă și │ │ │ │ │ │ ││ │instalații │Dezvoltare durabilă │București │română │ IF │ 120 │ 800││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dezvoltarea urbană și regională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Eficiența energetică a instalațiilor din │ │ │ │ │ ││ │ │clădiri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Eficiența energetică a instalațiilor din │ │ │ │ │ ││ │ │clădiri/ Efficacite energetique des │ │ │ │ │ ││ │ │installations techniques du bâtiment │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Energie, confort și dezvoltare durabilă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Infrastructuri durabile de transport │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria clădirilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria infrastructurii transporturilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie geotehnică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie hidraulică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie hidraulică și protecția mediului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie structurală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie structurală/Ingenierie des │ │ │ │ │ ││ │ │structures │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie structurală/Structural engineering│București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Interacțiuni în mediul construit/ │ │ │ │ │ ││ │ │Interactions in the built environment │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Poduri și tuneluri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Proiectarea construcțiilor civile și │ │ │ │ │ ││ │ │industriale în zone seismice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologia și managementul lucrărilor de │ │ │ │ │ ││ │ │construcții │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii performante pentru protecția │ │ │ │ │ ││ │ │mediului urban │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Inginerie geodezică │Geomatică │București │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Planificare spațială și GIS pentru │ │ │ │ │ ││ │ │dezvoltare durabilă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Prelucrarea și analiza datelor geospațiale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme informaționale în cadastru și │ │ │ │ │ ││ │ │publicitate imobiliară │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Inginerie mecanică │Echipamente pentru dezafectarea/demolarea │ │ │ │ │ ││ │ │construcțiilor și reciclarea materialelor │București │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul și gestionarea situațiilor de │ │ │ │ │ ││ │ │urgență │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme mecanice avansate │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Inginerie și management │Managementul proiectelor în construcții │București │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Științe ale educației │Management educațional │București │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și consiliere educațională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii didactice asistate de calculator │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniul: Inginerie │ │ │ │ │ ││ │ │civilă și instalații) │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Filologie │Traducere și interpretare specializată │București │română │ IF │ 120 │ 50│├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Urbanism │Amenajarea teritoriului și dezvoltare │ │ │ │ │ ││ │ │regională │București │română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management urban pentru orașe competitive │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Mobilitate urbană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Peisaj și teritoriu │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Proiectare urbană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Urbanism și politici publice │București │română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Agronomie │Agricultură durabilă │București │română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ │ │Ameliorarea plantelor și producerea de │ │ │ │ │ ││ │ │sămânță │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Consultanță agricolă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Exploatarea sistemelor tehnice pentru │ │ │ │ │ ││ │ │agricultură │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul și expertiza fondului funciar │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Protecția agroecosistemelor și expertiză │ │ │ │ │ ││ │ │fitosanitară │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Horticultură │Managementul conservării biodiversității │București │română │ IF │ 120 │ 200││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modelarea și conservarea peisajului vegetal │ │ │ │ │ ││ │ │urban │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe horticole ecologice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii integrate de obținere și │ │ │ │ │ ││ │ │valorificare a produselor horticole │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii performante, management și │ │ │ │ │ ││ │ │marketing vitivinicol │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Inginerie și management │ │ │ │ │ │ ││ │în agricultură și │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare rurală │Agribusiness │București │română │ IF │ 120 │ 400││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Agribusiness │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management în agroturism și alimentație │ │ │ │ │ ││ │ │publică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management în agroturism și alimentație │ │ │ │ │ ││ │ │publică │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și audit intern │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și dezvoltare rurală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și dezvoltare rurală │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul calității și inovației în │ │ │ │ │ ││ │ │domeniul agroalimentar │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul fermei și dezvoltarea │ │ │ │ │ ││ │ │afacerilor agricole/ Farm Management and │ │ │ │ │ ││ │ │Agribusiness Development │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul industriei ospitalității rurale│ │ │ │ │ ││ │ │/Management of Rural Hospitality Industry │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Biotehnologii │Aplicații moderne ale biotehnologiilor în │ │ │ │ │ ││ │ │agricultură │București │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biotehnologie și siguranță alimentară │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biotehnologii în industria farmaceutică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biotehnologii în protecția mediului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biotehnologie și antreprenoriat/ │ │ │ │ │ ││ │ │Biotechnology and entrepreneurship │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Ingineria produselor │Biosecuritatea produselor alimentare │București │română │ IF │ 120 │ 200││ │alimentare ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Controlul și expertiza alimentelor │ │ │ │ │ ││ │ │ecologice, Halal și Kosher │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Expertiza produselor agroalimentare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii speciale în industria alimentară │București │română │ IF │ 90 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Siguranța și biosecuritatea produselor │ │ │ │ │ ││ │ │alimentare/Food safety and biosecurity │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Zootehnie │Antreprenoriat în producțiile animaliere │București │română │ IF │ 120 │ 55││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Proiectarea și dezvoltarea fermelor │ │ │ │ │ ││ │ │zootehnice │București │română │ IF │ 90 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Ingineria mediului │Geomatică pentru ingineria mediului │București │română │ IF │ 120 │ 175││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și protecția mediului în spațiul │ │ │ │ │ ││ │ │rural │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și protecția mediului în spațiul │ │ │ │ │ ││ │ │rural │București │română │ IFR │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Inginerie și management │Managementul investițiilor în ecosisteme │București │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Științe ale educației │Managementul formării continue în │ │ │ │ │ ││ │ │învățământul agronomic (interdisciplinar cu │ │ │ │ │ ││ │ │domeniul: Inginerie și management în │ │ │ │ │ ││ │ │agricultură și dezvoltare rurală) │București │română │ IF │ 120 │ 50│├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Matematică │Algebră, geometrie și criptografie │București │română │ IF │ 120 │ 350││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Algebră, geometrie și criptografie/Algebra, │ │ │ │ │ ││ │ │Geometry and Cryptography │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile│ │ │ │ │ ││ │ │Informatică, Farmacie) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Matematici financiare, analiză matematică și│ │ │ │ │ ││ │ │modelare matematică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Analiză matematică și aplicații │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Probabilități și statistică în finanțe și │ │ │ │ │ ││ │ │științe │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Informatică │Algoritmi și bioinformatică │București │română │ IF │ 120 │ 400││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Baze de date și tehnologii WEB │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Baze de date și tehnologii WEB │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie software │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inteligență artificială │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Programare declarativă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme distribuite │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Securitate și logică aplicată │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Fizică │Fizica atomului, nucleului, particulelor │ │ │ │ │ ││ │ │elementare, astrofizică și aplicații │București │română │ IF │ 120 │ 500││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fizica atomului, nucleului, particulelor │ │ │ │ │ ││ │ │elementare, astrofizică și aplicații/ │ │ │ │ │ ││ │ │Physics of atom, nucleus and elementary │ │ │ │ │ ││ │ │particles, Astrophysics and applications │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fizica materialelor avansate și │ │ │ │ │ ││ │ │nanostructuri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fizica materialelor avansate și │ │ │ │ │ ││ │ │nanostructuri/Physics of advanced materials │ │ │ │ │ ││ │ │and nanostructures │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fizică medicală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fizica mediului și a polimerilor ecologici │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fizică teoretică și computațională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fizică teoretică și computațională/ │ │ │ │ │ ││ │ │Theoretical and computational physics │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Optică, laseri și aplicații │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Surse de energie regenerabile și alternative│ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniul: Chimie) │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Chimie │Abordarea integrată a științelor naturii │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniile: Biologie, │ │ │ │ │ ││ │ │Fizică) │București │română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biomolecule │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Chimia materialelor avansate │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Chimia materialelor avansate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Chimia medicamentelor și produselor │ │ │ │ │ ││ │ │cosmetice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Chimie didactică │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Geografie │Climatologie și resurse de apă │București │română │ IF │ 120 │ 350││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dezvoltare teritorială inteligentă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geodemografie și vulnerabilități socio- │ │ │ │ │ ││ │ │teritoriale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geografie aplicată și dezvoltare regională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geomorfologie și cartografie cu elemente de │ │ │ │ │ ││ │ │cadastru │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gestiunea spațiului turistic și servicii de │ │ │ │ │ ││ │ │ospitalitate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul dezastrelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul resurselor și activităților │ │ │ │ │ ││ │ │turistice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Planificare teritorială și managementul │ │ │ │ │ ││ │ │localităților urbane și rurale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme informaționale geografice │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Știința mediului │Evaluarea integrată a stării mediului │București │română │ IF │ 120 │ 250││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul integrat al capitalului natural│București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici de mediu pentru dezvoltarea │ │ │ │ │ ││ │ │durabilă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Poluarea chimică a mediului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Riscurile mediului aerian în sănătate/Air- │ │ │ │ │ ││ │ │environment risks and health response │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sustenabilitatea sistemelor socioecologice │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Inginerie geologică │Evaluarea bazinelor de sedimentare și a │ │ │ │ │ ││ │ │resurselor minerale │București │română │ IF │ 120 │ 250││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geobiologie aplicată în conservarea │ │ │ │ │ ││ │ │patrimoniului natural și cultural │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ ││ │ │Știința mediului) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geofizică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geofizică aplicată/Applied geophysics │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie geologică și geotehnică ambientală│București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Biologie │Antropologie evoluționistă │București │română │ IF │ 120 │ 550││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biochimie aplicată și biologie moleculară │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biochimie și biologie moleculară │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Bioinformatică aplicată în științele vieții/│ │ │ │ │ ││ │ │Applied bioinformatics for life science │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biologie medicală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biologie sistemică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biotehnologie microbiană și genetică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fiziologie celulară și biofizica membranelor│București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Genetică aplicată și biotehnologie │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul calității în laboratoarele │ │ │ │ │ ││ │ │medicale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Microbiologie aplicată și imunologie │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Neurobiologie │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Taxonomie și biodiversitate │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Drept │Achiziții publice, concesiuni, parteneriat │ │ │ │ │ ││ │ │public-privat │București │română │ IF │ 60 │ 600││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arbitrajul internațional │București │engleză │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Carieră judiciară │București │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Drept fiscal │București │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Drept internațional public │București │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Drept privat │București │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dreptul afacerilor │București │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dreptul muncii, relații de muncă și │ │ │ │ │ ││ │ │industriale │București │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dreptul Uniunii Europene │București │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dreptul urbanismului și al amenajării │ │ │ │ │ ││ │ │teritoriului │București │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Master profesional de drept european și │ │ │ │ │ ││ │ │internațional al afacerilor │București │franceză│ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe penale │București │română │ IF │ 60 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Științe administrative │Administrarea relațiilor publice și │ │ │ │ │ ││ │ │asistență managerială │București │română │ IF │ 120 │ 400││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea resurselor instituțiilor │ │ │ │ │ ││ │ │culturale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea și dezvoltarea resurselor │ │ │ │ │ ││ │ │umane │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrație publică și eficiența │ │ │ │ │ ││ │ │sistemului administrativ │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrație și politici publice în Uniunea│ │ │ │ │ ││ │ │Europeană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul crizelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul informației și al documentelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul restaurării și valorificării │ │ │ │ │ ││ │ │patrimoniului cultural │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 11│Științe ale comunicării │Campanii de comunicare în publicitate și │ │ │ │ │ ││ │ │relații publice │București │română │ IF │ 120 │ 850││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare corporativă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare corporativă │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare și resurse umane │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Consultanță și expertiză în publicitate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gestionarea informației în societatea │ │ │ │ │ ││ │ │contemporană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Jurnalism politic │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Jurnalism tematic │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Jurnalism tematic │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul instituțiilor mass-media │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, │ │ │ │ │ ││ │ │developpement, societe │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Media, comunicare publică și globalizare │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modele de comunicare și relații publice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Producție multimedia și audiovideo │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teorii și metode de cercetare în științele │ │ │ │ │ ││ │ │comunicării │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 12│Sociologie │Antropologie, dezvoltare comunitară și │ │ │ │ │ ││ │ │regională │București │română │ IF │ 120 │ 900││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cercetare în sociologie/Research in │ │ │ │ │ ││ │ │sociology │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cercetare sociologică avansată │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare interculturală │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare, mass-media și societate │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Devianță socială și criminalitate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management intercultural │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul resurselor umane │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici publice și management în │ │ │ │ │ ││ │ │administrația publică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sociologia consumului și marketing │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sociologie și managementul îmbătrânirii │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu Asistență socială) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sondaje de opinie, marketing și publicitate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii de securitate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii de securitate │București │română │ IFR │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 13│Asistență socială │Consiliere în asistența socială │București │română │ IF │ 120 │ 375││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Grupuri de risc și servicii sociale de │ │ │ │ │ ││ │ │suport │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul serviciilor sociale și de │ │ │ │ │ ││ │ │sănătate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Prevenirea și combaterea consumului ilicit │ │ │ │ │ ││ │ │de droguri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Probațiune │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 14│Relații internaționale și│Relații internaționale │București │română │ IF │ 120 │ 150││ │studii europene ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii europene │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici diplomatice │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 15│Științe politice │Politică comparată │București │engleză │ IF │ 120 │ 225││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politică europeană și românească │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politica în Europa. State, frontiere și │ │ │ │ │ ││ │ │societăți │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politicile egalității de șanse în context │ │ │ │ │ ││ │ │românesc și european │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politicile egalității de șanse în context │București │română/ │ │ │ ││ │ │românesc și european │ │franceză│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 16│Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (interdisciplinar │ │ │ │ │ ││ │ │cu domeniul: Sociologie) │București │engleză │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor mici și mijlocii │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor/Executive master in│ │ │ │ │ ││ │ │business administration │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Consultanță în afaceri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Consultanță în afaceri/Business consulting │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economie comportamentală/Behavioural │ │ │ │ │ ││ │ │economics (interdisciplinar cu domeniul │ │ │ │ │ ││ │ │Psihologie) │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 17│Marketing │Marketing strategic și managementul │ │ │ │ │ ││ │ │vânzărilor │București │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 18│Psihologie │Evaluare și intervenție psihologică în │ │ │ │ │ ││ │ │domeniul educațional │București │română │ IF │ 120 │ 550││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea, consilierea și psihoterapia │ │ │ │ │ ││ │ │copilului, cuplului și a familiei │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul formării psihologilor în │ │ │ │ │ ││ │ │psihologia muncii, transporturilor și │ │ │ │ │ ││ │ │serviciilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială │ │ │ │ │ ││ │ │unificatoare (PEU) și dezvoltare personală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihologia muncii, transporturilor și │ │ │ │ │ ││ │ │serviciilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihologia sănătății - cercetare clinică și │ │ │ │ │ ││ │ │optimizare comportamentală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihologie aplicată în domeniul securității │ │ │ │ │ ││ │ │naționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihologie clinică - evaluare și intervenție│ │ │ │ │ ││ │ │terapeutică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihologie organizațională și managementul │ │ │ │ │ ││ │ │resurselor umane │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihotraumatologie și asistare psihologică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sănătate ocupațională și performanță în │ │ │ │ │ ││ │ │organizații │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sănătate ocupațională și performanța │ │ │ │ │ ││ │ │resursei umane │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 19│Științe ale educației │Consiliere școlară │București │română │ IFR │ 120 │ 800││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Consiliere școlară și dezvoltarea carierei │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Educație presecundară. Politici și strategii│ │ │ │ │ ││ │ │de dezvoltare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Educație timpurie (interdisciplinar cu │ │ │ │ │ ││ │ │domeniul Psihologie) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Formarea formatorilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Învățare, inovare și coaching în educație │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management educațional │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management educațional │Buzău │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management educațional │Focșani │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul și evaluarea organizațiilor și │ │ │ │ │ ││ │ │programelor educaționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Mentoratul în educație │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Pedagogii alternative și arta teatrală în │ │ │ │ │ ││ │ │educație (interdisciplinar cu domeniul │ │ │ │ │ ││ │ │Teatru și artele spectacolului) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihopedagogia școlii incluzive │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Strategii inovative de învățare. Masterat │ │ │ │ │ ││ │ │didactic │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologia informației și a comunicațiilor │ │ │ │ │ ││ │ │în educație │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii informatice și de comunicații în │ │ │ │ │ ││ │ │educație (interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ ││ │ │Calculatoare și tehnologia informației) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Terapia logopedică în procesele de │ │ │ │ │ ││ │ │comunicare │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 20│Filologie │Cultură și civilizație ebraică │București │română │ IF │ 120 │ 1000││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cultura și limbajul organizațiilor europene │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Didactici ale disciplinelor filologice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Etnologie, antropologie culturală și folclor│București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Formarea interpreților de conferință │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Lingvistica limbii engleze. Metode și │ │ │ │ │ ││ │ │aplicații │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Spațiul islamic: societăți, culturi, │ │ │ │ │ ││ │ │mentalități │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Strategii comunicaționale interculturale - │ │ │ │ │ ││ │ │literare și lingvistice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii americane │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii avansate în lingvistică - Structura │ │ │ │ │ ││ │ │și funcționarea limbii române │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii culturale balcanice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii culturale britanice │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii est asiatice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii franceze și francofone │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii literare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii literare românești │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teoria literaturii și literatură comparată │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teoria și practica editării │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Traducere specializată și studii │ │ │ │ │ ││ │ │terminologice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Traducerea textului literar contemporan │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Traductologie latino romanică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii hispanice/Master de estudio │ │ │ │ │ ││ │ │hispanicos │București │spaniolă│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 21│Filosofie │Etică aplicată în societate, afaceri și │ │ │ │ │ ││ │ │organizații │București │română │ IF │ 120 │ 450││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Filosofie analitică │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Filosofie, politică și economie/Philosophy, │ │ │ │ │ ││ │ │politics and economics │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Globalizare și diplomație culturală │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istoria și circulația ideilor filosofice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istoria și filosofia științei │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Program masteral în științe cognitive - Open│ │ │ │ │ ││ │ │mind │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii de dezvoltare internațională și etica│ │ │ │ │ ││ │ │relațiilor internaționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii europene și etica relațiilor │ │ │ │ │ ││ │ │internaționale │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 