ORDIN nr. 139 din 27 februarie 2017privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 196 din 1 martie 2017
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 139 din 27 februarie 2017
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017    ORDIN nr. 196 din 1 martie 2017