HOTĂRÂRE nr. 8 din 14 februarie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre
EMITENT
  • ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 17 martie 2017    Având în vedere prevederile:– art. 40 alin. (1), lit. a^1) şi a^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 32^1 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 14 februarie 2017, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
    Mircea Timofte
    Bucureşti, 14 februarie 2017.Nr. 8.  +  ANEXĂMETODOLOGIE din 14 februarie 2017