HOTĂRÂRE nr. 118 din 16 martie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bud Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Satu Mare în funcţia publică de inspector guvernamental
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 17 martie 2017  Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul Bud Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Satu Mare în funcţia publică de inspector guvernamental.  +  Articolul 2Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 16 martie 2017.Nr. 118.----