22│Istorie │Diplomație și politică sec. XIX-XXI │București │română │ IFR │ 120 │ 450││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Experimente ale modernității │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Interfețe culturale în preistorie și │ │ │ │ │ ││ │ │antichitate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istoria artei și filosofia culturii │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniul Filosofie) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istoria comunismului în România │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istoria ideilor, mentalităților și culturii │ │ │ │ │ ││ │ │de masă (sec. XIX-XXI) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istoria și practica relațiilor │ │ │ │ │ ││ │ │internaționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istorie digitală și informatizarea │ │ │ │ │ ││ │ │patrimoniului cultural │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istorie și civilizație │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istorie și politică militară în România │ │ │ │ │ ││ │ │secolelor XIX-XXI │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istorie, resurse culturale și patrimoniu în │ │ │ │ │ ││ │ │societatea contemporană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul bunurilor culturale și turism │ │ │ │ │ ││ │ │cultural │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politică și societate în secolul al XX-lea │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii medievale (interdisciplinar cu │ │ │ │ │ ││ │ │domeniul Filologie) │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 23│Teologie │Artă sacră în contemporaneitate │București │română │ IF │ 120 │ 550││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Asistența socială a bisericii │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare biblică și eclesială │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare și comuniune eclezială în spațiul│ │ │ │ │ ││ │ │ortodox │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Doctrină și cultură creștină │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Exegeză și ermineutică biblică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istorie și tradiție creștină │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Pastorație și viață liturgică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Patrimoniu creștin european │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii religioase și educație creștină │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teologia și misiunea socială a bisericii │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teologie baptistă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Turism și patrimoniu religios │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 24│Studii culturale │Cultură și politică în context european și │ │ │ │ │ ││ │ │internațional │București │română │ IF │ 120 │ 250││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Societate, multimedia, spectacol (SMS) │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniile Arhitectură, │ │ │ │ │ ││ │ │Filologie) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii culturale Slave; Rusia și țările │ │ │ │ │ ││ │ │slave din Europa Centrală și de Est │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii religioase - Texte și tradiții │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniul Filologie) │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teoria și practica imaginii (TPI) │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniile Arhitectură, │ │ │ │ │ ││ │ │Filologie) │București │română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Medicină │Biofizică medicală și biotehnologie celulară│ București│română │ IF │ 120 │ 200││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cercetări și intervenții operaționale în │ │ │ │ │ ││ │ │managementul serviciilor medico-sociale și │ │ │ │ │ ││ │ │al sănătății publice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Îngrijiri specifice ale lăuzei și nou- │ │ │ │ │ ││ │ │născutului la domiciliu │București │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Nutriție și siguranță alimentară │București │română │ IF │ 90 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Drept │Drept antreprenorial │București │română │ IF │ 120 │ 75│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Științe administrative │Administrație publică europeană │București │engleză │ IF │ 120 │ 225││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrație publică și integrare europeană│București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrație și management public │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul instituțiilor publice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul resurselor umane în sectorul │ │ │ │ │ ││ │ │public │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │București │engleză │ IF │ 120 │ 1065││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor comerciale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor în turism │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Antreprenoriat și administrarea afacerilor │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Antreprenoriat și administrarea afacerilor │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Antreprenoriat și administrarea afacerilor │București │germană │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Antreprenoriat și administrarea afacerilor, │ │ │ │ │ ││ │ │în domeniul energiei │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Business │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cercetare în afaceri │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geopolitică și afaceri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și marketing în turism │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul calității │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul calității, expertize și │ │ │ │ │ ││ │ │protecția consumatorului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │MBA Româno-Canadian │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │MBA Româno-Francez INDE │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │MBA Româno-Francez INDE │București │engleză │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │MBA Româno-German "Management │ │ │ │ │ ││ │ │antreprenorial" │București │germană │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Excelență în business și servicii/Excellence│ │ │ │ │ ││ │ │in business and services │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Cibernetică și statistică│Analiza afacerilor și controlul performanței│ │ │ │ │ ││ │ │întreprinderii │București │română │ IF │ 120 │ 175││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cibernetică și economie cantitativă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Statistică │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Informatică economică │Baze de date-suport pentru afaceri │București │română │ IF │ 120 │ 400││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │E-Business │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Informatică economică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul informatizat al proiectelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Securitatea informatică │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme informatice pentru managementul │ │ │ │ │ ││ │ │resurselor și proceselor economice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii informatice ale societății │ │ │ │ │ ││ │ │cunoașterii │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Contabilitate │Analiză financiară și evaluare │București │română │ IF │ 120 │ 1030││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Audit financiar și consiliere │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Business Services │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cercetare în contabilitate și informatică de│ │ │ │ │ ││ │ │gestiune │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Concepte și practici de audit la nivel │ │ │ │ │ ││ │ │național și internațional │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Contabilitate internațională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Contabilitate și audit în instituții bancare│ │ │ │ │ ││ │ │și financiare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Contabilitate, audit și informatică de │ │ │ │ │ ││ │ │gestiune │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Contabilitate, audit și informatică de │ │ │ │ │ ││ │ │gestiune │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Contabilitate, control și expertiză │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Contabilitatea afacerilor │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Contabilitatea și fiscalitatea entităților │ │ │ │ │ ││ │ │economice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Criminologie economico-financiară │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economia proprietăților imobiliare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul informației contabile │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme informaționale în contabilitate și │ │ │ │ │ ││ │ │audit │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici contabile și financiare de gestiune │ │ │ │ │ ││ │ │a afacerilor │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Economie │Analize și strategii economice │București │română │ IF │ 120 │ 460││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare în afaceri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economia și administrarea afacerilor │ │ │ │ │ ││ │ │agroalimentare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economia și conducerea organizațiilor │ │ │ │ │ ││ │ │educaționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economie ecologică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economie europeană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul proiectelor de dezvoltare │ │ │ │ │ ││ │ │rurală și regională │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Finanțe │Bănci și asigurări │București │română │ IF │ 120 │ 675││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Bănci și politici monetare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cercetări avansate în finanțe │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Finanțe aplicate/Master of Applied Finance │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Finanțe corporative │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Finanțe și bănci - DOFIN │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Finanțe și opțiuni publice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fiscalitate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management financiar și investiții │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul riscului și asigurări │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul sistemelor bancare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │MBA în management financiar ASE-UNic │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici actuariale │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Management │Consultanță în management și dezvoltarea │ │ │ │ │ ││ │ │afacerilor │București │română │ IF │ 120 │ 765││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dezvoltarea economică a întreprinderii │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și marketing internațional │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor │Piatra- │română │ IF │ 120 │ ││ │ │ │Neamț │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor mici și mijlocii │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor prin proiecte │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul proiectelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul resurselor umane │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul serviciilor de sănătate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul și evaluarea investițiilor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor/Business Management │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Marketing │Cercetare fundamentală de marketing │București │română │ IF │ 120 │ 810││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cercetări de marketing │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul marketingului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul relațiilor cu clienții │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul relațiilor cu clienții-EUCOREM │București │engleză/│ │ │ ││ │ │ │ │franceză│ │ │ ││ │ │ │ │/română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Marketing internațional │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Marketing online │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Marketing și comunicare în afaceri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Marketing și dezvoltare durabilă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Marketing și management în servicii publice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Marketing strategic │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Relații publice în marketing │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul relațiilor cu clienții/Customer│ │ │ │ │ ││ │ │Relationship Management │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 11│Economie și afaceri │Afaceri internaționale │București │română │ IF │ 120 │ 995││ │internaționale ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Competitivitate și sustenabilitate în mediul│ │ │ │ │ ││ │ │de afaceri global │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare de afaceri în limba engleză │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare de afaceri în limba franceză în │ │ │ │ │ ││ │ │context multicultural │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare în limba engleză pentru predare │ │ │ │ │ ││ │ │și cercetare economică │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Diplomație în economia internațională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economie internațională și afaceri europene │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economie și afaceri internaționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Logistică internațională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor internaționale │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor internaționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul fondurilor structurale ale │ │ │ │ │ ││ │ │Uniunii Europene │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul proiectelor internaționale │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul riscului financiar │ │ │ │ │ ││ │ │internațional │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul riscului în afaceri │ │ │ │ │ ││ │ │internaționale - Tranzacții comerciale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul