ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 29 iunie 1998  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1
  (1) Se reinstituie Ordinul naţional Steaua României, cel mai înalt ordin românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, civile şi militare, aduse statului şi poporului român.
  (2) Unităţilor militare le poate fi conferit Ordinul naţional Steaua României pentru fapte deosebite săvârşite în timp de pace sau pentru acte de eroism în timp de război.
  (3) Ordinul naţional Steaua României poate fi conferit şi cetăţenilor străini pentru contribuţia lor deosebită la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi de prietenie cu România sau pentru fapte şi servicii excepţionale aduse statului şi poporului român. (la 10-05-1999, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 2 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 3
  (1) Ordinul naţional Steaua României poate avea maximum 3.650 de membri, grupati în 6 grade, cu însemne diferite pentru civili, militari şi de război. În ordine crescatoare, cele 6 grade sunt:a) Cavaler;b) Ofiţer;c) Comandor;d) Mare ofiţer;e) Mare cruce;f) Colan.
  (2) Ordinul naţional Steaua României cu însemne de război nu intră în limita legală de conferire. (la 10-05-1999, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 3^1Cetăţenilor străini, decorati cu Ordinul naţional Steaua României, nu li se aplică prevederile art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. (la 10-05-1999, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 4Preşedintele României este capul Ordinului naţional Steaua României. În aceasta calitate, Preşedintelui României i se atribuie, pe perioada mandatului, Colanul Ordinului naţional Steaua României, comanda specială, pe care îl poarta la ocazii festive, precum şi la ceremoniile de inmanare a ordinului. (la 10-05-1999, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 5
  (1) Ordinul "Steaua României" se conferă prin decret de către Preşedintele României.
  (1) Ordinul naţional Steaua României se conferă prin decret de către Preşedintele României. (la 10-05-1999, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
  (2) Propunerile de decorare se fac de către:a) preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor sau primul-ministru, pentru Preşedintele României;b) Preşedintele României, senatori sau deputaţi, pentru preşedinţii Camerelor Parlamentului şi pentru primul-ministru;c) preşedintele Senatului sau preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru senatori şi deputaţi, precum şi pentru conducătorii autorităţilor aflate sub control parlamentar sau ai instituţiilor neguvernamentale;d) primul-ministru, pentru membrii Guvernului;e) miniştrii şi conducătorii autorităţilor, instituţiilor şi ai organismelor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate;f) Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, primul-ministru sau ministrul afacerilor externe, pentru cetăţenii străini.
  (3) Preşedintele României poate să confere ordinul din proprie iniţiativă, în proporţie de 10% din numărul total stabilit pentru fiecare grad.
  (3) Preşedintele României poate să confere ordinul din proprie iniţiativă, în proporţie de maximum 1% din numărul total stabilit pentru fiecare grad. (la 10-05-1999, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 5^1
  (1)  Însemnul decoratiei se compune dintr-o cruce repetată, confectionata din argint, emailata albastru, având între brate câte o acvila cu zborul desfăcut, iar în centru, un medalion emailat roşu, inconjurat de o cununa.
  (2) Pe aversul medalionului este aplicată stema României, stantata din metalul gradului, şi o bordura albastra, pe care este scris ÎN FIDE SALUS. Pe revers este înscrisă data 1877, anul instituirii ordinului.
  (3) Însemnul este surmontat de o cununa ovala din ramuri de stejar şi lauri.
  (4) Panglica ordinului este din rips moarat roşu, având spre margini câte doua benzi albastre.
  (5) Ordinul se prezintă sub trei forme cu valoare egala: însemnul propriu-zis, rozeta pentru civili sau bareta pentru militari.
  (6) Ziua Ordinului naţional Steaua României se sarbatoreste la data de 10 mai, data creării ordinului. (la 10-05-1999, Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 6Pentru cetăţenii români decorarile se fac, de regula, o dată pe an, cu prilejul Zilei Naţionale a României.
   +  Capitolul IIConferirea Ordinului național Steaua României (la 10-05-1999, Titlul Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 7
  (1) Ordinul naţional Steaua României se conferă cetăţenilor români, începând cu gradul de Cavaler, care determina admiterea în ordin.
