HOTĂRÂRE nr. 129 din 16 martie 2017pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 17 martie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi a Deciziei Comisiei Europene C(2016) 7.522 final din 16 noiembrie 2016 Schemă de ajutor pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  (1^1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin pe o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, fără a depăşi anul 2023.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 martie 2017.Nr. 129.----