riscului în afaceri │ │ │ │ │ ││ │ │internaționale - Tranzacții financiare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici de dezvoltare internațională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Traductologie și interpretariat în domeniul │ │ │ │ │ ││ │ │economic │București │română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Muzică │Educație muzicală contemporană și culturi │ │ │ │ │ ││ │ │muzicale religioase │București │română │ IF │ 120 │ 250││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Jazz și culturi muzicale pop │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sinteză muzicologică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Stil și limbaj compozițional │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Stilistică dirijorală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Stilistică interpretativă instrumentală și │ │ │ │ │ ││ │ │vocală │București │română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Arte vizuale │Artă murală │București │română │ IF │ 120 │ 330││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arte grafice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arte textile ambientale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ceramică-sticlă-metal │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Design de interior și pentru spațiul public │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Design de obiect și comunicații vizuale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Educație prin arte vizuale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fotografie și imagine dinamică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istorie și metodologie în cercetarea │ │ │ │ │ ││ │ │imaginii │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Metodologii de conservare și restaurare a │ │ │ │ │ ││ │ │patrimoniului artistic │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Spațiul scenografic │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Strategii de creație în pictură │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Strategii de modă și costum │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici și strategii de creație în sculptură│București │ română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Teatru și artele │Art - terapie prin teatru și artele │ │ │ │ │ ││ │spectacolului │spectacolului │București │română │ IF │ 120 │ 200││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arta actorului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Artă coregrafică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arta regizorului de teatru │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arta scenografului │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Coregrafie și performanță în dans │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Pedagogie teatrală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Scriere dramatică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teatrologie - Management și marketing │ │ │ │ │ ││ │ │cultural │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teatru de animație │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii digitale în spectacolul │ │ │ │ │ ││ │ │contemporan │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Design lumină și sunet în artele │ │ │ │ │ ││ │ │spectacolului │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Cinematografie și media │Arta imaginii de film │București │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arta montajului de film │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arta montajului și a sunetului de film │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arta regiei de film │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Arta sunetului de film │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Film de animație │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Filmologie │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Producție de film │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Scenaristică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Design pentru noile media/New media design │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Film documentar/Documentary film │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii interactive pentru arte │ │ │ │ │ ││ │ │performative și media/Interactive │ │ │ │ │ ││ │ │technologies for performing and media arts │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Știința sportului și │ │ │ │ │ │ ││ │educației fizice │Activități fizice adaptate │București │română │ IF │ 120 │ 400││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Educație fizică și activități motrice de │ │ │ │ │ ││ │ │timp liber │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și marketing în structurile, │ │ │ │ │ ││ │ │activitățile și evenimentele sportive │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Nutriție și remodelare corporală │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Performanță în sport │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Recuperare - reeducare motrică și somato- │ │ │ │ │ ││ │ │funcțională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Știința și tehnologiile educării │ │ │ │ │ ││ │ │motricității umane │București │română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Drept │Drept și guvernare europeană │București │română │ IF │ 120 │ 75││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dreptul colectivităților locale │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Științe administrative │Integritate publică și politici anticorupție│București │română │ IF │ 120 │ 450││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor publice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul sectorului public │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul sectorului public │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul sectorului public │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Puterea executivă și administrația publică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Puterea executivă și administrația publică │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Spațiul public european │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Spațiul public european │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii administrative europene │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii administrative europene │București │română │ IFR │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Științe ale comunicării │Brand management și comunicare corporatistă │București │română │ IF │ 120 │ 1275││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare audiovideo │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare interculturală și practici ale │ │ │ │ │ ││ │ │organizațiilor neguvernamentale │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare interculturală și practici ale │ │ │ │ │ ││ │ │organizațiilor neguvernamentale │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare managerială și resurse umane │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare managerială și resurse umane │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare politică. Marketing politic și │ │ │ │ │ ││ │ │electoral │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare și afaceri europene/Communication│ │ │ │ │ ││ │ │and EU affairs │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare și comportament organizațional │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare și guvernanță europeană │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare și publicitate │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare și relații publice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare și relații publice │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management educațional și comunicare │ │ │ │ │ ││ │ │instituțională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management educațional și comunicare │ │ │ │ │ ││ │ │instituțională │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și comunicare în afaceri │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și comunicare în afaceri │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management, dezvoltarea afacerilor și │ │ │ │ │ ││ │ │comunicare/Management, business development │ │ │ │ │ ││ │ │and communication │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul proiectelor │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul proiectelor │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul proiectelor │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Marketing, publicitate și relații publice │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Publicitate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Social media și marketing online │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Sociologie │Antropologie │București │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sociologie aplicată: devianță și ordine │ │ │ │ │ ││ │ │socială │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii fundamentale în sociologie │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii Roma │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii vizuale și societate │București │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Relații internaționale și│Masterat în studii latino-americane/Latin │ │ │ │ │ ││ │studii europene │american studies master │București │engleză │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Masterat în studii latino-americane/Master │ │ │ │ │ ││ │ │universitario de estudios latinos americanos│București │spaniolă│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Științe politice │Analiza și soluționarea conflictelor │București │română │ IF │ 120 │ 1180││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dezvoltare regională și cooperare │ │română/ │ │ │ ││ │ │internațională │București │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dezvoltare, cooperare internațională și │ │ │ │ │ ││ │ │ajutor umanitar │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Diplomație și negocieri internaționale │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea politicilor și a programelor │ │ │ │ │ ││ │ │publice europene │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Guvernare și societate │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și guvernare │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modelul european: economia socială europeană│București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politică și economie europeană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politică și economie europeană │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici de dezvoltare locală și regională │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici publice și integrare europeană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici publice și integrare europeană │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici publice și societate civilă │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici, gen și minorități │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Relații internaționale și integrare │ │ │ │ │ ││ │ │europeană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Relații internaționale și integrare │ │ │ │ │ ││ │ │europeană │București │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Securitate și diplomație/Security and │ │ │ │ │ ││ │ │diplomacy │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe politice │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii aprofundate de relații internaționale│ │ │ │ │ ││ │ │și integrare europeană │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii de muncă │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teorie și analiză politică │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Masterat în politică și societate europeană │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii de mediu și dezvoltare durabilă │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Management │Antreprenoriat și management strategic │București │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și branding corporativ │București │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și inovare digitală/ Management │ │ │ │ │ ││ │ │and digital innovation │București │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul programelor și investițiilor/ │ │ │ │ │ ││ │ │Programs and investments management │București │engleză │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Informatică │Programare avansată și baze de date │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Inginerie geodezică │Sisteme informaționale cadastrale și │ │ │ │ │ ││ │ │management imobiliar │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Inginerie electronică, │Sisteme electronice inteligente avansate │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 30││ │telecomunicații și │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologii informaționale│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Ingineria mediului │Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului│Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Drept │Instituții de drept privat │Alba Iulia│română │ IF │ 60 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe penale și criminalistică │Alba Iulia│română │ IF │ 60 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Științe administrative │Asistență managerială în sectoarele public │ │ │ │ │ ││ │ │și privat │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Sociologie │Dezvoltarea și managementul resurselor umane│Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 50││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Opera socială în instituțiile ecleziale │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Asistență socială │Proiectarea și managementul serviciilor │ │ │ │ │ ││ │ │sociale și de sănătate │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 75│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor în comerț, turism │ │ │ │ │ ││ │ │și servicii │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea dezvoltării regionale durabile│Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Contabilitate │Auditul și controlul agenților economici │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 150 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sistemul informațional contabil în asistarea│ │ │ │ │ ││ │ │deciziilor manageriale │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 11│Finanțe │Bănci, asigurări și piețe financiare │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 50││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fiscalitate și management financiar │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 12│Marketing │Marketing și promovarea vânzărilor │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 13│Științe