  (2) Conferirea gradelor superioare se face ca urmare a existenţei unor noi merite ale persoanelor decorate, în conformitate cu prevederile regulamentului de punere în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Propunerile pentru decorare trebuie să fie temeinic motivate, iar esenta acestei motivatii se înscrie în brevetul de conferire a ordinului.
  (4) Cetăţenii străini pot fi decorati cu orice grad, fără îndeplinirea regulilor de acordare prevăzute pentru cetăţenii români. (la 10-05-1999, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 8 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 9 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 10 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 11 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 11 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Capitolul III Brevetul  +  Articolul 12Brevetul reprezintă documentul oficial prin care se atesta conferirea Ordinului naţional Steaua României. (la 10-05-1999, Articolul 12 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 13Brevetul are imprimat, pe suprafaţa sa, stema tarii şi cuprinde date privind denumirea ordinului, gradul acestuia, numărul şi data decretului de conferire, precum şi numele şi prenumele posesorului, cu iniţială tatălui, şi meritele pentru care se acordă decoratia. Pentru militari şi unităţi militare se va trece şi denumirea unităţii militare.  +  Articolul 14
  (1) Brevetele sunt validate sub semnatura autografa a Preşedintelui României, precum şi prin sigiliu şi sunt contrasemnate de cancelarul ordinelor.
  (2) În cazul în care ordinul se conferă Preşedintelui României, potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), brevetul este validat sub semnatura preşedintelui Senatului şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi prin sigiliu şi este contrasemnat de cancelarul ordinelor.
  (3) Pentru Colanul Ordinului naţional Steaua României, care i se atribuie Preşedintelui României în calitate de cap al acestui ordin, nu se eliberează brevet. (la 10-05-1999, Articolul 14 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 15Brevetul poarta numărul de ordine în cadrul ierarhiei gradului ordinului şi numărul de înregistrare din evidenta Cancelariei ordinelor. (la 10-05-1999, Articolul 15 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
  (la 10-05-1999, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 16 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 16 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 17 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 17 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 18 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 18 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Capitolul V Drepturile persoanelor decorate  +  Articolul 19Persoanele decorate cu Ordinul naţional Steaua României, al căror brevet a fost semnat autograf de Preşedintele României, au dreptul să fie primite în audienta, pentru a multumi personal, în situaţia în care decoratia respectiva nu a fost înmânată direct de către acesta. (la 10-05-1999, Articolul 19 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 19^1
  (1) Cavalerii Ordinului naţional Steaua României beneficiază de onorurile militare acordate ofiţerilor Armatei Române.
  (2) Echivalarea gradelor ordinului cu cele ale ofiţerilor se precizează prin regulament, în conformitate cu grila prevăzută în legea privind sistemul naţional de decoraţii al României. (la 10-05-1999, Capitolul V a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 20
  (1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul "Steaua României" vor fi invitate sa participe la manifestatiile publice prilejuite de Ziua Naţionala a României sau la diverse alte aniversari şi comemorari, asigurându-li-se de către organizatori locuri de onoare.
  (1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul naţional Steaua României vor fi invitate sa participe la manifestările publice prilejuite de Ziua Naţionala a României sau la diverse alte aniversari şi comemorari, asigurându-li-se de către organizatori locuri de onoare. (la 10-05-1999, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
  (2) Prefecturile şi primăriile vor avea în vedere invitarea persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competenţa, la diverse manifestări comemorative, culturale, ştiinţifice sau sportive, pe care le organizează cu diferite ocazii.
   +  Articolul 21
  (1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul naţional Steaua României, gradul de Mare ofiţer, de Mare cruce sau de Colan, sunt invitate, prin grija Cancelariei ordinelor, la receptiile oferite de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a Anului Nou.
