ORDIN nr. 282 din 1 martie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de aceştia
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017    În temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. (5) şi art. 24 alin. (4) din "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier", prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de aceştia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.318/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi a modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 5 septembrie 2012.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul transporturilor,

    Alexandru Răzvan Cuc
    Bucureşti, 1 martie 2017.Nr. 282.  +  AnexăREGULAMENT 01/03/2017