ale educației │Management educațional │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihopedagogia educației timpurii și a │ │ │ │ │ ││ │ │școlarității mici │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 14│Filologie │Limbă, literatură și cultură engleză în │ │ │ │ │ ││ │ │context european │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 350││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Literatură și cultură românească în context │ │ │ │ │ ││ │ │european │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 15│Istorie │Cercetarea arheologică interdisciplinară │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cercetarea, conservarea și valorificarea │ │ │ │ │ ││ │ │patrimoniului istoric │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Identități regionale în Europa Central- │ │ │ │ │ ││ │ │Răsăriteană │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii muzeale și turism cultural │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 16│Teologie │Consiliere pastorală │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Mediere interculturală și interreligioasă │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teologie comparată │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Matematică │Modelare matematică în cercetare și │ │ │ │ │ ││ │ │didactică │Arad │engleză │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Informatică │Informatică aplicată în științe, tehnologie │ │ │ │ │ ││ │ │și economie │Arad │română │ IF │ 120 │ 50││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii avansate de informatică aplicată │Arad │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Ingineria produselor │ │ │ │ │ │ ││ │alimentare │Managementul calității produselor alimentare│Arad │română │ IF │ 120 │ 110│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Ingineria sistemelor │Automatizări și sisteme inteligente │Arad │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Inginerie industrială │Productica sistemelor industriale │Arad │română │ IF │ 120 │ 110│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Ingineria mediului │Evaluarea și controlul calității mediului │Arad │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Inginerie și management │Ingineria și managementul sistemelor tehnice│ │ │ │ │ ││ │ │complexe │Arad │română │ IF │ 120 │ 60│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Științe administrative │Administrație publică în context european │Arad │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Științe ale comunicării │Imagine mediatică și comunicare publică │Arad │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Asistență socială │Servicii de asistență socială │Arad │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 11│Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor în comerț și turism│Arad │română │ IF │ 120 │ 50││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Antreprenoriat și administrarea afacerilor │Arad │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 12│Contabilitate │Analiză economică, evaluare de active și │Arad │română/ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │engleză │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Expertiză contabilă și audit │Arad │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 13│Finanțe │Finanțe corporative │Arad │română │ IF │ 120 │ 100│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 14│Management │Management și finanțare în administrația │ │ │ │ │ ││ │ │publică │Arad │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Strategii și politici de management │Arad │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 15│Psihologie │Consiliere și evaluare psihologică │Arad │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 16│Științe ale educației │Pedagogie interactivă │Arad │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici și strategii ale formării │ │ │ │ │ ││ │ │competențelor pentru cariera didactică │Arad │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihopedagogia educației timpurii și a │ │ │ │ │ ││ │ │școlarității mici │Arad │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 17│Filologie │Limbă și literatură. Tendințe actuale │Arad │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii de limbă și literatură în spațiul │ │ │ │ │ ││ │ │anglo-saxon │Arad │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 18│Teologie │Doctrină și cultură creștină │Arad │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Pastorație și viață liturgică │Arad │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Teologie publică │Arad │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 19│Arte vizuale │Design și dezvoltare de produs │Arad │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 20│Știința sportului și │Activități motrice curriculare și │ │ │ │ │ ││ │educației fizice │extracurriculare │Arad │română │ IF │ 120 │ 50│├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Matematică │Matematică didactică │Bacău │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modele matematice și sisteme informatice în │ │ │ │ │ ││ │ │domeniul financiar-bancar │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Informatică │Informatică aplicată │Bacău │română │ IF │ 120 │ 50││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Informatică aplicată în științe și │ │ │ │ │ ││ │ │tehnologie │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Inginerie chimică │Chimia moleculelor bioactive - obținere, │ │ │ │ │ ││ │ │valorificare, controlul și asigurarea │ │ │ │ │ ││ │ │calității/ Chimie de molecules bioactives- │ │ │ │ │ ││ │ │obtention, valorisation, controle et │Bacău │română/ │ │ │ ││ │ │assurance de qualite │ │franceză│ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Materiale neconvenționale în biotehnologii │ │ │ │ │ ││ │ │moderne │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Inginerie energetică │Conducerea și informatizarea proceselor │ │ │ │ │ ││ │ │termo și electroenergetice │Bacău │română │ IF │ 90 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Echipamente și tehnologii moderne în │ │ │ │ │ ││ │ │energetică │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Ingineria produselor │Chimia și ingineria valorificării │ │ │ │ │ ││ │alimentare │bioresurselor (interdisciplinar cu domeniul │ │ │ │ │ ││ │ │Inginerie chimică) │Bacău │română │ IF │ 90 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Știința și ingineria produselor alimentare │ │ │ │ │ ││ │ │ecologice │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Calculatoare și │Tehnologia informației aplicată în industrie│ │ │ │ │ ││ │tehnologia informației │ │Bacău │română │ IF │ 120 │ 60│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Inginerie mecanică │Analiza structurilor mecanice │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniile Inginerie │ │ │ │ │ ││ │ │industrială, Inginerie și management) │Bacău │română │ IF │ 90 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul și optimizarea echipamentelor │ │ │ │ │ ││ │ │de proces │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Inginerie industrială │Managementul ciclului de viață al produsului│Bacău │română │ IF │ 90 │ 200││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul fabricației produselor │ │ │ │ │ ││ │ │industriale │Bacău │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul producției industriale │Bacău │română │ IF │ 90 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Strategii în asigurarea calității în │ │ │ │ │ ││ │ │industrie │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Mecatronică și robotică │Mecatronică avansată │Bacău │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Ingineria mediului │Controlul și monitorizarea calității │ │ │ │ │ ││ │ │mediului │Bacău │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Echipamente pentru reabilitare și tehnologii│ │ │ │ │ ││ │ │asistive (interdisciplinar cu domeniile │ │ │ │ │ ││ │ │Inginerie mecanică, Inginerie industrială, │ │ │ │ │ ││ │ │Mecatronică și robotică) │Bacău │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul protecției mediului în │ │ │ │ │ ││ │ │industrie │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 11│Inginerie și management │Managementul sistemelor industriale de │ │ │ │ │ ││ │ │producție și servicii │Bacău │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 12│Biologie │Biologie medicală │Bacău │română │ IF │ 120 │ 50││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Valorificarea resurselor biologice și │ │ │ │ │ ││ │ │protecția mediului │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 13│Științe ale comunicării │Comunicare în spațiul public │Bacău │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 14│Administrarea afacerilor │Managementul și administrarea afacerilor │ │ │ │ │ ││ │ │mici și mijlocii │Bacău │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 15│Contabilitate │Contabilitate, audit și informatică de │ │ │ │ │ ││ │ │gestiune │Bacău │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 16│Marketing │Marketing și comunicare în afaceri │Bacău │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 17│Științe ale educației │Strategii inovative în educație │Bacău │română │ IF │ 120 │ 60│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 18│Filologie │Cultură și literatură română │Bacău │română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Culturi și literaturi anglofone - Practici │Bacău │română/ │ │ │ ││ │ │discursive │ │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Discurs și comunicare │Bacău │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Limba engleză. Practici de comunicare │Bacău │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Limba franceză. Practici de comunicare │Bacău │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii lingvistice în limba engleză │Bacău │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 19│Știința sportului și │Activități motrice curriculare și de timp │ │ │ │ │ ││ │educației fizice │liber │Bacău │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Kinetoterapia în educarea și reeducarea │ │ │ │ │ ││ │ │funcțională │Bacău │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Performanță sportivă │Bacău │română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Matematică │Structuri matematice fundamentale │Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Informatică │Aplicații pentru telefonul mobil și │ │ │ │ │ ││ │ │tehnologii internet în E-business │Brașov │germană │ IF │ 120 │ 200││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii internet/Internet technologies │Brașov │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii moderne în ingineria sistemelor │ │ │ │ │ ││ │ │soft │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Inginerie civilă și │ │ │ │ │ │ ││ │instalații │Modernizare energetică în mediul construit │Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Inginerie electrică │Sisteme electrice avansate/Advanced │ │ │ │ │ ││ │ │Electrical Systems │Brașov │engleză │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Inginerie electronică, │Sisteme electronice și de comunicații │ │ │ │ │ ││ │telecomunicații și │integrate │Brașov │română │ IF │ 120 │ 70││ │tehnologii informaționale├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii, sisteme și aplicații pentru │ │ │ │ │ ││ │ │eActvități - eStart │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Ingineria autovehiculelor│Autovehiculul și mediul │Brașov │română │ IFR │ 120 │ 200││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Autovehiculul și tehnologiile viitorului │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie virtuală în proiectarea │ │ │ │ │ ││ │ │autovehiculelor │Brașov │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Securitate rutieră, transport și │ │ │ │ │ ││ │ │interacțiunea cu mediul │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Inginerie forestieră │Ecodesign de mobilier și restaurare │Brașov │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Structuri avansate din lemn și tehnologii │ │ │ │ │ ││ │ │inovative │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Silvicultură │Management și sisteme tehnice în exploatări │ │ │ │ │ ││ │ │forestiere │Brașov │română │ IF │ 120 │ 160││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul ecosistemelor forestiere │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Silvicultură multifuncțională/ │ │ │ │ │ ││ │ │Multiple purpose forestry │Brașov │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Inginerie și management │ │ │ │ │ │ ││ │în agricultură și │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare rurală │Management în ospitalitate și ecoagroturism │Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Ingineria produselor │Sisteme de procesare și controlul calității │ │ │ │ │ ││ │alimentare │produselor agroalimentare │Brașov │română │ IF │ 120 │ 60│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 11│Ingineria sistemelor │Sisteme avansate în automatică și tehnologii│ │ │ │ │ ││ │ │informatice │Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 12│Inginerie mecanică │Dezvoltarea și optimizarea sistemelor │ │ │ │ │ ││ │ │tehnice și tehnologice agroalimentare și │ │ │ │ │ ││ │ │turistice │Brașov │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ecobiotehnologii agricole și alimentare │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Simulare și testare în inginerie mecanică │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Metode practice integrate în ingineria │ │ │ │ │ ││ │ │sistemelor de propulsie/Practical integrated│ │ │ │ │ ││ │ │methods for propulsion systems │Brașov │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Simulare și testare în ingineria mecanică │Brașov │română │ IFR │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 13│Inginerie industrială │Design de produs pentru dezvoltare durabilă │Brașov │română/ │ │ │ ││ │ │și protecția mediului │ │engleză │ IF │ 120 │ 265││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria fabricației inovative │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria proceselor de fabricație avansate │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria securității și sănătății în muncă │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria sudării materialelor avansate │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul calității │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 14│Mecatronică și robotică │Informatica mediilor virtuale │Brașov │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme mecatronice pentru industrie și │ │ │ │ │ ││ │ │medicină │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 15│Ingineria materialelor │Ingineria și managementul materialelor │ │ │ │ │ ││ │ │avansate - metalice, ceramice și compozite │Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 16│Inginerie