  (2) De asemenea, persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi invitate sa participe, prin grija Cancelariei ordinelor, şi la alte recepţii sau manifestări, organizate de Presedintie şi de Parlament. (la 10-05-1999, Articolul 21 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Capitolul VIRetragerea Ordinului naţional Steaua României (la 10-05-1999, Titlul Capitolului VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 22Calitatea de membru al Ordinului naţional Steaua României se poate pierde în următoarele situaţii:a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;b) pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, altele decât cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului. (la 10-05-1999, Articolul 22 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 23Pentru judecarea faptelor incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, se constituie un consiliu de onoare format din 7 membri. (la 10-05-1999, Articolul 23 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 24Retragerea ordinelor se face de către Preşedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, în baza hotărârii Consiliului de onoare. (la 10-05-1999, Articolul 24 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 25Ordinele conferite pentru faptele săvârşite în serviciul apărării naţionale, pe timp de război, nu se retrag decât în cazul unei condamnări pentru trădare în timp de război.  +  Articolul 26Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul şi însemnul. (la 10-05-1999, Articolul 26 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 27
  (1) Ordinele conferite cetăţenilor străini pot fi retrase în cazul săvârşirii unor fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului.
  (2) Retragerea ordinului se face de către Preşedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza sesizării Ministerului Afacerilor Externe. (la 10-05-1999, Articolul 27 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 28Radierea din evidenta a unei persoane decorate se face numai după ce Preşedintele României a semnat decretul de retragere a ordinului.  +  Articolul 29
  (1) Pierderea sau distrugerea însemnelor sau a brevetelor se publică de către deţinător în Monitorul Oficial al României.
  (2) Eliberarea unui duplicat de pe documentul de atestare ori, după caz, a unui nou însemn se face la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza solicitării titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1).
  (2) Eliberarea unui duplicat al documentului de atestare ori, după caz, a unui nou însemn se face la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza solicitării titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1). (la 10-05-1999, Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
  (la 10-05-1999, Capitolul VII a fost eliminat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 30
  (1) Administrarea decoratiilor este încredinţată Cancelariei ordinelor, care funcţionează ca un compartiment în cadrul Presedentiei României.
  (2) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei ordinelor, potrivit legii. (la 10-05-1999, Articolul 30 a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 31 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 31 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 32 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 32 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 33 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 33 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 34 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 34 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 35 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 35 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 36 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 36 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 37 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 37 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 38 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 38 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 39 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 39 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 40 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 40 a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 41
  (1) La reinstituirea Ordinului naţional Steaua României se poate conferi orice clasa a ordinului, cu excepţia gradului de Colan, în limita a maximum 15% din numărul prevăzut pentru fiecare grad, din care Preşedintele României poate să confere, din proprie iniţiativă, 1% din totalul decoratiilor.
  (2) Până la instituirea prin lege a sistemului naţional de decoraţii, Preşedintele României poate conferi Ordinul naţional Steaua României unui număr de maximum 10 cetăţeni români. (la 10-05-1999, Articolul 41 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )
   +  Articolul 42Din împuternicirea Preşedintelui României, înmânarea ordinelor poate fi facuta de primul-ministru, de miniştri, de comandanti de mari unităţi militare şi de şefii misiunilor diplomatice ale României în străinătate. (la 10-05-1999, Articolul 42 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 43Brevetele şi însemnele ordinelor devin, după decesul titularului, proprietatea moştenitorilor legali, dar fără dreptul de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin ele. (la 10-05-1999, Articolul 43 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 44În cazul conferirii unui ordin post-mortem, brevetul şi însemnul acestuia se predau moştenitorilor legali. (la 10-05-1999, Articolul 44 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 44^1Cetăţenii români decorati cu însemnele civile sau militare de pace ale Ordinului naţional Steaua României, până la data abrogării sale în anul 1948, sunt consideraţi de drept cavaleri ai Ordinului naţional Steaua României, conferindu-li-se, automat, un grad în plus faţă de cel avut. (la 10-05-1999, Capitolul VII a fost completat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 45 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 45 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 46 Abrogat (la 10-05-1999, Articolul 46 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 mai 1999 )  +  Articolul 47Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu reglementările legale privind sistemul naţional de decoraţii al României.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:---------------Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministru de stat,
  ministrul apărării naţionale,
  Victor Babiuc
  Ministru de interne,
  Gavril Dejeu
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul afacerilor externe,
  Andrei Plesu
   +  AnexăREGULAMENTUL din 25 iunie 1998