HOTĂRÂRE nr. 131 din 16 martie 2017pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 992/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 17 martie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul Românei adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 992/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 16 martie 2017. Nr. 131. ------