și management │Managementul afacerilor în industrie │Brașov │română │ IF │ 120 │ 60│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 17│Medicină │Managementul infecțiilor nosocomiale │Brașov │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul și strategiile îngrijirilor │ │ │ │ │ ││ │ │paliative │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul strategiilor preventive și │ │ │ │ │ ││ │ │politici de sănătate │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 18│Drept │Drept privat aprofundat │Brașov │română │ IF │ 120 │ 200││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Legislație europeană și carieră judiciară │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme și instituții de drept internațional│ │ │ │ │ ││ │ │și european │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe penale aprofundate │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 19│Sociologie │Gestiunea campaniilor de imagine │Brașov │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gestiunea și dezvoltarea resursei umane │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 20│Asistență socială │Asistență și dezvoltare comunitară │Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 21│Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor în turism │Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 22│Informatică economică │Sisteme informatice integrate pentru afaceri│Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 23│Contabilitate │Audit intern │Brașov │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici contabile, audit și control de │ │ │ │ │ ││ │ │gestiune │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 24│Finanțe │Management financiar-bancar │Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 25│Management │Management și strategii de afaceri │Brașov │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 26│Marketing │Politici și strategii de marketing │Brașov │română │ IF │ 120 │ 100│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 27│Economie și afaceri │ │ │ │ │ │ ││ │internaționale │Relații economice internaționale │Brașov │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 28│Psihologie │Psihologia muncii, organizațională și │ │ │ │ │ ││ │ │resurse umane │Brașov │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihologie clinică, consiliere psihologică │ │ │ │ │ ││ │ │și psihoterapie │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Psihologie educațională, consiliere școlară │ │ │ │ │ ││ │ │și vocațională │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 29│Științe ale educației │Psihopedagogia educației timpurii și a │ │ │ │ │ ││ │ │școlarității mici │Brașov │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Resurse umane în educație. Formare și │ │ │ │ │ ││ │ │management │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 30│Filologie │Cultură și discurs în spațiul anglo-american│Brașov │română │ IFR │ 120 │ 450││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inovare culturală │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Limba și literatura română - Identitate în │ │ │ │ │ ││ │ │multiculturalism │Brașov │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii de limba și literatura română │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii interculturale în limba și literatura│ │ │ │ │ ││ │ │germană │Brașov │germană │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii lingvistice pentru comunicare │ │ │ │ │ ││ │ │interculturală │Brașov │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Traducere și interpretariat din limba │ │ │ │ │ ││ │ │franceză în limba română │Brașov │franceză│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 31│Muzică │Meloterapie │Brașov │română │ IF │ 120 │ 130││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Meloterapie │Brașov │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Stil și performanță în interpretarea │ │ │ │ │ ││ │ │instrumentală și vocală │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnica și arta muzicală din sec. al XX-lea │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 32│Știința sportului și │Diagnoză și prognoză psihomotrică │Brașov │română │ IF │ 120 │ 250││ │educației fizice ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Educație fizică - Managementul activităților│ │ │ │ │ ││ │ │formale, non-formale și de recuperare a │ │ │ │ │ ││ │ │stării de sănătate │Brașov │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Performanță sportivă și management în sport │Brașov │română │ IF │ 120 │ │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Matematică │Matematică didactică │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Matematici computaționale și tehnologii │ │ │ │ │ ││ │ │informatice │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Informatică │Informatică și inginerie software │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Informatică și inginerie software │Baia Mare │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ │/Computer science and software engineering │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Chimie │Chimie didactică │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Metode de analiză utilizate în controlul │ │ │ │ │ ││ │ │calității mediului și produselor │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Știința mediului │Protecția și managementul mediului │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Inginerie civilă și │"ECO" Infrastructuri pentru transporturi și │Cluj- │ │ │ │ ││ │instalații │lucrări de artă │Napoca │română │ IF │ 120 │ 450││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Construcții durabile din beton │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria infrastructurii transporturilor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria instalațiilor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria tehnologiilor speciale în │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │construcții │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie geotehnică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie structurală │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Patologia și reabilitarea construcțiilor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Proiectarea avansată a structurilor din lemn│ │ │ │ │ ││ │ │și metal │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Clădiri verzi │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Inginerie electrică │Inginerie și management în domeniul electric│Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 250││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme de monitorizare și control în │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │inginerie electrică │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme și structuri electrice avansate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici moderne de proiectare asistată de │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │calculator în ingineria electrică │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Inginerie energetică │Inginerie și management în domeniul │ │ │ │ │ ││ │ │energetic │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul sistemelor electroenergetice │Cluj │ │ │ │ ││ │ │moderne │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Inginerie electronică, │Circuite și sisteme integrate │Cluj- │ │ │ │ ││ │telecomunicații și │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 300││ │tehnologii │ │ │ │ │ │ ││ │informaționale │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie electronică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Prelucrarea semnalelor și imaginilor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme integrate de comunicații cu │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │aplicații speciale │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii multimedia │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii, sisteme și aplicații pentru │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │eActivități │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Telecomunicații │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Mine, petrol și gaze │Securitatea și reabilitarea perimetrelor │ │ │ │ │ ││ │ │miniere │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Ingineria autovehiculelor│Automobilul și mediul │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 100││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Logistica transporturilor rutiere │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici avansate în ingineria │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │autovehiculelor │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 11│Calculatoare și │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologia informației │Complemente de știința calculatoarelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria calculatoarelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie software │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inteligență și viziune artificială │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Rețele de comunicații și sisteme distribuite│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Securitatea informațiilor și sistemelor de │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │calcul │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologia informației în economie │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 12│Ingineria sistemelor │Controlul avansat al proceselor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 200││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Informatică aplicată │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Informatică aplicată în ingineria sistemelor│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │complexe │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria conducerii avansate a fabricației │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 13│Inginerie mecanică │Energii regenerabile │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria biosistemelor în agricultură și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │industrie alimentară │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie de precizie și managementul │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │calității │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul energiei termice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul mentenanței sistemelor mecanice│Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Proiectarea mașinilor și echipamentelor │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 14│Inginerie industrială │Design industrial │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 550││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria calității sistemelor tehnologice │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul calității │Bistrița │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul calității │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul resurselor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │tehnologice în industrie │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul resurselor │ │ │ │ │ ││ │ │tehnologice în industrie │Satu Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria sistemelor flexibile de fabricație│Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie virtuală și fabricație competitivă│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie virtuală și fabricație competitivă│Zalău │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie virtuală și fabricație │ │ │ │ │ ││ │ │competitivă/ Virtual engineering for │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │competitive manufacturing │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Procese de producție inovative și management│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │tehnologic │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Procese de producție inovative și management│ │ │ │ │ ││ │ │tehnologic/Innovative Produktionsprozesse │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │und Technologie-Management │Napoca │germană │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Proiectare asistată de calculator a │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │sistemelor de fabricație │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii avansate de fabricație │Alba Iulia│română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologii avansate de fabricație │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme moderne de fabricație și mentenanță │Baia Mare │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ │/Modern systems of manufacturing maintenance│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 15│Științe inginerești │ │Cluj- │ │ │ │ ││ │aplicate │Științe inginerești aplicate în medicină │Napoca │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 16│Mecatronică și robotică │Ingineria sistemelor mecatronice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Robotică │Bistrița │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Robotică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Robotică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 17│Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor prin │ │ │ │ │ ││ │ │procedee speciale │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 250││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul procesării │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │avansate a materialelor │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Materiale, micro- și nanotehnologii │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Metalurgia pulberilor și materiale avansate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Procesare avansată, management și calitate │ │ │ │ │ ││ │ │în ingineria materialelor │Zalău │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sudarea și asigurarea calității materialelor│Bistrița │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sudarea și asigurarea calității materialelor│ Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Materiale și tehnologii avansate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 18│Ingineria mediului │Antreprenoriatul dezvoltării durabile │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 350││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cultura tehnologică și comunicarea în │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │domeniul dezvoltării durabile │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dezvoltarea durabilă și protecția mediului │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea impactului și riscului pentru │ │ │ │ │ ││ │ │mediu │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria, dreptul și economia dezvoltării │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │durabile │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul