ORDIN nr. 166 din 8 februarie 2017privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017    Având în vedere prevederile:- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;- art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 şi art. 4 alin. (2) lit. g) pct. 1, 7, 8, 12 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tarifele pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare, conform anexei. (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se actualizează periodic, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

    Lia-Olguţa Vasilescu
    Bucureşti, 8 februarie 2017.Nr. 166.  +  AnexăTARIFELEpentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau,după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor defurnizori şi programe de formare profesională şi aspecialiştilor pe domenii ocupaţionale din afarafurnizorului de formare profesională desemnaţiîn comisiile de examinare1. Tarifele pentru membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, pentru supleanţii acestora sunt:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Tariful pentru preşedintele comisiei/dosar autorizat │ 18 lei│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│Tariful pentru fiecare membru al comisiei de autorizare/dosar │ ││autorizat │ 12 lei│└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘2. Tariful pentru prestaţia unui evaluator de furnizori şi programe de formare profesională cuprinde:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Tariful/dosar evaluat sau monitorizat │ 288 lei│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│Cheltuielile destinate deplasării în interesul desfăşurării │ ││activităţii se stabilesc în condiţiile şi limitele prevăzute de │ │Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi │ ││obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice │ ││pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi │ ││în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul │ ││serviciului, cu modificările şi completările ulterioare. │ După caz │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘3. Tariful pentru prestaţia unui specialist pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională, desemnat în comisia de examinare, cuprinde:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Tarif specialist/participant │ 17 lei│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│Tarif specialist pentru organizarea examinării │ 80 lei│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│Calculul tarifului total pentru prestaţia unui specialist │80 lei + 17 ││ │ x nr. ││ │participanţi│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│Cheltuielile destinate deplasării în interesul desfăşurării │ ││activităţii se stabilesc în condiţiile şi limitele prevăzute de │ │Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi │ ││obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice │ ││pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi │ ││în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul │ ││serviciului, cu modificările şi completările ulterioare. │ După caz │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘Sumelor prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.-------