DECRET nr. 302 din 17 martie 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 17 martie 2017  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute, de-a lungul timpului, în conservarea, cercetarea şi valorificarea tezaurului istoric şi a tradiţiilor militare ale Armatei României, Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNIC Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F "Promovarea culturii", Serviciului Istoric al Armatei.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Bucureşti, 17 martie 2017. Nr. 302. -----