integrat al resurselor naturale│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │și al deșeurilor │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Procedee avansate în protecția mediului │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 19│Inginerie și management │Antreprenoriat │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea proprietății │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria și managementul întreprinderii │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │sustenabile │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și inginerie în afaceri │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul inovării și dezvoltării │ │ │ │ │ ││ │ │tehnologiei │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul proiectelor și evaluarea │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │proprietății │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul sistemelor logistice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 20│Biologie │Biochimie aplicată │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 21│Asistență socială │Asistență și incluziune socială a │ │ │ │ │ ││ │ │vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 22│Administrarea afacerilor │Managementul afacerilor │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 23│Management │Managementul proiectelor europene │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 24│Filologie │Dinamica limbii române contemporane │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 250││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Limba franceză în traduceri specializate │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Limba română în context european (spațiu, │ │ │ │ │ ││ │ │cultură, comunicare) │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Literatura engleză pentru copii și tineret │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Literatura română și modernismul european │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 25│Filosofie │Drepturile omului │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 26│Teologie │Teologie creștină și spiritualitate │ │ │ │ │ ││ │ │europeană │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 27│Studii culturale │Etnologie și antropologie socială │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Etnoturism/ Etnologia și turismul cultural │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii canadiene │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii comparate în culturi și civilizații │Baia Mare │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ │europene/Comparative studies in european │ │ │ │ │ ││ │ │cultures and civilisation │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 28│Arte vizuale │Valorile plastice și reflexive ale imaginii │ │ │ │ │ ││ │ │în pictura contemporană │Baia Mare │română │ IF │ 120 │ 50│├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Inginerie geodezică │Sisteme de monitorizare și cadastru │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 25│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Agronomie │Agricultură organică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 300││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Agricultură, schimbări climatice și │ │ │ │ │ ││ │ │siguranță alimentară │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dezvoltare rurală │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul resurselor naturale și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │agroturistice │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Protecția plantelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Protecția plantelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Horticultură │Biodiversitate și bioconservare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 350││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie genetică în ameliorarea plantelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul producției horticole în climat │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │controlat │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Proiectarea, amenajarea și întreținerea │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │spațiilor verzi │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe horticole │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnologia producerii și valorificării │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │vinurilor speciale și a produselor derivate │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Silvicultură │Managementul ecosistemelor forestiere │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 50││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gestionarea durabilă a biodiversității și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │resurselor forestiere │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Inginerie și management │Agribusiness │Cluj- │ │ │ │ ││ │în agricultură și │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ 100││ │dezvoltare rurală │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economie agroalimentară │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Biotehnologii │Biotehnologii aplicate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Ingineria produselor │Gastronomie, nutriție și dietetică │Cluj- │ │ │ │ ││ │alimentare │alimentară │Napoca │română │ IF │ 120 │ 150││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gastronomie, nutriție și dietetică │ │ │ │ │ ││ │ │alimentară/ Gastronomy, nutrition and │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │dietetics │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul calității alimentelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Siguranța alimentară și protecția │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │consumatorului │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme de procesare și controlul calității │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │produselor alimentare │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Zootehnie │Managementul calității produselor de origine│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │animalieră │Napoca │română │ IF │ 120 │ 120││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul creșterii animalelor și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │acvacultură │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Ingineria mediului │Protecția sistemelor naturale și antropice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 50│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Biologie │Biologia agroecosistemelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 10 │ 50│├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤│ 19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤│Nr. │ Domeniul de studii │ Denumirea programului de studii │Locația │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul ││crt.│ universitare de master │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de││ │ │ │ │predare │învăță-│ studiu │studenți││ │ │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot ││ │ │ │ │ │ │bile │fi șco- ││ │ │ │ │ │ │ │larizați│├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 1│Matematică │Matematică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ 400 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Matematică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Matematică aplicată │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Matematică aplicată │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Matematică computațională │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Matematică didactică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Matematică didactică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Matematici avansate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modelare interdisciplinară │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 2│Informatică │Analiza datelor și modelare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Baze de date │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Calcul de înaltă performanță și analiza │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │volumelor mari de date │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Informatică didactică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Informatică didactică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie software │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inteligență computațională aplicată │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Metode formale în programare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modelare și simulare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Optimizarea modelelor informatice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Programare bazată pe componente │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │enterprise │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme distribuite în internet │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme inteligente │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 3│Fizică │Biofizică și fizică medicală │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biomateriale │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fizică computațională │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fizica corpului solid │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Știința și tehnologia materialelor avansate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe - masterat didactic │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniile Chimie, │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │Biologie) │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe - masterat didactic │ │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniile Chimie, │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │Biologie) │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 4│Chimie │Chimie avansată │Cluj- │română/ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Chimie clinică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Chimie criminalistică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Controlul chimic al calității mediului și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │tehnici de depoluare │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Controlul chimic al calității mediului și │Cluj- │română/ │ │ │ ││ │ │tehnici de depoluare │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modelare moleculară în chimie și biochimie │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici moderne de sinteză în chimie │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 5│Inginerie chimică │Ingineria materialelor și protecția mediului│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria materialelor și protecția mediului│Cluj- │română/ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 90 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria proceselor organice și biochimice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria proceselor organice și biochimice │Cluj- │română │ │ │ ││ │ │ │Napoca │ │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria proceselor organice și biochimice │Cluj- │română/ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 90 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie chimică avansată de proces │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie chimică avansată de proces │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Inginerie chimică avansată de proces │Cluj- │română/ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 90 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Procesarea și controlul alimentelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniul Chimie) │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Procesarea și controlul alimentelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │(interdisciplinar cu domeniul Chimie) │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Chimia și ingineria nano- și biomaterialelor│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 6│Geografie │Amenajare și dezvoltare turistică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 660 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Amenajare și dezvoltare turistică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Analiza și amenajarea teritoriului │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ecoturism și dezvoltare durabilă │Gheorgheni│maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea resurselor și dezvoltarea │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │teritorială durabilă │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geografie fizică aplicată │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geomatică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Planificare și dezvoltare regională │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Turism și amenajarea teritoriului │Sighetu- │ │ │ │ ││ │ │ │Marmației │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Turism și dezvoltare teritorială │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Turismul sportiv și agrementul din │ │ │ │ │ ││ │ │perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar│ │ │ │ │ ││ │ │cu domeniul Știința sportului și educației │ │ │ │ │ ││ │ │fizice) │Bistrița │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 7│Geologie │Geologia bazinelor sedimentare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 100 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Geologie aplicată │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Mineralogie aplicată și petrologie │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 8│Știința mediului │Calitatea mediului și surse energetice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea riscului și securitatea mediului │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea riscului și securitatea mediului │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea și managementul mediului │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gestiunea și protecția mediului │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gestiunea și protecția mediului │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Schimbări climatice și fenomene extreme de │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │risc │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 9│Ingineria mediului │Dezvoltare sustenabilă și managementul │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │mediului │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ 60 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ingineria valorificării deșeurilor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 10│Biologie │Biologie didactică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 550 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biologie medicală │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biologie medicală │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biotehnologie moleculară │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Biotransformări celulare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ecologie culturală │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ecologie sistemică și conservare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ecologie terestră și acvatică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Ecologie terestră și acvatică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul calității în laboratoarele │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │biomedicale │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științele nutriției │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științele nutriției │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Utilizarea și protecția resurselor biologice│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul ariilor protejate și al │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │resurselor locale │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 11│Drept │Drept privat al Uniunii Europene │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 60 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Drept privat comparat/Droit prive compare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │franceză│ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dreptul european și dreptul național al │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │afacerilor │Napoca │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dreptul internațional și comparat al │ │ │ │ │ ││ │ │afacerilor/ International and comparative │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │business law │Napoca │engleză │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Instituții de drept privat │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 60 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Statul de drept și societate civilă/Etat de │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │droit et societe-civile │Napoca │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științe penale și criminalistică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 60 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 12│Științe administrative │Administrație publică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ 400 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrație publică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrație publică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Analiza și managementul conflictelor/ │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │Conflict analysis and management │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și politici publice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul crizelor și conflictelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul instituțiilor publice și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │nonprofit │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul proiectelor și evaluarea │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │programelor în sfera administrației publice │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul resurselor umane în sectorul │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │public │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici de sănătate și management sanitar │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sănătate publică/ Master of public health │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Știință, tehnologie și inovație în │ │ │ │ │ ││ │ │administrația publică/Science, technology │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │and innovation in public governance │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 13│Științe ale comunicării │Comunicare mediatică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 650 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare mediatică - Media communication │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare socioculturală │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management media │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management media │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Producție media │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Publicitate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Publicitate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Publicitate și relații publice │Cluj- │germană/│ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Relații publice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Relații publice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Relații publice și publicitate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Științele informării și documentării │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii media aplicate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Tehnici avansate de comunicare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 14│Sociologie │Antropologie aplicată │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Cercetare sociologică avansată │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare, societate și mass-media │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul resurselor umane și sociologia │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │organizațiilor │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul strategic al resurselor umane │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sociologie aplicată în conducerea │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │instituțiilor publice și a ONG-urilor │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sociologie aplicată în dezvoltarea locală │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Analiza datelor complexe │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 15│Asistență socială │Asistență socială bazată pe dovezi │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 450 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Asistența socială în spațiul justiției. │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │Probațiune și mediere │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Asistența socială pentru sănătate mentală │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Asistența socială și economie socială │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Consiliere și asistență în serviciile │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │sociale │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gerontologie socială │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul serviciilor sociale │Cluj- │română/ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Masterat european în drepturile copiilor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici și servicii sociale │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 16│Relații internaționale și│Afaceri europene și management de programe │Cluj- │română │ IF │ 120 │ 675 ││ │studii europene │ │Napoca │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Comunicare internațională │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Diplomație culturală și economii globale │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Diplomație culturală și relații │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │internaționale │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea dezvoltării regionale │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Evaluarea politicilor și a programelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │publice europene │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Guvernanță europeană │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Istorie contemporană și relații │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │internaționale │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Leadership și comunicare în organizațiile │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │internaționale │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management și negocieri internaționale și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │europene │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul relațiilor internaționale și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │politicilor europene │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Societate mediatică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii politice europene comparate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │franceză│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii politice europene comparate: │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │Germania și Europa de Est │Napoca │germană │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii transatlantice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Realții internaționale, politică externă și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │managementul crizelor │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 17│Științe politice │Comunicare politică │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 525 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dezvoltare internațională │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gen și oportunități egale │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul organizațiilor politice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul securității în societatea │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │contemporană │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul securității în societatea │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │contemporană │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Marketing politic și comunicare │Cluj- │română/ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │maghiară│ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Politici de incluziune a romilor/Policies │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │for roma inclusion │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Proiectarea cercetării și analiza datelor în│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │științe sociale │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Securitate, intelligence și competitivitate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │în organizații │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Studii globale │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 18│Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 400 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor în ospitalitate și │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │turism internațional/Business administration│Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ │in internațional hospitality and tourism │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor internaționale │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management hotelier │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management hotelier │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor în turism, comerț │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │și servicii │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Administrarea afacerilor în turism, comerț │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │și servicii │Napoca │română │ IFR │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 19│Cibernetică și statistică│Econometrie și statistică aplicată │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 100 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Sisteme de asistare a deciziilor economice │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 20│Informatică economică │E-Business │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 50 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Modelarea afacerilor și calculul distribuit/│Cluj- │ │ │ │ ││ │ │Business modeling and distributed computing │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 21│Contabilitate │Auditul și managementul financiar al │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │fondurilor europene │Napoca │română │ IF │ 120 │ 370 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Auditul și managementul financiar al │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │fondurilor europene (60 studenți/an pe │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ │perioada finanțării europene și 50 studenți/│ │ │ │ │ ││ │ │an după finalizarea proiectului) │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Contabilitate și organizații/Accounting and │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │organizations │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Diagnostic și evaluare │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Expertiză contabilă și audit │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Expertiză contabilă și audit │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management contabil, audit și control │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management contabil, audit și control │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 22│Economie │Agrobusiness │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Dezvoltare regională durabilă │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economia mediului │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Economia resurselor naturale │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gestiunea și evaluarea proiectelor │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Strategia europeană a dezvoltării durabile │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 23│Finanțe │Bănci și piețe de capital │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Bănci și piețe de capital │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Finanțe corporative-asigurări │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Finanțe corporative-asigurări │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IFR │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Fiscalitate │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Gestiune financiară corporativă │Cluj- │maghiară│ │ │ ││ │ │ │Napoca │/engleză│ IF │ 120 │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤│ 24│Management │Administrare și comunicare internațională în│Cluj- │română/ │ │ │ ││ │ │afaceri │Napoca │engleză/│ │ │ ││ │ │ │ │franceză│ IF │ 120 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Antreprenoriat social │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Internațional business management │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │engleză │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Management performant │Cluj- │ │ │ │ ││ │ │ │Napoca │română │ IF │ 120 │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ││ │ │Managementul afacerilor │Cluj- │ │ │ │ │